Results for mandaatfunctie translation from Dutch to French

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

French

Info

Dutch

aanstelling in een hoger ambt (mandaatfunctie)

French

commissionnement dans la fonction supérieure (fonction à mandat)

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

de mandaatfunctie eindigt in volgende gevallen :

French

la fonction de mandat prend fin aux cas suivants :

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

de functie van afgevaardigd bestuurder is een mandaatfunctie.

French

la fonction d'administrateur délégué est une fonction à mandat.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

om toegang te hebben tot een mandaatfunctie, moet de kandidaat :

French

pour avoir accès à une fonction de mandat, le candidat doit :

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

4° voldoen aan de nationaliteitsvereiste die geldt voor de mandaatfunctie;

French

4° satisfaire à la condition de nationalité valable pour la fonction de mandat;

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

1° een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de mandaatfunctie;

French

1° faire preuve d'un comportement concordant avec la fonction de mandat;

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de afdelingshoofden worden aangeworven via een mandaatfunctie voor een hernieuwbare periode van vier jaar.

French

les chefs de section sont recrutés en tant que mandataire pour une période de quatre ans renouvelable.

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

na hun aanwerving als stagiair kunnen ze via een interne mandaatfunctie worden aangewezen tot secretaris.

French

après avoir été engagés comme stagiaires, ils pourront se voir conférer la fonction de secrétaire par voie de mandat interne.

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

de functie van afgevaardigd-bestuurder is een mandaatfunctie die voor onbepaalde duur wordt uitgeoefend.

French

la fonction d'administrateur délégué est une fonction conférée par mandat et exercée pour une durée indéterminée.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de griffier heeft een mandaatfunctie, zoals in het personeelsstatuut van het vlaams parlement wordt omschreven.

French

le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le statut du personnel du parlement flamand.

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

6° voldoen aan de specifieke voorwaarden voor de mandaatfunctie, vastgesteld in de plaatselijke rechtspositieregeling;

French

6° remplir les conditions spécifiques pour la fonction de mandat, fixées dans le statut local;

Last Update: 2012-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Dutch

de geselecteerde kandidaat wordt in statutair dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie als hij een vast aangesteld statutair personeelslid van het bestuur is.

French

le candidat sélectionné est nommé en régime statutaire dans la fonction de mandat, s'il est membre du personnel statutaire de l'administration, nommé à titre définitif.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de geselecteerde kandidaat wordt in contractueel dienstverband aangesteld in de mandaatfunctie als hij een contractueel personeelslid van het bestuur is of als hij extern is aan het bestuur.

French

le candidat sélectionné est désigné en régime contractuel à la fonction de mandat, s'il est membre du personnel contractuel de l'administration, ou s'il est extérieur à l'administration.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

hij heeft recht op de functionele loopbaan tegen dezelfde voorwaarden op het gebied van schaalanciënniteit, vorming en periodieke evaluatie als de personeelsleden die niet in een mandaatfunctie aangesteld zijn.

French

il a droit à la carrière fonctionnelle aux mêmes conditions en matière d'ancienneté d'échelle, de formation et d'évaluation périodique que les membres du personnel non titulaires d'une fonction de mandat.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

1 de adviesprocedure is van toepassing op alle personeelscategorieën van het operationeel kader en het administratief en logistiek kader met uitzondering van de aspiranten, van de stagiairs en van de personeelsleden die een mandaatfunctie bekleden die het voorwerp uitmaken van bijzondere bepalingen.

French

1 la procédure d'avis s'applique à l'ensemble du personnel du cadre opérationnel, administratif et logistique à l'exception toutefois des aspirants, des stagiaires et des membres du personnel mandataires qui font l'objet de règles particulières.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

wanneer een vervanger moet worden aangeduid, beslist de in dienstnemende overheid, in functie van de duur van de afwezigheid, over de toepassing van de selectieprocedure voor toewijzing aan een mandaatfunctie volgens de bepalingen van dit besluit.

French

lorsqu'il faut désigner un remplaçant, l'autorité de recrutement décide, en fonction de la durée de l'absence, de l'application de la procédure de sélection pour l'attribution à une fonction de mandat selon les dispositions du présent arrêté.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

aan de bij arbeidsovereenkomst aangeworven titularis van de mandaatfunctie zoals bedoeld in artikel v 9, § 1 waarvan het mandaat wordt beëindigd en die niet wordt aangeworven in een volgend of in een ander mandaat wordt ontslag verleend met toepassing van de regels van het arbeidsrecht.

French

en application des règles du droit de travail, démission honorable est accordée au titulaire d'une fonction de mandat telle que visée à l'article v 9, § 1er, qui est engagé sous contrat de travail, dont le mandat prend fin, et qui n'est pas engagé dans un mandat suivant ou un autre mandat.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

2° elke betrekking die is voorzien in de personeelsformatie en waarvan de toekenning aan het betrokken personeelslid het recht opent op een weddebijslag voor de uitoefening van een mandaatfunctie of, indien hij reeds op deze grond een dergelijke weddebijslag geniet, tot een hogere weddebijslag.

French

2° tout emploi prévu au cadre du personnel et dont l'attribution au membre du personnel concerné ouvre le droit à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, s'il bénéficie déjà à ce titre d'une tel supplément, donne droit à un supplément supérieur de traitement.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

26 maart 2003. - wet tot aanvulling van artikel 42 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, teneinde een leemte te verhelpen inzake het verlof voorafgaand aan de pensionering van de leden van de gemeentepolitie die worden aangewezen voor een mandaatfunctie bij de federale politie (1)

French

26 mars 2003. - loi complétant l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police en vue de combler une lacune concernant le congé préalable à la mise à la retraite des membres de la police communale désignés à une fonction à mandat à la police fédérale (1)

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
7,836,771,294 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK