Ask Google

Results for prøveudtagningsprocedure translation from Danish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Czech

Info

Danish

- at de nationale bestemmelser foreskriver en uhensigtsmæssig prøveudtagningsprocedure

Czech

- vnitrostátní právní přepisy stanoví nepřiměřený postup odběru vzorků,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Utilfredsstillende prøveudtagningsprocedure: fast korrektion på 10 % (1 aktør).

Czech

Neuspokojující postup odběru vzorků: paušální opravná sazba ve výši 10 % (1 hospodářský subjekt).

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

»Især skal observatørernes indsamling af data om genudsætninger og om undermålsfisk, som beholdes om bord, så vidt muligt ske efter følgende prøveudtagningsprocedure:

Czech

"pozorovatelé budou zejména shromažďovat údaje o výmětu a podměrečných rybách uchovávaných na palubě, přičemž použijí, pokud to okolnosti umožní, následující postup odběru vzorků:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Risiko for krydskontaminering som følge af interne arbejdsgange (siloer med bestemt indhold, kontrol af, om produktionskæderne reelt er adskilt, kontrol af ingredienser, internt laboratorium og prøveudtagningsprocedurer)

Czech

riziko křížové kontaminace v důsledku vnitřních provozních postupů (účel používání sil, kontrola účinného oddělování výrobních linek, kontrola přísad, vlastní laboratoř, postupy pro odběr vzorků)

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Når der i de relevante bestemmelser er fastsat detaljerede prøveudtagningsprocedurer, følges sådanne procedurer.

Czech

V případech, kdy příslušné právní předpisy stanoví podrobné postupy pro odběr vzorků, dodržují se tyto postupy.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Inden fem arbejdsdage efter prøveudtagningen skal prøveudtagningen om muligt gentages, hvis producenten godtgør, at prøveudtagningsproceduren ikke var korrekt.

Czech

Jestliže výrobce do pěti pracovních dnů po odběru vzorků prokáže, že postup při odběru vzorků nebyl správný, odběr vzorků se musí v rámci možností zopakovat.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Prøveudtagningsproceduren, herunder antallet af enheder, bør være i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF.

Czech

Postup pro odebírání vzorků a počet jednotek by měly být v souladu se směrnicí 2002/63/ES.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Der kan anvendes andre prøveudtagningsprocedurer, forudsat at det er videnskabeligt dokumenteret, at man med disse procedurer kan nå samme mål som dem, der er beskrevet i punkt 3.1, litra g).

Czech

Pro odběr vzorků by mohly být použity i jiné postupy za podmínky, že existuje vědecký důkaz o tom, že těmito postupy bude dosaženo stejných cílů jako postupy popsanými v bodě 3 odst. 1 písm. g).

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Hvis det ikke er muligt, skal medlemsstaterne anføre prøveudtagningsprocedurerne i deres nationale programmer.

Czech

Není-li to možné, členské státy stanoví postupy odběru vzorků ve svých národních programech.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Laboratorie- og inspektionskapaciteten i sektoren for fødevaresikkerhed og i dyre- og plantesundhedssektorerne skal øges, og der skal oprettes referencelaboratorier og udarbejdes prøveudtagningsprocedurer, der er i overensstemmelse med EU's krav.

Czech

Zvýšit kapacitu laboratoří a kontrolních subjektů v oblasti bezpečnosti potravin a ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, zřídit referenční laboratoře a vytvořit postupy pro odběr vzorků v souladu s požadavky EU.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Del D i bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed og kun indeholde prøveudtagningsproceduren for tørrede figner, som bør forblive uændret, mens den nye prøveudtagningsprocedure for jordnødder, andre oliefrø, abrikoskerner og trænødder bør fastsættes i en særskilt del af bilaget.

Czech

Část D přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, aby stanovila pouze postup odběru vzorků pro sušené fíky, který by měl zůstat nezměněn, a nový postup odběru vzorků pro jádra podzemnice olejné, ostatní olejnatá semena, meruňková jádra a ořechy by měl být uveden v samostatné části přílohy.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Prøveudtagningsproceduren for trænødder bør også anvendes på abrikoskerner.

Czech

Postup odběru vzorků pro ořechy by měl být uplatněn i na meruňková jádra.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Den prøveudtagningsprocedure, som anvendes af lederne af fødevarevirksomheder, kan fravige bestemmelserne i forordning (EF) nr. 401/2006, men den bør være repræsentativ for det parti, hvoraf prøverne er udtaget.

Czech

Postup odběru vzorků uplatněný provozovatelem potravinářského podniku se může od ustanovení nařízení (ES) č. 401/2006 odchýlit, měl by však být reprezentativní pro šarži, z níž se vzorek odebírá.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Den prøveudtagningsprocedure, som anvendes af lederne af fødevarevirksomheder, kan fravige bestemmelserne i forordning (EF) nr. 152/2009, men den bør være repræsentativ for det parti, hvoraf prøverne er udtaget.

Czech

Postup odběru vzorků uplatněný provozovatelem krmivářského podniku se může od ustanovení nařízení (ES) č. 152/2009 odchýlit, měl by však být reprezentativní pro šarži, z níž se vzorek odebírá.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Prøverne skal opbevares ved + 2-8 °C i laboratoriet, og laboratoriets prøveudtagningsprocedure skal begynde snarest muligt efter prøvernes ankomst til laboratoriet, og under alle omstædigheder senest 72-80 timer efter prøveudtagningstidspunktet.

Czech

Vzorky se v laboratoři udržují při teplotě + 2 až 8 °C a postup vzorkování v laboratoři začne co nejdříve po doručení vzorků do laboratoře a v každém případě do 72 až 80 hodin od odběru vzorků.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(5) Der bør foretages tekniske tilpasninger af de nuværende måle- og prøveudtagningsprocedurer for at muliggøre europæisk typegodkendelse af ethanoldrevne køretøjer og motorer.

Czech

(5) Je účelné provést technické změny stávajících postupů pro měření a odběr vzorků, aby se umožnilo evropské schvalování typu vozidel poháněných ethanolem.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

For hasselnødder foregår prøveudtagningen efter den prøveudtagningsprocedure, der er fastsat i punkt 5.2 i bilag I til Kommissionens direktiv 98/53/EF(4).

Czech

Odběr vzorků lískových ořechů se provádí postupem stanoveným v bodě 5.2 přílohy I směrnice Komise 98/53/ES [4].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

- behovet for at forbedre de nuværende målings- og prøveudtagningsprocedurers nøjagtighed og repeterbarhed med hensyn til meget lave niveauer for partikler fra motorer

Czech

- k potřebě zlepšit přesnost a reprodukovatelnost stávajícího postupu měření a odběru vzorků pro velmi nízké úrovně znečišťujících částic z motorů,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(9) der bør fastsættes en procedure med henblik på at fastlægge detaljerede bestemmelser vedrørende naturligt mineralvand, navnlig grænserne for koncentrationer af visse bestanddele i naturligt mineralvand; der bør vedtages bestemmelser om angivelse i mærkningen af store koncentrationer af visse bestanddele; der bør fastlægges analysemetoder, herunder detektionsgrænser, til at fastslå fravær af forurening af naturligt mineralvand samt prøveudtagningsprocedurer og analysemetoder, der er nødvendige for at kontrollere naturligt mineralvands mikrobiologiske karakteristika;

Czech

(9) vzhledem k tomu, že by měl být zaveden postup stanovení některých zvláštních předpisů týkajících se přírodních minerálních vod, zejména pokud jde o limity množství určitých složek přírodních minerálních vod; že by měla být přijata ustanovení týkající se uvádění vysokého obsahu některých složek při označování; že by měly být stanoveny analytické metody pro kontrolu neexistence znečištění přírodních minerálních vod, včetně detekčních limitů a dále postupy odběru vzorků a metody zkoušení pro kontrolu mikrobiologických vlastností přírodních minerálních vod;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

CEN _BAR_ EN 13975:2003 Prøveudtagningsprocedurer til stikprøver af in vitro-diagnostisk medicinsk udstyr — Statistiske aspekter _BAR_ — _BAR_ _BAR_

Czech

CEN _BAR_ EN 13975:2003 Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro – Statistické aspekty _BAR_ — _BAR_ _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK