Ask Google

Results for sectoroverstijgende translation from Dutch to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Polish

Info

Dutch

De in lid 1 bedoelde sectoroverstijgende criteria omvatten:

Polish

Kryteria przekrojowe, o których mowa w ust. 1, są następujące:

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De geïntegreerde en sectoroverstijgende benadering moet worden behouden.

Polish

Konieczne są nowe instrumenty zarządzania i administrowania miastami, przetestowane z

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Hoe aanzienlijk de gevolgen zijn, wordt beoordeeld naar sectoroverstijgende criteria.

Polish

To, czy wpływ jest istotny, ocenia się w odniesieniu do kryteriów przekrojowych.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Een mogelijke ECI die niet voldoet aan de sectoroverstijgende criteria wordt niet aangemerkt als een ECI.

Polish

Potencjalna EIK, która nie spełnia kryteriów przekrojowych, nie będzie uważana za EIK.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Iedere lidstaat past de sectoroverstijgende criteria toe op de resterende mogelijke ECI’s.

Polish

Każde państwo członkowskie stosuje kryteria przekrojowe w odniesieniu do pozostałej potencjalnej EIK.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dit omvat mede de effecten die het resultaat zijn van sectoroverstijgende afhankelijkheden van andere soorten infrastructuur;

Polish

Obejmuje to skutki wynikające z międzysektorowych współzależności z innymi rodzajami infrastruktury;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Indien beschikbaar moeten sectorspecifieke generieke gegevens worden gebruikt in plaats van sectoroverstijgende generieke gegevens.

Polish

Zamiast danych ogólnych dotyczących wielu sektorów muszą być stosowane dane ogólne specyficzne dla danego sektora, jeżeli są dostępne.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Projecten die speciale nadruk leggen op sectoroverstijgende aspecten worden gevolgd met het doel daar goede praktijken uit te destilleren.

Polish

Projekty kładące szczególny nacisk na tematy przekrojowe są monitorowane w celu wyłonienia dobrych praktyk.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het kan daarbij met name gaan om grensoverschrijdende, sectoroverstijgende effecten die het gevolg zijn van interdependenties tussen onderling gekoppelde infrastructuren.

Polish

Chodzi między innymi o transgraniczne skutki międzysektorowe wynikające ze współzależności powiązanych ze sobą infrastruktur.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De precieze voor de sectoroverstijgende criteria geldende drempels worden per geval bepaald door de bij een welbepaalde kritieke infrastructuur betrokken lidstaten.

Polish

Dokładne progi mające zastosowanie do kryteriów przekrojowych określane są w poszczególnych przypadkach przez państwa członkowskie, których dotyczy dana infrastruktura krytyczna.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De voor de sectoroverstijgende criteria geldende drempels worden gebaseerd op de ernst van de gevolgen van de ontwrichting of vernietiging van een bepaalde infrastructuur.

Polish

Progi kryteriów przekrojowych opierają się na rozmiarze strat wynikłych z zakłócenia lub zniszczenia danej infrastruktury.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het ware bij de vaststelling van sectoroverstijgende en sectorspecifieke criteria nuttig dit concept via de comitéprocedure krachtens het richtlijnvoorstel verder te verduidelijken.

Polish

Wskazane byłoby wiec doprecyzowanie tego sformułowania w ramach procedur komitologii przewidywanych projektowaną dyrektywą poprzez ustalenie odpowiednich kryteriów przekrojowych i sektorowych.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Met netwerken en partnerschappen, waar sectoroverstijgende vaardigheden nodig zijn, komen zij met een nieuw model voor groei in een geglobaliseerde wereld.

Polish

Poprzez wykorzystanie współpracy i partnerstw tam, gdzie potrzebne są różne umiejętności, kultura tworzy nowy model wzrostu w zglobalizowanym świecie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Elke lidstaat stelt de Commissie jaarlijks in kennis van het aantal infrastructuurvoorzieningen per sector waarvoor overleg over de voor de sectoroverstijgende criteria geldende drempels heeft plaatsgevonden.

Polish

Każde państwo członkowskie informuje co roku Komisję o liczbie infrastruktur w poszczególnych sektorach, w odniesieniu do których prowadzono dyskusje na temat progów kryteriów przekrojowych.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het project omvat eveneens een belangrijke sectoroverstijgende milieucomponent. Zo is een grasveld van 2 hectare aangelegd met het oog op de bruine ganzen die in Ringsend een rustpauze inlassen.

Polish

Szacuje się, iż dzięki zakładowi udało się usunąć 75% źródeł zanieczyszczenia zatoki i ponieważ jest to jedna z nielicznych stolic posiadających plaże, Dublin ma nadzieję otrzymać europejskie zezwolenie na kąpiele w zatoce już latem 2005 r.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Zodra een dossier is ingediend gaat een team van gespecialiseerde consultants op het gebied van sectoroverstijgende aspecten aan de slag met de kandidaat. Zij helpen de kandidaat om deze sectoroverstijgende aspecten in zijn project te verwerken.

Polish

Tak też już od chwili złożenia wniosku ekipa doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie przekrojowych tematów współpracuje z projektodawcą w celu zawarcia ich w jego projekcie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In de tien jaar van het bestaan van het communautair initiatief Urban I en II is wel bewezen dat de benadering van de geïntegreerde, sectoroverstijgende en op participatie gerichte stedelijke ontwikkeling daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het stabiliseren van probleemwijken.

Polish

Dziesięcioletnie doświadczenie Inicjatyw Wspólnotowych URBAN I i II potwierdziło, że zintegrowane, wielosektorowe i aktywne podejście do rozwoju miejskiego skutecznie przyczyniło się do ustabilizowania sytuacji w dzielnicach borykających się z trudnościami.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Iedere lidstaat past het sectoroverstijgende onderdeel van de definitie van ECI van artikel 2, onder b), toe op de mogelijke ECI die de eerste twee stappen van deze procedure heeft doorlopen.

Polish

Każde państwo członkowskie stosuje transgraniczny element definicji EIK zgodnie z art. 2 lit. b) w odniesieniu do potencjalnej EIK, która przeszła dwa pierwsze etapy tej procedury.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Commissie stelt, samen met de lidstaten, richtsnoeren op voor het toepassen van de sectoroverstijgende en de sectorspecifieke criteria en van de approximatieve drempels die bij het inventariseren van ECI’s moeten worden gehanteerd.

Polish

Komisja wraz z państwami członkowskimi opracowuje wytyczne w sprawie stosowania kryteriów przekrojowych i sektorowych oraz ustala przybliżone progi, które mają być stosowane do rozpoznawania EIK.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Bij de toepassing van de sectoroverstijgende criteria wordt rekening gehouden met de ernst van de gevolgen en, voor infrastructuur die een essentiële dienst levert, met de beschikbaarheid van alternatieven en de duur van de verstoring/het herstel.

Polish

Kryteria przekrojowe uwzględniają: rozmiar strat oraz – w przypadku infrastruktury świadczącej niezbędne usługi – to, czy dostępne są alternatywy, a także czas trwania zakłócenia/naprawy.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK