Google fragen

Sie suchten nach: tafarnau (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Tafarnau

Englisch

Pubs

Letzte Aktualisierung: 2012-05-14
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Walisisch

Clywsom am sefydlu tafarnau cymunedol

Englisch

We have heard of community public houses being established

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

yn achos tafarnau neu 2 a .m

Englisch

for pubs or 2 a .m

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Brain and Co Ltd wedi cyflwyno tafarnau dim ysmygu

Englisch

Brain and Co Ltd have introduced non-smoking pubs

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Caeir tafarnau oherwydd deddfau cynllunio llac a threthi annheg

Englisch

Pubs are being closed because of lax planning laws and unfair rates

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae goblygiadau enfawr yn gysylltiedig â gwaharddiad llawn mewn mannau fel tafarnau

Englisch

There are huge implications around a complete ban in places such as pubs

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yn Iwerddon , yr oedd y gostyngiad mewn gwerthiannau tafarnau eisoes yn digwydd pan gyflwynwyd y gwaharddiad

Englisch

In Ireland , the downward trend in pub sales was already happening when the ban came into place

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

yn sylweddoli pa anawsterau a geir am fod niferoedd mawr yn mynd o'r tafarnau'n sydyn

Englisch

realises the difficulties caused by large numbers of people suddenly leaving pubs

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Dywedir y dylai tafarnau baratoi eu hunain ar gyfer y farchnad dim ysmygu ac edrych ar enghraifft Wetherspoons

Englisch

It will be said that pubs should gear themselves for the non-smoking market and look at the example of Wetherspoons

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Fe ddywedir bod llai o gwsmeriaid mewn tafarnau beth bynnag , er enghraifft , am fod diodydd rhad ar gael mewn archfarchnadoedd

Englisch

It will be said that pubs are declining anyway , due , for example , to the availability of cheap drink at supermarkets

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Byddai rhain yn cynnwys tafarnau bach gwledig neu yn y trefi marchnad sydd â chwsmeriaid cyson sy'n ysmygwyr

Englisch

These would include small rural pubs or those in market towns that have regular smokers as customers

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Jeff Cuthbert : O ran eich pwynt olaf , derbyniaf fod tafarnau bellach yn cyflwyno gwaharddiadau gwirfoddol neu waharddiadau rhannol

Englisch

Jeff Cuthbert : On your last point , I accept that pubs are now introducing voluntary bans or partial bans

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'n ymwneud â mwy na newid oriau agor arferol ein tafarnau fel y gall y tafarnwr agor a chau yn ôl ei ddymuniad

Englisch

It is not merely about converting from our traditional pub hours to being able to open and close whenever the publican wants to do so

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Bydd gennym bolisïau ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus , nid yn unig mewn tafarnau , clybiau a bwytai ond yn ein canolfannau hamdden a chyfleusterau cymunedol

Englisch

We will have policies on smoking in public places , not just in pubs , clubs and restaurants , but in our leisure centres and community facilities

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Cafodd ymdrechion i harddu canol fy mhentref eu difetha'n llwyr un nos Sadwrn ar ôl i'r tafarnau gau

Englisch

Efforts to do up the centre of my village were totally wrecked on a Saturday night after the pubs closed

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae tystiolaeth wedi dangos hefyd y byddai llawer o bobl nad ydynt yn gwario eu harian mewn tafarnau ar hyn o bryd yn dechrau gwneud hynny pe câi gwaharddiad ei weithredu

Englisch

Evidence has also shown that many people who currently do not spend their money in pubs would begin to do so should a ban be implemented

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Pe bai ysmygu yn cael ei wahardd , byddwn i yn un cwsmer ychwanegol yn y tafarnau amrywiol o amgylch yr ardal , ac ym Mhenarth

Englisch

If smoking were banned , I for one would be an extra customer in the various pubs around the area , and in Penarth

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Byddant yn teithio drwy amryw atyniadau twristaidd , yn bwyta prydau gwych yn ein tafarnau gorau ac yn aros mewn gwely a brecwast , ffermdai a gwestai da

Englisch

They will pass through various tourist attractions , eat excellent meals at our best hostelries and stay the night at good bed and breakfasts , farmhouses and hotels

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae'r farchnad wedi ateb pryderon y cyhoedd ynghylch effeithiau annymunol ysmygu ar awyrennau ac mewn llawer o fwytai , tafarnau a sinemâu

Englisch

The market has answered public concerns about the uncomfortable effects of smoking on aircraft and in many restaurants , pubs and cinemas

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

O ganlyniad i ffyniant y farchnad dai cafodd rhai tafarnau gwledig nad oeddent yn gwneud llawer o elw eu troi'n dai yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf

Englisch

The housing boom has meant that some rural pubs with marginal profits have been turned into houses over the past two years

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK