Ask Google

Results for interterritoriaal translation from Dutch to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Czech

Info

Dutch

Deze pilotactie bevestigde de voordelen van contacten tussen kleine plattelandsscholen, zowel interterritoriaal als transnationaal.

Czech

Tato pilotní akce potvrdila přínosy podpory vztahů mezi malými venkovskými školami jak v rámci území, tak nadnárodně.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De activiteiten die in het kader van dit project zijn ontwikkeld zijn op zowel interterritoriaal als transnationaal niveau overdraagbaar.

Czech

Činnosti vyvinuté prostřednictvím projektu jsou převoditelné mezi územími i nadnárodně.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Gezien de verschillende accenten van de subsidieregelingen was het de vraag of het enig nut zou hebben dit tot een interterritoriaal samenwerkingsproject te maken.

Czech

Když vezmeme v úvahu odlišné zaměření grantových plánů, vznikl nějaký přínos z toho, že šlo o projekt spolupráce mezi územími?

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het netwerk had in de eerste fase al een aantal uitwisselingen gehad met groepen uit andere landen, hoewel het project primair interterritoriaal gericht was.

Czech

Mezi sítí a skupinami z jiných zemí došlo k několika výměnám již v první fázi, ačkoli její zaměření bylo spíše meziúzemní.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Samenwerking tussen gebieden kan transnationaal zijn, maar kan ook plaatsvinden tussen gebieden binnen dezelfde lidstaat (interterritoriaal).

Czech

Tato spolupráce může být nadnárodní, může k ní však také docházet mezi oblastmi ve stejném členském státě (meziúzemní).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Samenwerking tussen gebieden kan transnationaal zijn, maar kan ook plaatsvinden tussen gebieden in dezelfde lidstaat (interterritoriaal).

Czech

Míra samostatnosti MAS se však značně liší podle konkrétního režimu organizace a institucionálního kontextu v daném členském státě.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De financiële middelen van de autonome gemeenschappen bestaan uit: a) geheel of gedeeltelijk door de staat ter beschikking gestelde belastingen; toeslagen op belastingen van de staat en andere aandelen in de inkomsten van de staat; b) eigen belastingen, leges en buitengewone heffingen; c) overmakingen uit een interterritoriaal vereffeningsfonds en andere toewijzingen ten laste van de staatsbegroting; d) opbrengsten uit hun vermogen en privaatrechtelijke inkomsten; e) inkomsten uit krediettransacties.

Czech

Finanční prostředky samosprávných společenství se skládají z: a) daní, které jsou jim zcela nebo částečně přenechány státem; příplatků na státní daně a jiných podílů na příjmech státu; b) vlastních daní, poplatků a zvláštních příspěvků; c) převodů z vyrovnávacích fondů mezi územími a jiných přídělů ze státního rozpočtu; d) výnosů z jejich majetku a soukromoprávních příjmů; e) příjmů z úvěrových operací.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De regionale specialiteiten zijn inmiddels aan het uitgroeien tot een topattractie in de gebieden waar ze vandaan komen.Momenteel werken dertien natuurparken in dertien verschillende Leader+-regio’s en in vijf provincies samen met de Vereniging van Oostenrijkse natuurparken aan een interterritoriaal Leader+-project waarvan culinaire aantrekkingskracht de kern vormt.De algemene doelstelling is boeren te helpen hun producten te verkopen tegen betere prijzen om traditionele bereidingsmethoden in stand te kunnen houden.

Czech

Tyto regionální speciality se dnes v některých oblastech stávají hlavní místní atrakcí.V současné době 13 přírodních parků ve 13 různých regionech Leader+ a pěti provinciích spolupracuje se „Sdružením rakouských přírodních parků“ na interteritoriálním projektu Leader+ založeném na jejich kulinářských půvabech.Celkovým cílem je pomoci zemědělcům prodávat jejich produkty za lepší cenu, aby mohli zachovat své tradiční způsoby produkce.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In dit artikel worden twee afzonderlijke Leader+projecten voor het voetlicht gebracht die uiteindelijk de basis legden voor een interterritoriaal samenwerkingsproject: het ene project is van de LAG Bornholm en het andere van de LAG Danske Småøer (Kleine Eilanden van Denemarken).

Czech

Tento článek představuje dva samostatné projekty Leader+, které nakonec vytvořily základ pro projekt spolupráce mezi územími: jeden je z MAS Bornholm a druhý z MAS Dánské malé ostrovy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In haar schriftelijke opmerkingen betoogt de Commissie verder dat er talrijke andere middelenoverdrachten plaatsvinden ter compensatie van de belastingverlagende maatregelen, zoals die welke voortvloeien uit het bestaan van één enkele kas van de sociale zekerheid, een door de staat verzekerde minimale openbare-dienstverlening of het interterritoriaal vereffeningsfonds.

Czech

Ve svých písemných vyjádřeních Komise rovněž tvrdí, že existuje řada dalších finančních převodů, které vyrovnávají taková daňová opatření snížení daní, jako jsou opatření vyplývající z existence jediného fondu sociálního zabezpečení, ze zajištění minimální úrovně veřejné služby státem nebo z existence vyrovnávacího fondu mezi územími.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Samenvattend heeft het project de volgende belangrijke resultaten opgeleverd:• het heeft contacten tussen verschillende scholen (op zowel interterritoriaal als transnationaal niveau) bevorderd;• bij de uitvoering van het project werd een participerende aanpak gevolgd, waardoor leerlingen, leerkrachten en ouders werden gestimuleerd zich actief in te zetten;• het project heeft tal van activiteiten opgeleverd (talencursussen, workshops, studiebezoeken, etc.) voor een groot aantal bewoners in het gebied.

Czech

Projekt celkově dosáhnul následujících hlavních výsledků:•podpořil vztahy mezi různými školami (v rámci území a nadnárodně),•byl realizován prostřednictvím přístupu založeného na široké účasti a podpořil aktivní zapojení studentů, učitelů a rodičů,•poskytl mnoha místním zúčastněným stranám celou řadu služeb (jazykové kurzy, pracovní setkání, studijní návštěvy atd.).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

„Culinair Cumbria” is een succesvol interterritoriaal project (actie 2), waarin de twee LAG’s op een constructieve wijze hebben samengewerkt, samen met de organisatie Vrijwillige Actie Cumbria (VAC).

Czech

„Vaření v Cumbrii“ je úspěšný meziúzemní projekt v rámci aktivit 2, kdy dvě uvedené MAS produktivně spolupracovaly s Voluntary Action Cumbria (VAC).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK