Ask Google

Results for sandsynliggøre translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

sandsynliggøre omkostningerne

English

to establish the credibility of the costs

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Danish

Nu skal sagsøgte sandsynliggøre, at der ikke foreligger diskriminering.

English

The defendant will now have to provide convincing proof that there is no discrimination.

Last Update: 2012-03-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Danish

ikke tilstrækkelig til at sandsynliggøre en hurtig udbredelse af denne løsning.

English

But ite interest is not strong enough to nake it that this systen will becone general very soon.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Vedkommende skal blot gå til en domstol eller en kompetent myndighed og sandsynliggøre, at der foreligger forskelsbehandling.

English

They need only go to a court or competent authority to establish the facts of discrimination.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Danish

Det vil sige, at vi skal sandsynliggøre over for dem, at vi skal få dem til at forstå, at det også vil få konsekvenser, hvis kvindernes ligestilling ikke påvirkes i positiv retning i disse lande.

English

That means that we must convince them and give them to understand, that the failure to positively influence the placing of women on an equal footing in these countries will have consequences.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Danish

Under alle omstændigheder blev der ikke fremlagt oplysninger, der kunne sandsynliggøre eksistensen af de påståede forskelle og muliggøre en kvantificering, eller som ville have påvist, at denne eksporterende producent nød godt af naturlige komparative fordele.

English

In any event, no information was submitted which would have substantiated the alleged differences and allowed a quantification, or which would have demonstrated that this exporting producer benefited from any natural comparative advantage.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Det måtte fastslås, at da sagsøgeren havde deltaget i de møder, hvor alle disse foranstaltninger var blevet vedtaget, havde selskabet accepteret disse, idet det ikke var fremkommet med indicier, der kunne sandsynliggøre det modsatte.

English

The Court of First Instance observes that the applicant seeks to argue that its participation at the periodical meetings of polypropylene producers did not fall within the scope of Article 85(1) of the Treaty in so far as its conduct in relation to competition on the market shows that its participation did not have an objective or effect inimical to competition.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Fastsættelsen af egentlige mål for genanvendelse og materialegenvinding ud over det, man kan forvente at opnå som følge af markedsmekanismer, vil kræve metoder til sikring af en tilstrækkelig affaldsbehandlingskapacitet Hvis en sådan kapacitet også skal etableres efter markedsøkonomiske principper, vil det være nødvendigt at sikre eller sandsynliggøre en vis affaldsforsyning.

English

If actual targets are set for recovery and material recycling in excess of what can be secured as a consequence of the mechanisms of market economics, then such targets will make it necessary to find a way to ensure adequate waste treatment capacity.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Ordningen kræver ikke, at virksomhederne fremlægger bevis for eller sandsynliggør risiko for dobbeltbeskatning.

English

The scheme does not require companies to demonstrate any evidence or even risk of double taxation.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Der kan kun udstedes en europæisk kontosikringskendelse, hvis De ud fra relevante omstændigheder kan sandsynliggøre, at det kan blive umuligt eller betydeligt vanskeligere at opnå fyldestgørelse for et eksisterende eller fremtidigt krav mod sagsøgte, især fordi der er risiko for, at sagsøgte hæver, opbruger eller flytter midlerne på den eller de bankkonti, der ønskes sikret.

English

The European Account Preservation Order can be granted only if you present relevant facts that the enforcement of an existent or future title against the defendant is likely to be frustrated or made substantially more difficult, in particular because there is the risk that the defendant might remove, dispose of or conceal assets held in the bank account or accounts to be preserved.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

En fornyet ansøgning kan afvises, hvis den ikke indeholder nye elementer, der i væsentligt omfang sandsynliggør, at ansøgeren kan indrømmes international beskyttelsesstatus.

English

A subsequent application may be considered inadmissible if there are no new elements which would significantly add to the likelihood that the applicant qualifies for international protection status.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

En kontosikringskendelse udstedes for det beløb, som der anmodes om, eller for en del af dette beløb, når sagsøger ved fremlæggelse af relevante, behørigt dokumenterede kendsgerninger overfor retten sandsynliggør:

English

An EAPO shall be issued in the amount for which it is sought or a part thereof where the claimant submits relevant facts, reasonably corroborated by evidence, to satisfy the court of both of the following:

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Er omsætningen ikke disponibel for de tre seneste regnskabsår, afhængig af hvornår den tilknyttede virksomhed blev etableret eller påbegyndte sin aktivitet, er det tilstrækkeligt, at denne virksomhed sandsynliggør, at den i stk. 4, litra a) eller b), nævnte omsætning kan realiseres, bl.a. i form af fremskrivning af aktiviteter.

English

Where, because of the date on which an affiliated undertaking was created or commenced activities, the turnover is not available for the preceding three years, it shall be sufficient for that undertaking to show that the turnover referred to in points (a) or (b) of paragraph 4 is credible, particularly by means of business projections.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Herved sandsynliggøres det også, at der først vil træffes afgørelse, når tiltrædelsesstaterne har tilsluttet sig EU og således kan udøve deres stemmeret i EU-institutionerne.

English

This timing would also make it likely that decisions would only be taken once the acceding States have joined the European Union and can exercise their voting right in the institutions.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

I henhold til Codex Alimentarius' definition af ”berigelse” kan der tilsættes næringsstoffer til fødevarer for at forebygge eller afhjælpe en mangel på et eller flere næringsstoffer i befolkningen eller i bestemte befolkningsgrupper, som skyldes ændrede kostvaner, og som kan dokumenteres med det foreliggende videnskabelige materiale eller sandsynliggøres på grundlag af skøn over indtaget af næringsstoffer.

English

The Codex definition for “fortification” or “enrichment” allows the addition of nutrients to food for the purpose of preventing or correcting a deficiency of one or more nutrients in the population or specific population groups that can be demonstrated by existing scientific evidence or indicated by estimated nutrient intakes due to changing dietary habits.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Sker det, gælder der omvendt bevisbyrde: Det pågældende WTO-medlem skal så over for GATT‑panelet sandsynliggøre, at foranstaltningen ikke er "nødvendig".

English

If that happens, the burden of proof is reversed: the WTO member concerned will then have to convince the GATT panel that the measure is not "necessary".

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Vurderer Kommissionen, at visse forhold eller oplysninger sandsynliggør, at stoffet ikke længere opfylder kriterierne i artikel 4, eller er supplerende oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra f), ikke blevet fremlagt, underretter den medlemsstaterne, autoriteten og producenten af aktivstoffet herom og fastsætter en frist for, hvornår producenten skal fremsætte sine bemærkninger.

English

Where it considers that there are indications that the substance no longer satisfies the criteria provided for in Article 4, or further information required in accordance with point (f) of Article 6 has not been provided, it shall inform the Member States, the Authority and the producer of the active substance, setting a time period for the producer to submit its comments.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Vurderer Kommissionen, at visse forhold eller oplysninger sandsynliggør, at stoffet ikke længere opfylder kriterierne i artikel 4, eller er supplerende oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra f), ikke blevet fremlagt, underretter den medlemsstaterne, autoriteten og producenten af aktivstoffet herom og fastsætter en frist for, hvornår producenten skal fremsætte sine bemærkninger.

English

Where it considers that there are indications that the substance no longer satisfies the criteria provided for in Article 4, or further information required in accordance with point (f) of Article 6 has not been provided, it shall inform the Member States, the Authority and the producer of the active substance, setting a time period for the producer to submit its comments.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Vurderer Kommissionen, at visse forhold eller oplysninger sandsynliggør, at stoffet ikke længere opfylder kriterierne i stk. 1 og 2, underretter den medlemsstaterne, autoriteten og den interesserede part herom og fastsætter en frist for, hvornår de skal fremsætte deres bemærkninger.

English

Where it considers that there are indications that the substance no longer satisfies the criteria provided for in paragraphs 1 and 2 it shall inform the Member States, the Authority and the interested party, setting a time period for their comments to be submitted.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

en mangel på et eller flere vitaminer og/eller mineraler i befolkningen eller i bestemte befolkningsgrupper, som kan dokumenteres ved kliniske eller subkliniske mangler eller sandsynliggøres på grundlag af vurderinger, der angiver en lille indtagelsesmængde af næringsstoffer, eller

English

a deficiency of one or more vitamins and/or minerals in the population or specific population groups that can be demonstrated by clinical or sub-clinical evidence of deficiency or indicated by estimated low levels of intake of nutrients or,

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK