Ask Google

Results for projektirani translation from Czech to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

English

Info

Czech

Dvig kontaktnega vodnika pri projektirani progovni hitrosti izpolnjuje zahteve v preglednici 4.2.16.

English

Contact wire uplift at the design line speed shall comply with the stipulations in Table 4.2.16.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Simulacije se izvedejo z uporabo najmanj dveh različnih, s TSI usklajenih [2], voznih vodov za ustrezen sistem pri projektirani hitrosti odjemnika toka.

English

The simulations shall be made using at least two different TSI compliant [2] overhead contact lines for the appropriate system, at the design speed of the Pantograph.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Za enosmerne (DC) sisteme oskrbe z električno energijo se ne zahteva, da so projektirani tako, da omogočajo uporabo regenerativnega zaviranja kot delovno zavoro.

English

DC power supply systems are not required to be designed to permit the use of regenerative braking as a service brake.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Priglašeni organ pregleda vlogo in tehnično dokumentacijo ter opredeli elemente, ki so bili projektirani v skladu z ustreznimi določbami TSI in evropskih specifikacij, in elemente, ki so bili projektirani brez uporabe ustreznih določb navedenih evropskih specifikacij.

English

The Notified Body shall examine the application and the technical documentation, and identify the elements which have been designed in accordance with the relevant provisions of the TSI and the European specifications, as well as the elements which have been designed without applying the relevant provisions of those European specifications.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

1.1.5 Vse naprave, s katerimi bodo upravljali uporabniki, morajo biti projektirane tako, da ne ogrožajo njihove varnosti, če jih uporabljajo na predvidljiv način, ki ni v skladu z objavljenimi navodili.

English

Any devices intended to be handled by users must be so designed as not to impair their safety if used foreseeably in a manner not in accordance with the posted instructions.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

1.4.3 Železniški vozni park in sistemi za dobavo energije morajo biti projektirani in proizvedeni tako, da so elektromagnetsko združljivi z napravami, opremo in javnimi ali zasebnimi omrežji, s katerimi se lahko križajo.

English

The rolling stock and energy supply systems must be designed and manufactured in such a way as to be electromagnetically compatible with the installation equipment and public or private networks with which they might interfere.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

2.5.3 Naprave za vzdrževanje železniškega voznega parka za visoke hitrosti morajo omogočati varno, zdravju neškodljivo in neovirano delovanje na vseh vlakih, za katere so projektirane.

English

The maintenance installations on high-speed trains must be such as to enable safety, health and comfort operations to be carried out on all trains for which they have been designed.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bila izpolnjena bistvena zahteva iz določb 2.7.1 do 2.7.3, sta energijski podsistem in komponenta interoperabilnosti projektirana in zgrajena tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.4, 4.2.21 do 4.2.23, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6 in 4.7.1 do 4.7.4.

English

In order to satisfy the essential requirements 2.7.1 to 2.7.3, the Energy subsystem and Interoperability Constituent shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.4, 4.2.21 to 4.2.23, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6 and 4.7.1 to 4.7.4 are met.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določb 1.1.1, 1.1.3 in 1.1.4, je energijski podsistem projektiran in zgrajen tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9 do 4.2.16, 4.2.18 do 4.2.25, 4.4.1, 4.4.2, 4.5 in 4.7.1 do 4.7.3 in da so uporabljene komponente interoperabilnosti v skladu z zahtevami iz določb 5.4.1.1 do 5.4.1.5, 5.4.1.7 do 5.4.1.9 in 5.4.1.11.

English

In order to satisfy the essential requirements 1.1.1, 1.1.3 and 1.1.4 above, the Energy subsystem shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9 to 4.2.16, 4.2.18 to 4.2.25, 4.4.1, 4.4.2, 4.5 and 4.7.1 to 4.7.3 are met and the interoperability constituents used comply with the requirements set out in clause 5.4.1.1 to 5.4.1.5, 5.4.1.7 to 5.4.1.9 and 5.4.1.11.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določb 1.3.1 in 1.3.2, je energijski podsistem projektiran in zgrajen tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.11, 4.5, 4.7.1 do 4.7.4 in da so uporabljene komponente interoperabilnosti v skladu z zahtevami iz določb 5.4.1.4.

English

In order to satisfy the essential requirements 1.3.1 and 1.3.2, the Energy subsystem shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.11, 4.5, 4.7.1 to 4.7.4 are met and the interoperability constituents used comply with the requirements set out in clause 5.4.1.4.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določb 1.4.1, 1.4.2 in 1.4.3, je energijski podsistem projektiran in zgrajen tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.4 do 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25 in 4.7.1 do 4.7.3 in da so uporabljene komponente interoperabilnosti v skladu z zahtevami iz določb 5.4.1.2, 5.4.16, 5.4.1.7 in 5.4.1.9 do 5.4.1.11.

English

In order to satisfy essential requirements 1.4.1, 1.4.2 and 1.4.3, the Energy subsystem shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.4 to 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.2.25 and 4.7.1 to 4.7.3 are met and the interoperability constituents used comply with the requirements set out in clauses 5.4.1.2, 5.4.16, 5.4.1.7, and 5.4.1.9 to 5.4.1.11.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določb 2.5.1 in 2.5.2, je komponenta interoperabilnosti energijskega podsistema projektirana in zgrajena tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.8, 4.5 in 4.7.4.

English

In order to satisfy the essential requirements 2.5.1 and 2.5.2, the Energy subsystem Interoperability Constituent shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.8, 4.5 and 4.7.4 are met.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določbe 1.5, je energijski podsistem projektiran in zgrajen tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.1 do 4.2.4, 4.2.6, 4.2.9 do 4.2.25, 4.4.2, 4.5 in 4.7.1 do 4.7.3 in da so uporabljene komponente interoperabilnosti v skladu z zahtevami iz določb 5.4.1.1 do 5.4.1.11.

English

In order to satisfy the essential requirement 1.5, the Energy subsystem shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.1 to 4.2.4, 4.2.6, 4.2.9 to 4.2.25, 4.4.2, 4.5 and 4.7.1 to 4.7.3 are met and the interoperability constituents used comply with the requirements set out in clauses 5.4.1.1 to 5.4.1.11.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določbe 2.2.1, je energijski podsistem projektiran in zgrajen tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.4, do 4.2.7, 4.2.18, 4.2.20 do 4.2.25, 4.4.1, 4.4.2, 4.5 in 4.7.1 do 4.7.4 in da so uporabljene komponente interoperabilnosti v skladu z zahtevami iz določb 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.1.5, 5.4.1.8 do 5.4.1.11.

English

In order to satisfy the essential requirement 2.2.1 above, the Energy subsystem shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.4 to 4.2.7, 4.2.18, 4.2.20 to 4.2.25, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, and 4.7.1 to 4.7.4 are met and the interoperability constituents used comply with the requirements set out in clause 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.1.5, 5.4.1.8 to 5.4.1.11.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določbe 2.2.2, je energijski podsistem projektiran in zgrajen tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.6, 4.2.8, 4.2.12, 4.2.16, in 4.7.1 do 4.7.3 in da so uporabljene komponente interoperabilnosti v skladu z zahtevami iz določb 5.4.1.2, 5.4.1.6, 5.4.1.9 do 5.4.1.11.

English

In order to satisfy essential requirement 2.2.2, the Energy subsystem shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.6, 4.2.8, 4.2.12, 4.2.16, and 4.7.1 to 4.7.3 are met and the interoperability constituents used comply with the requirements set out in clauses 5.4.1.2, 5.4.1.6, 5.4.1.9 to 5.4.1.11.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Da bi bile izpolnjene bistvene zahteve iz določbe 2.2.3, je energijski podsistem projektiran in zgrajen tako, da so izpolnjene zahteve iz določb 4.2.1 do 4.2.4, 4.2.9, 4.2.11 do 4.2.22 in 4.5 in da so uporabljene komponente interoperabilnosti v skladu z zahtevami iz določb 5.4.1.1 do 5.4.1.11.

English

In order to satisfy essential requirement 2.2.3, the Energy subsystem shall be designed and constructed so that the requirements set out in clauses 4.2.1 to 4.2.4, 4.2.9, 4.2.11 to 4.2.22, and 4.5 are met and the interoperability constituents used comply with the requirements set out in clauses 5.4.1.1 to 5.4.1.11

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Energijski podsistem je projektiran tako, da dosega zahtevano zmogljivost glede na:

English

The Energy subsystem shall be designed to meet the required performance in respect of:

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Enofazni (AC) sistem oskrbe z električno energijo je projektiran tako, da omogoča uporabo regenerativnega zaviranja kot delovno zavoro, ki lahko neopazno izmenja električno napetost z drugimi vlaki ali s kakim drugim sredstvom.

English

AC power supply systems shall be designed to permit the use of regenerative braking as a service brake, able to exchange power seamlessly either with other trains or by any other means.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Fiksne naprave so projektirane tako, da so neobčutljive na nizke vrednosti enosmernih (DC) tokov, ki prihajajo iz enosmernega (DC) sistema oskrbe z električno energijo v enofazni (AC) sistem oskrbe z električno energijo.

English

The fixed installations shall be designed so that they are immune to low value DC currents flowing out of the DC power supply system into the AC power supply system.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Kot pri vsaki električni napravi je vlak projektiran tako, da deluje pravilno z nazivno napetostjo in nazivno frekvenco, uporabljeno pri njegovih terminalih, to pa so odjemniki toka in kolesa.

English

As with any electrical device, a train is designed to operate correctly with a nominal voltage and a nominal frequency applied at its terminals, i.e.

Last Update: 2010-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK