Results for reclamemaatregelen translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

bepalingen betreffende controles, sancties en reclamemaatregelen.

English

provisions relating to checks, penalties and publicity measures;

Last Update: 2016-11-15
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

bepalingen betreffende de controles, de sancties en de reclamemaatregelen.

English

provisions relating to checks, penalties and publicity measures;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

met betrekking tot de steun voor reclame wordt in de door de italiaanse autoriteiten verstrekte gegevens niet aangegeven of de betrokken reclamemaatregelen voldoen aan één van de bovengenoemde positieve criteria.

English

with regard to the aids for advertising, the observations submitted by the italian authorities do not indicate that the advertising measures in question meet any of the above positive criteria.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

dat betekent dat de reclamemaatregelen betrekking moeten hebben op de gecontroleerde oorsprongsbenaming zelf, en niet op om het even wel logo of etiket, tenzij alle producenten gemachtigd worden er gebruik van te maken.

English

this means that publicity measures must refer to the registered designation of origin itself and not to any logo or label, unless all producers are entitled to use it.

Last Update: 2014-10-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

uit de verstrekte, in overweging 31 hierboven weergegeven gegevens blijkt dat alle afzetbevorderings- en reclamemaatregelen in het kader van de onderhavige steunregeling voor 100 % uit staatsmiddelen worden gefinancierd.

English

on the basis of the information provided and reported above at recital 31 of this decision, it appears that all the promotional and advertising measures envisaged by the present scheme are financed at the rate of 100 % by public funds.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

pr‑, promotie‑ of reclamemaatregelen die met name aandacht vragen voor de voordelen van de communautaire producten, vooral op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid of milieuvriendelijkheid;

English

public relations, promotional or publicity measures, in particular highlighting the advantages of the community products, especially in terms of quality, food safety or environmental friendliness;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

de bovengenoemde maatregelen voor de deelname aan vakbeurzen en workshops moeten, voor zover ze ook betrekking hebben op activiteiten die erop gericht zijn marktdeelnemers of consumenten ertoe aan te zetten een bepaald product te kopen, of op materiaal dat voor deze doeleinden rechtstreeks aan de consument wordt verstrekt (bijvoorbeeld reclameactiviteiten in het verkooppunt of reclame die is gericht aan marktdeelnemers zoals levensmiddelenproducenten, groot- of kleinhandelaren, restaurants, hotels en andere marktdeelnemers uit de horeca), worden beoordeeld in het licht van de voor steun voor reclame geldende voorschriften, net zoals de reclamemaatregelen die worden gevoerd via de media (pers, affiches, radio, televisie) zoals beschreven in overweging 31, onder c), en overweging 33 van deze beschikking.

English

in so far as the said measures for participation to trade fairs and workshops include also operations which are designed to induce economic operators or consumers to buy the relevant product or material which is distributed direct to consumers for the same purpose (for example advertising to the point of sale or advertising which is addressed to economic operators, such as food processors, wholesale or retail distributors, restaurants, hotels and other catering establishments), these measures need to be assessed on the basis of the rules for advertising aids, as much as the advertising measures carried out through the mass media (press, posters, radio, television) which were described above at recitals 31 (c) and 33 of this decision.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

de in artikel 6 van wet nr. 39 van 25 februari 2000 bedoelde steun waarvoor de toekenningsvoorwaarden zijn vermeld in artikel 8 van het ontwerp-decreet en die betrekking heeft op reclamemaatregelen, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt.

English

the aid provided for in article 6 of law no 39 of 25 february 2000, the detailed rules for the application of which are laid down in article 8 of the draft order, is compatible with the common market where it concerns advertising measures.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

uit de verstrekte gegevens blijkt dat de in overweging 30, overweging 31, onder c), en overweging 33 van deze beschikking beschreven reclamemaatregelen voldoen aan de criteria van punt 3.1.1 (campagnes die strijdig zijn met artikel 28 van het verdrag) en 3.1.3 (reclame voor bepaalde ondernemingen).

English

on the basis of the information provided, the requirements envisaged by point 3.1.1 (campaigns contrary to article 28 of the treaty) and 3.1.3 (advertising related to particular firms) appear to be met by the advertising measures which are described above at recitals 30, 31(c) and 33 of this decision.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

voor de steun voor afzetbevordering en reclame zoals bedoeld in artikel 8 van het ontwerp-decreet:aan de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor reclame voor in bijlage i van het verdrag vermelde producten en voor bepaalde niet in bijlage i vermelde producten wat de reclamemaatregelen voor bergamotcitroenen in de vorm van fruit betreft en aan de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen wat de reclamemaatregelen voor bergamotolie betreft,aan de richtsnoeren wat afzetbevordering/technische bijstand ten behoeve van de producenten van bergamotcitroenen betreft en aan de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen en verordening (eg) nr. 70/2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het eg-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen wat afzetbevordering/technische bijstand ten behoeve van de producenten van bergamotolie betreft.

English

in the case of the aid for promotion and advertising referred to in article 8 of the draft order:the community guidelines for state aid for advertising of products listed in annex i to the ec treaty and of certain non-annex i products, in the case of advertising measures for bergamot as a fruit, and the community guidelines on national regional aid, in the case of advertising measures for bergamot essence,the guidelines, in the case of promotion/technical assistance measures in favour of bergamot producers, and the guidelines on national regional aid together with regulation (ec) no 70/2001, in the case of promotion/technical assistance measures in favour of producers of essential bergamot oil.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

(volgens punt 29 van de reclamerichtsnoeren moeten reclameactiviteiten die gezamenlijk uit overheidsmiddelen en door een of meer specifieke ondernemingen worden gefinancierd, als onverenigbaar met de regels worden beschouwd omdat de doelgroep (bv. de consumenten) misschien niet kan uitmaken of een reclamemaatregel voor een of meerdere specifieke ondernemingen deel uitmaakt van een door de overheid gesteunde campagne)245;

English

(within the meaning of point 29 of the advertising guidelines, advertising activities which are jointly financed through public funds and one or more particular firms must be considered to be incompatible with the rules due to the fact that the target group - e.g. the consumer - may not be able to tell whether an advertising measure for one or more particular firms is part of a publicly supported campaign or not)245;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Dutch

in dit geval zijn de gedeeltelijke financiering van de verbinding girona–madrid–girona en de reclamemaatregelen beperkt in de tijd (het contract had een geldigheidsduur van drie jaar), namelijk totdat de lijn in kwestie stevig gevestigd is en zonder steun rendabel is, of totdat een andere luchtvervoerder zonder steun of financiering van de staat een luchtverbinding tussen girona en madrid tot stand brengt met kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van de in de overeenkomst vastgelegde luchtverbinding, met name wat het vliegtuigtype, de vliegfrequentie, de tarieven en de periode van dienstverlening betreft.

English

in the case at issue, the part-funding of the gerona–madrid route and the publicity measures are limited in time (the contract was valid for three years), in particular until the route in question has been consolidated and achieves profitability itself or because another air operator, without public aid or any other state funding, establishes an air service between gerona and madrid which has the same characteristics as the service covered by the contract concerned as regards, in particular, the type of aircraft, frequency, fares and service period.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK