Results for determined translation from English to Cebuano

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Cebuano

Info

English

determined kid award

Cebuano

Last Update: 2024-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

and barnabas determined to take with them john, whose surname was mark.

Cebuano

ug buot ni bernabe nga paubanon kanila si juan nga ginganlan si marcos.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

for to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.

Cebuano

aron sa pagbuhat sa tanang gikinahanglan mahitabo, nga daan nang gilaraw sa imong kamot ug sa imong pagbulot-an.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

but i determined this with myself, that i would not come again to you in heaviness.

Cebuano

kay ako nakahukom nga dili na lang ako maghimo sa lain pang makapasubo nga pag-anha diha kaninyo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

for i determined not to know any thing among you, save jesus christ, and him crucified.

Cebuano

kay samtang diha pa ako kaninyo gituyo ko ang dili pagpakahibalo sa bisan unsang butang gawas kang jesu-cristo lamang ug kaniya ingon nga linansang sa krus.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

and solomon determined to build an house for the name of the lord, and an house for his kingdom.

Cebuano

karon gitinguha ni salomon ang pagtukod sa usa ka balay alang sa ngalan ni jehova, ug usa ka balay alang sa iyang gingharian.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

but if ye inquire any thing concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly.

Cebuano

hinoon, kon kamo aduna may uban pang mga sumbong, kini mahusay sa nabatasang tigum sa katilingban.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

and saul cast a javelin at him to smite him: whereby jonathan knew that it was determined of his father to slay david.

Cebuano

ug gilabay ni saul ang iyang bangkaw aron sa pagbangkaw kaniya; diha niana hibaloan ni jonathan nga gitinguha sa iyang amahan ang pagpatay kang david.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass;

Cebuano

sanglit ang iyang mga adlaw tinagalan, ang gidaghanon sa iyang mga bulan anaa kanimo, ug ikaw nagbutang ug mga utlanan kaniya nga dili niya malabang.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

but when i found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to augustus, i have determined to send him.

Cebuano

apan akong nasuta nga wala siyay nabuhat nga takus sa kamatayon; ug sanglit siya gayud midangop man sa emperador, gihukman ko nga ipadala ko siya ngadto kaniya.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

when i shall send artemas unto thee, or tychicus, be diligent to come unto me to nicopolis: for i have determined there to winter.

Cebuano

kon ikapadala ko na kanimo si artemas o si tiquico ba, paningkamoti gayud ang pag-adto kanako sa nicopolis, kay maoy akong tuyo ang pagpuyo didto sa panahon sa tingtugnaw.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

and when it was determined that we should sail into italy, they delivered paul and certain other prisoners unto one named julius, a centurion of augustus' band.

Cebuano

ug sa gikahukman na nga kinahanglan manggikan kami sakay sa sakayan padulong sa italia, si pablo ug ang uban pang mga binilanggo ilang gitugyan ngadto sa pagbantay sa usa ka kapitan nga ginganlan si julio sa panon ni augusto.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

and the land of judah shall be a terror unto egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the lord of hosts, which he hath determined against it.

Cebuano

ug ang yuta sa juda mahimong usa ka kalisangan alang sa egipto; ang tagsatagsa nga makabati sa paghisgut niini mahadlok, sa tuyo ni jehova sa mga panon, nga iyang ginatinguha batok niini.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

and the king arising from the banquet of wine in his wrath went into the palace garden: and haman stood up to make request for his life to esther the queen; for he saw that there was evil determined against him by the king.

Cebuano

ug ang hari mitindog sa iyang kasuko gikan sa combira sa vino ug miadto sa tanaman sa palacio: ug si aman mitindog aron sa paghangyo tungod sa iyang kinabuhi kang ester nga reina; kay nakita niya nga may kadautan nga gihunahuna kaniya ang hari.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

now therefore know and consider what thou wilt do; for evil is determined against our master, and against all his household: for he is such a son of belial, that a man cannot speak to him.

Cebuano

busa karon ilha ug hunahunaa kong unsay imong pagabuhaton; kay dautan ang gitinguha batok sa atong agalon, ug batok sa tibook niyang balay; kay siya maoy usa ka tawo nga walay kapuslanan, ug walay bisan kinsa nga makasulti kaniya.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy.

Cebuano

kapitoan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katawohan ug sa imong balaang ciudad, sa paghuman sa kalapasan, ug sa pagtapus sa mga sala, ug sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa kasal-anan, ug sa pagpasulod sa walay-katapusang pagkamatarung, ug sa pagmatuod sa panan-awon ug sa panagna, ug pagdihog sa labing balaan sa mga balaan:

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
7,836,706,854 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK