Ask Google

Results for visumfaciliteringsovereenkomst translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

EU/Oekraïne- Visumfaciliteringsovereenkomst en overnameovereenkomst 51

English

EU/Ukraine - Visa facilitation and readmission agreements 49

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

Er wordt aangedrongen op een visumfaciliteringsovereenkomst met Albanië.

English

Pide un acuerdo de concesión de visados con Albania.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

Er wordt aangedrongen op een visumfaciliteringsovereenkomst met Albanië.

English

It calls for a visa facilitation agreement with Albania.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Men heeft het Parlement tegelijkertijd een overnameovereenkomst en een visumfaciliteringsovereenkomst voorgelegd.

English

The readmission agreement was proposed by Parliament together with the visa facilitation agreement.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

Ik vind dat de afbakening van grenzen en de sluiting van een overnameovereenkomst voorafgaande voorwaarden zijn voor de ondertekening van een visumfaciliteringsovereenkomst.

English

I believe that the demarcation of borders and the conclusion of a readmission agreement are preconditions for the signing of a visa facilitation agreement.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

De Raad heeft tevens een onderhandelingsmandaat voor een visumfaciliteringsovereenkomst met Albanië aangenomen en memoreert dat de EU met dat land reeds een overnameovereenkomst heeft gesloten.

English

The Council also adopted the negotiation mandate for a visa facilitation agreement with Albania, recalling that the EU already has a readmission agreement with Albania.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Voor het hele proces wordt gelet op het vermogen van een land om de visumfaciliteringsovereenkomst en de overnameovereenkomst correct en doeltreffend uit te voeren.

English

For the whole process, the countries' capacity to ensure correct and effective implementation of the visa facilitation and readmission agreements will also be taken into consideration.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Raad heeft ook een mandaat aangenomen voor onderhandelingen over een visumfaciliteringsovereenkomst met Albanië (waarmee de EU al een overnameovereenkomst heeft).

English

The Council also adopted a negotiation mandate for a visa facilitation agreement with Albania (with which the EU already has a readmission agreement).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De delegaties zijn overeengekomen dat met deze bezwaren rekening zal worden gehouden tijdens de verdere besprekingen over de ontwerpovereenkomst tot wijziging van de visumfaciliteringsovereenkomst tussen Rusland en de EU.

English

Delegations agreed that these concerns would be taken into account during further proceedings regarding the draft agreement amending the Visa Facilitation Agreement between Russia and the EU.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Commissie heeft zich verplicht tot het garanderen van wederkerigheid in de tenuitvoerlegging van de visumfaciliteringsovereenkomst, gelijke behandeling in de registratieprocedures en vrij verkeer binnen Rusland.

English

The Commission has committed itself to guaranteeing reciprocity in the implementation of the agreement on visas, equal treatment regarding registration procedures and free movement within Russia.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

Als eerste stap op weg naar het doel om op lange termijn visumvrij te kunnen reizen, profiteren de Georgische burgers sinds maart 2011 van de voordelen van een visumfaciliteringsovereenkomst met de EU.

English

As a first step towards the long term goal of visa-free travel, Georgian citizens already enjoy the benefits of a visa facilitation agreement with the EU since March 2011.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De visumfaciliteringsovereenkomst versnelt ook de procedures voor de beoordeling van visumaanvragen en voorziet in de verplichting om meervoudige visa met een lange geldigheidsduur af te geven aan bepaalde categorieën frequente reizigers.

English

The visa facilitation agreement also accelerates procedures for assessing visa applications and sets the obligation of issuing multiple-entry visas with long period of validity for certain categories of frequent travellers.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Commissie heeft aanbevolen om opnieuw over de visumfaciliteringsovereenkomst te onderhandelen om de werking ervan te verbeteren en om de regeling voor alle burgers verder te versoepelen, ook voor de inwoners van Kaliningrad.

English

The Commission has recommended renegotiating the Visa Facilitation Agreement, to improve the way it operates and to introduce further facilitations for all citizens, including residents of Kaliningrad.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Tot 1 januari 2008 geldt deze beschikking niet voor de betaling van legesrechten voor visa die worden aangevraagd door onderdanen van derde landen ten aanzien waarvan de Raad de Commissie voor 1 januari 2007 een onderhandelingsmandaat voor een visumfaciliteringsovereenkomst heeft verstrekt.

English

Until 1 January 2008, this Decision shall not affect the fee to be charged to nationals of third countries in respect of which the Council will have given the Commission, by 1 January 2007, a mandate to negotiate a visa facilitation agreement.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Tot 1 januari 2008 geldt deze beschikking voorts niet voor de betaling van legesrechten voor visa die worden aangevraagd door onderdanen van derde landen ten aanzien waarvan de Raad de Commissie voor 1 januari 2007 een onderhandelingsmandaat voor een visumfaciliteringsovereenkomst heeft verstrekt.

English

Furthermore, until 1 January 2008, this Decision will not affect the visa fees for third countries in respect of which the Council has given the Commission, by 1 January 2007, a mandate to negotiate a visa facilitation agreement.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dat betekent niet alleen dat vanaf 2007 de landen van de Westelijke Balkan in het genot zullen zijn van een visumfaciliteringsovereenkomst maar eveneens dat deze landen niet verplicht zullen zijn om de reeds door de Raad besloten verhoging van de visumkosten tot 60 euro te betalen.

English

Esto significará no solo que a partir de 2007 los países de los Balcanes Occidentales gozarán de una mayor facilidad para la obtención de visados, sino también que no tendrán la obligación de soportar el aumento del coste de los visados a 60 euros, que ya ha sido decidido por el Consejo.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

Dat betekent niet alleen dat vanaf 2007 de landen van de Westelijke Balkan in het genot zullen zijn van een visumfaciliteringsovereenkomst maar eveneens dat deze landen niet verplicht zullen zijn om de reeds door de Raad besloten verhoging van de visumkosten tot 60 euro te betalen.

English

This will mean not only that, as from 2007, the countries of the Western Balkans will benefit from a facilitated visa regime, but also that these countries will not have to bear the increased cost of a visa, which is rising to EUR 60, which has already been decided by the Council.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Raad en de Commissie dienen de procedure te versnellen om een visumfaciliteringsovereenkomst met Moldavië te sluiten en te implementeren, omdat de huidige situatie, waarbij de EU toegankelijker is voor Transnistrische burgers met een Russisch paspoort dan voor Moldaviërs, oneerlijk is en discriminerend.

English

The Council and the Commission should speed up the procedure, leading to the conclusion of a visa facilitation agreement with Moldova and ensure its implementation, as the current situation is unfair and discriminatory when Transnistrian citizens holding Russian passports are benefiting from the possibility to travel to the EU more easily than Moldovans.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

De Raad en de Commissie bevestigen hun steun voor de totstandkoming van visumfaciliteringsovereenkomsten met derde landen met inachtneming van de procedures en overwegingen in de gemeenschappelijke aanpak van visumfacilitering, en benadrukken daarbij dat parallel hieraan overnameovereenkomsten tot stand moeten komen, die gelijktijdig met eerstgenoemde overeenkomsten in werking dienen te treden.

English

The Council and Commission confirm their support for the development of visa facilitation agreements with third countries in accordance with the process and considerations set down in the common approach on visa facilitation, emphasising the need to negotiate parallel agreements on readmission, with a view to the simultaneous entry into force of such agreements.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Raad verwijst naar zijn conclusies over het oostelijk partnerschap van 25 oktober 2010, en stelt dat de EU de onderhandelingen met Armenië over een mobiliteitspartnerschap zal trachten af te sluiten; ook zal zij, parallel met de overnameovereenkomsten met Belarus, onderhandelingen op gang trachten te brengen over visumfaciliteringsovereenkomsten met Belarus, zodat de hele bevolking ervan profiteert, en met Armenië en Azerbeidzjan.

English

Recalling its conclusions on the Eastern Partnership of 25 October 2010, the EU will seek to conclude negotiations for a Mobility Partnership with Armenia and will also seek to launch negotiations on visa facilitation agreements in parallel with readmission agreements with Belarus, for the benefit of the population at large, as well as with Armenia and Azerbaijan.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK