Google fragen

Sie suchten nach: nerfus (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Nerfus

Englisch

Nervous system

Letzte Aktualisierung: 2014-03-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Walisisch

Yr ydym yn hynod nerfus ynghylch ardaloedd gwella busnes

Englisch

We are extremely nervous about business improvement districts

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gwneuthum hynny yn gyhoeddus , felly yr oeddwn braidd yn nerfus

Englisch

That was done in public , so it was rather a nerve-racking experience

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae pobl yn fwy nerfus ynghych a fyddem yn meiddio cymryd yr un cam yma

Englisch

People are more nervous about whether or not we would dare take the same step here

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gallaf ddeall pam y gallai rhai yn y weinyddiaeth fod yn nerfus ynghylch y datblygiad hwn

Englisch

I can understand why some in the administration may be nervous about this development

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid oedd yr un ohonynt yn teimlo'n nerfus nag iddynt gael eu trin yn nawddoglyd

Englisch

No-one had felt overawed or patronised

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Siaradodd Lorraine Barrett am ei phryder ynghylch cynghorau cymuned gan gwestiynu a oeddent i gyd yn cefnogi am fod rhai yn ymddangos yn nerfus

Englisch

Lorraine Barrett spoke of her concern about community councils and questioned whether they all were in support because some seemed nervous

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Nid yw hyn yn deg ar yr Aelodau sydd yn dymuno siarad Cymraeg , yn enwedig y rhai ohonom sydd braidd yn nerfus wrth wneud hynny

Englisch

This is not fair on the Members who wish to speak Welsh , particularly those of us who are rather nervous in doing so

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Pan ddaw ei ffrindiau i'r ty , dywedant wrthyf pa mor nerfus y teimlant ynglyn â'r profion

Englisch

When her friends come to the house , they tell me how nervous they feel about the tests

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Pam y mae Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol mor amharod i wneud hynny ? Deallaf pam y mae Llafur yn nerfus

Englisch

Why are Labour and the Liberal Democrats so reluctant to do so ? I understand why Labour is nervous

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gallwn deimlo'n nerfus wrth feddwl bod yr hyn yr wyf yn ei ddweud yn cael ei ddarlledu'n fyw drwy Gymru a thu hwnt

Englisch

I could feel nervous when I think that what I say is being broadcast live throughout Wales and beyond

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fodd bynnag , mae'n rhywfaint o gysur i greadur nerfus fel fi i wybod mai dim ond llond dwrn o bobl sydd yn derbyn teledu digidol ar hyn o bryd

Englisch

However , it is somewhat comforting for a nervous creature like myself to know that only a handful of people receive digital television at the moment

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Efallai nad yw ysgolion yn ymwybodol o ddigwyddiadau o'r fath gan y gallai'r plant fod yn nerfus am sôn wrth eu hathrawon , ond dywedant wrth eu mamau

Englisch

Schools may not be aware of such information because children may be nervous about telling their teachers , but they will tell their mothers

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ieuan Wyn Jones : Mae'r ffaith bod y Llywodraeth yn teimlo bod rhaid iddi alw am ganu'r gloch yn dangos ei bod yn nerfus ynghylch y mater hwn

Englisch

Ieuan Wyn Jones : The fact that the Government felt that it had to request that the bell be rung is indicative of its nervousness on this issue

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Alison Halford : A gaf i archebu siaced arfog oherwydd mae eistedd mor agos at fy nghydweithwyr Torïaidd yn gwneud imi deimlo'n nerfus ? Byddai helmed yn ddefnyddiol hefyd

Englisch

Alison Halford : Could I make a requisition for a flak jacket as I feel nervous sitting so close to my Tory colleagues ? A helmet could be useful too

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

O gofio hynny , oni chredwch , gan fod gan hanes y ddawn ryfedd o ailadrodd ei hun , ac mae gennym hanes hir o wrthdystio yn gyhoeddus yn y wlad hon , y dylai'r strategyddion Llafur fod ychydig yn nerfus ?

Englisch

Given that , do you not think that , as history has an uncanny knack of repeating itself , and we have a long history of public protest in this country , your Labour strategists should be getting just a little nervous ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Pan oeddwn , fel Aelod unigol o'r Cynulliad , yn cyflwyno'r darn cyntaf o is-ddeddfwriaeth i'r Cynulliad Cenedlaethol , ac yn sefyll ym mlaen y Siambr yn ddigon nerfus , derbyniais ymyriadau lu oddi wrth Aelodau o'r Cynulliad

Englisch

When I , as an individual Assembly Member , was submitting the first piece of subordinate legislation to the National Assembly , and standing in the front of the Chamber quite nervously , I took numerous interventions from Assembly Members

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yn gyntaf , a ydyw Plaid Cymru'n credu y byddai pobl Cymru'n hapus i dalu mwy am eu trwydded deledu i ariannu sianel Saesneg newydd i Gymru ? A ydynt wedi ystyried cost hynny ? Yn ail , tra fy mod yn cefnogi gwelliant 2 yn enw Jonathan Morgan , yr wyf ychydig yn nerfus pan ddarllenaf ` diwylliant cenedlaethol '

Englisch

First , does Plaid Cymru think that the people of Wales would be happy to pay extra on the television licence to fund a new English-language channel for Wales ? Have they costed that ? Secondly , while I support amendment 2 in the name of Jonathan Morgan , I am slightly nervous when I read ` national culture '

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr oedd llawer mwy yn cymryd rhan yn y clwb wrth gael eu brecwast yn ystod eu gwers gyntaf mewn amgylchoedd cyfarwydd , gan fod hynny'n normaleiddio'r broses o gael brecwast yn yr ysgol ac yn lleddfu'r newid o'r cartref i'r ysgol yn achos y disgyblion mwy nerfus a swil

Englisch

Having their breakfast during their first lesson in familiar surroundings significantly increased participation in the club , as it normalised the process of having breakfast at school and smoothed the transition from home to school for the more nervous and shy pupils

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae rhai cwsmeriaid yn teimlo’n nerfus am ddefnyddio’r Gymraeg gyda chanolfannau galwadau. Mae’n siŵr eu bod yn poeni “nad yw eu Cymraeg yn ddigon da” ac y byddai Cymraeg y sawl sy’n ateb y ffôn yn rhy “ffurfiol”.

Englisch

Some customers appear nervous about using Welsh with call centres, probably fearing that their Welsh is “not good enough” and that the operator’s Welsh would be too “formal”.

Letzte Aktualisierung: 2008-10-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: LowriWilliams

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK