Ask Google

Results for vládařství translation from Czech to Russian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Russian

Info

Czech

A po vší zemi vládařství svého dopustíte dávati výplatu země.

Russian

по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Pravě: Tobě dám zemi Kananejskou za provazec vládařství vašeho,

Russian

говоря: „тебе дам Я землю Ханаанскую, в наследственный удел вам".

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

Ale pole města toho i vsi jeho dali Kálefovi synu Jefone k vládařství jeho.

Russian

а поле сего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефонниину.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé.

Russian

проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

A tak všech měst Levítských u prostřed vládařství synů Izraelských měst čtyřidceti osm s předměstími svými.

Russian

Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было сорок восемь городов с предместьями их.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

My půjdeme v odění před Hospodinem do země Kanán, a zůstane nám v dědictví vládařství naše z této strany Jordánu.

Russian

мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

To bude míti za vládařství v Izraeli, a nebudou více utiskati knížata má lidu mého, ale rozdadí zemi domu Izraelskému po pokoleních jejich.

Russian

Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья Мои вперед не теснили народа Моегои чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Ti pak, kteříž bydlili prvé v vládařství svém v městech svých, totiž Izraelští, kněží, Levítové a Netinejští,

Russian

Первые жители, которые жили во владениях своих, по городам Израильским, были Израильтяне, священники, левиты и нефинеи.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Aby nebylo přenášíno vládařství z jednoho pokolení na druhé pokolení, ale jeden každý z pokolení synů Izraelských dědictví svého přídržeti se bude.

Russian

и чтобы не переходил удел из колена в другое колено; ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Všecku tuto oběť, pětmecítma tisíc loket, podlé těch pětmecítma tisíc, čtverhranou obětovati budete v obět svatou k vládařství městu.

Russian

Весь отделенный участок в двадцать пять тысяч длины и в двадцать пять тысяч ширины, четырехугольный, выделите в священный удел, со включением владений города;

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Dědictví pak jejich toto: Já jsem dědictví jejich, protož vládařství nedávejte jim v Izraeli; já jsem vládařství jejich.

Russian

А что до удела их, то Я их удел. И владения не давайте им в Израиле: Я их владение.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Nadto známoť činíme králi, že bude-li to město vystaveno, a zdi dodělány, tedy vládařství za řekou míti nebudeš.

Russian

Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

I osadil Jozef otce svého a bratří své, a dal jim vládařství v zemi Egyptské v kraji výborném, v zemi Ramesses, jakž rozkázal Farao.

Russian

И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле Египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Od vládařství pak Levítů a od vládařství města, u prostřed toho, což jest knížecího, mezi pomezím Judovým a mezi pomezím Beniaminovým, knížecí bude.

Russian

И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю; промежуток между границею Иуды и между границею Вениамина будет принадлежать князю.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Nebo v městě útočiště svého bydliti má, dokudž by neumřel kněz nejvyšší. Když by pak umřel kněz nejvyšší, navrátí se vražedlník do země vládařství svého.

Russian

ибо тот должен был жить в городеубежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

(Nebo byl řekl jemu: Já jsem Hospodin, kterýž jsem tě vyvedl z Ur Kaldejských, aťbych dal zemi tuto k dědičnému vládařství.

Russian

И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Nadto dám tobě i semeni tvému po tobě zemi, v nížto obýváš pohostinu, všecku zemi Kananejskou k vládařství věčnému; a budu jejich Bohem.

Russian

и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землюХанаанскую, во владение вечное; и буду им Богом.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Poněvadž tedy dítky účastnost mají těla a krve, i on též podobně účasten jest jich, aby skrze smrt zahladil toho, kterýž má vládařství smrti, to jest ďábla,

Russian

А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

A přiblížíš se k synům Ammon. Nessužujž jich a nepopouzej jich k boji, nebo nedám tobě v zemi synů Ammon dědictví, poněvadž synům Lotovým dal jsem ji k vládařství.

Russian

и приблизился к Аммонитянам; не вступай с ними во вражду, и не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебеничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что Я отдал ее во владение сынамЛотовым;

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Aniž bude bráti kníže z dědictví lidu, z vládařství jejich je vytiskuje; z svého vládařství dědictví dá synům svým, aby nebyl rozptylován lid můj žádný z vládařství svého.

Russian

Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их; из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто изнарода Моего не был изгоняем из своего владения.

Last Update: 2012-05-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK