Ask Google

Results for iq translation from English to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Latvian

Info

English

IQ-BIO-131

Latvian

IR-BIO-131

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Ö st iq ue aRe pu bl ik aRe public a

Latvian

INTERREG C – starpreģionu sadarbība

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

IQ-Train: network of Interreg managers

Latvian

IQ-Train: Interreg administratoru tīkls

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Some of these tests are something like the IQ tests we may have taken in school.

Latvian

Daži no šiem testiem ir kaut kas līdzīgs IQ testi, mēs varētu būt pieņemti skolā.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

However, the CHMP decided to adopt an indication without restriction to specific IQ.

Latvian

Tomēr CHMP nolēma pieņemt indikāciju bez specifiskiem, ar IQ saistītiem ierobežojumiem.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Youth drinking can cause lasting damage and can adversely affect academic performance and IQ.

Latvian

Jauniešu dzeršana var radīt ilgstošu kaitējumu un var negatīvi ietekmēt akadēmiskās spējas un intelekta koeficientu.

Last Update: 2012-03-01
Usage Frequency: 4
Quality:

English

Improving the quality of Structural Fund programming through exchange of experience: IQ-Net

Latvian

Noteikums n+2 (2) ir ietekmējis to, ka salīdzinājumā ar pagātni finansiālā absorbcija ir uzlabojusies;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

12 the patients who were tested had an IQ in the average to low average/ borderline mentally retarded range.

Latvian

Lielākai daļai pārbaudīto pacienšu IQ testa rezultāti bija robežās no zemas līdz vidējai/ robežstāvokļa garīgai atpalicībai.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The majority of the patients who were tested had an IQ in the average to low average/borderline mentally retarded range.

Latvian

Lielākai daļai pārbaudīto pacienšu IQ testa rezultāti bija robežās no zemas līdz vidējai/robežstāvokļa garīgai atpalicībai.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

IQ: Apr 1 (03:00) / Oct. 1 (00:00)

Latvian

IQ: Apr 1 (03: 00) / Okt. 1 (00: 00)

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

English

The majority of the patients who were tested had an IQ in the average to low average/ borderline mentally retarded range.

Latvian

5 ar diētas ierobežojumiem un nātrija fenilbutirātu, izdzīvošanas rādītājs bija 98%.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

English

The CHMP also discussed the use of risperidone in children with normal intellectual functioning, noting that the controlled trials are predominantly conducted in children with borderline IQ or mental retardation.

Latvian

CHMP apsprieda arī iespēju lietot risperidonu, ārstējot bērnus ar normālu garīgo attīstību, jo kontrolētos pētījumus galvenokārt veic, apsekojot bērnus ar minimālo pieņemamo intelekta koeficientu (IQ) vai garīgo atpalicību.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

English

49 children and adolescents with normal IQ and those with mental retardation, it cannot be assumed that the two populations would respond to antipsychotic medication in an identical manner.

Latvian

Ņemot vērā risperidona drošuma profilu bērniem, lietotāju populāciju nevajadzētu paplašināt, iekļaujot bērnus un pusaudžus ar normālu IQ, jo, tā kā šādu bērnu un pusaudžu smadzenes ir strukturāli atšķirīgas no garīgi atpalikušu bērnu un pusaudžu smadzenēm, nav pamata domāt, ka abas lietotāju grupas uz antipsihotiskām zālēm reaģēs vienādi.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

English

This sounds crazy, but sometimes can be very simple (I had a couple of IQ tests on the web rated “GENIUS” because of this method) because programs do not encrypt the communication with the server, so I can passively audit all the data being sent in a regular game, and then alter it and send it the way I want it.

Latvian

Tas izklausās traki, bet dažreiz var būt ļoti vienkāršs (Man bija pāris IQ testu par vērtējamo tīmeklī “GENIUS” jo par šo metodi) tāpēc, ka programmas nav šifrētu saziņu ar serveri, lai es varētu pasīvi auditē visus datus, kas tiek nosūtīti regulāri spēlē, un tad mainīt to un nosūta tā, kā es gribu to.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

3.1.3 The scientific literature also agrees that giftedness has many dimensions – i.e. it is broad and cross-disciplinary and cannot be limited to an IQ assessment; it should also take into account aspects such as originality and creativity of thought; and it is frequently conditioned and influenced by family and socio-cultural factors.

Latvian

Zinātniskajā literatūrā arī atzīts, ka augsti attīstītām spējām ir daudzdimensionāls raksturs, t.i., tās ir plašas un daudzveidīgas, un tās nevar vērtēt, izmantojot vienīgi intelekta koeficientu, ir jāvērtē arī tādi aspekti kā oriģinalitāte un radoša domāšana, ko bieži vien nosaka un ietekmē ģimenes, sociālie un kultūras aspekti.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

This year, the first prize went to ETP (Slovakia), the two second prizes to IQ Roma Servis (Czech Republic) and to Rev. Archimandrite Athinagoras Loukataris (Greece).

Latvian

Šogad galvenā balva tika piešķirta ETP (Slovākija), divas otrās balvas ieguva IQ Roma Servis (Čehijas Republika) un Visuaugstisvētītais arhimandrīts Athinagoras Loukataris (Grieķija).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For instance, parents who immigrated from traditional nonschooled cultures often combine collectivistic child rearing beliefs with a strong individualistic commitment to a successful school career for their children (Espin & Warner, 1982). Nonetheless, a consistent finding in several countries is that highly educated urban parents with a higher socioeconomic status mostly subscribe to modern, individualistic beliefs, whereas lower educated nationals and immigrant parents with a lower socioeconomic status mostly subscribe to traditional beliefs. Typically, higher educated immigrant parents often have a more individualistic orientation. Generally, traditional collectivistic beliefs correlate with cognitive delays, lower IQ, psychosocial problems, lower school achievement and less successful social integration (Palacios et al., 1992; Okagaki & Sternberg, 1993; Stoolmiller et al., 2000). Interestingly, in a recent study of preschools similar negative effects were found of traditional beliefs of teachers on children’s cognitive and socialemotional development (Burchinal & Cryer, 2003). However, patterns of relations between beliefs and development actually may be more complex. For instance, Okagaki and French (1998) found that in Asian-American (and to a lesser extent Latino-American, but not in African-American) communities in the US traditional beliefs and authoritarian parenting were associated with better school achievement. A possible explanation is that in both these communities traditional beliefs functioned in the context of cohesive, extended families, who had a strong sense of cultural identity and were economically rather successful. Perhaps, then, it is the combination with other risk factors, such as low socioeconomic status and low family cohesion, that causes the negative outcomes associated with traditional beliefs. Bilingualism andlanguage development

Latvian

Piemēram, vecāki, kas emigrējuši no tādām tradicionālām kultūrvidēm, kur izglītošana nav raksturīga, kolektīvistiskos uzskatus par bērnu audzināšanu bieži apvieno ar spēcīgu individuālistisku apņemšanos, lai nodrošinātu bērniem sekmīgas mācības skolā (Espin & Warner, 1982).Tomēr vairākās valstīs iegūtie dati liecina, ka pilsētās vecākiem ar augstāko izglītību un augstu sociāli ekonomisko stāvokli pārsvarā raksturīga modernā, individuālistiskā pieeja, bet mazāk izglītotiem pamatiedzīvotājiem un imigrantiem ar zemāku sociāli ekonomisko stāvokli parasti raksturīgi tradicionālie uzskati. Labāk izglītoti imigrantu izcelsmes vecāki biežāk izmanto individuālistisko pieeju. Tradicionālie kolektīvistiskie uzskati parasti korelē ar kognitīvo atpalicību, zemāku intelekta koeficientu, psihosociālām problēmām, sliktākām sekmēm skolā un neveiksmīgāku sociālo integrāciju (Palacios et al., 1992; Okagaki & Sternberg, 1993; Stoolmiller et al., 2000). Interesanti, ka nesen veiktā pētījumā par pirmsskolas izglītības iestādēm ir atklāts, ka līdzīgu negatīvu ietekmi uz bērnu kognitīvo un sociāli emocionālo attīstību atstāj pedagogu tradicionālie uzskati (Burchinal & Cryer, 2003). Tomēr uzskatu un attīstības savstarpējās sakarības var būt daudz sarežģītākas. Piemēram, Okagagi un Frenčs (Okagagi & French, 1998) atklāja, ka ASV aziātu izcelsmes amerikāņu (un mazākā mērā latīņamerikāņu, bet ne afroamerikāņu) kopienās tradicionālie uzskati un autoritārs audzināšanas stils ir saistīts ar labākām sekmēm skolā. Izskaidrojums, iespējams, ir tāds, ka abās šajās kopienās tradicionālie uzskati funkcionēja savstarpēji cieši saistītu, paplašinātu ģimeņu kontekstā, kurām bija spēcīga kulturālās identitātes apziņa un kuras ekonomiski bija diezgan veiksmīgas. Iespējams, ka cēlonis tam, ka ar tradicionālajiem uzskatiem asociējas negatīvi rezultāti, ir to apvienojums ar citiem riska faktoriem, piemēram, zemu sociāli ekonomisko stāvokli un vājām ģimeniskajām saitēm. Bilingvisms un valodas attīstība

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

One example of cross-national networking is IQ-Net, a practitioners’ network of Objectives 1 and 2 programme management authorities from 10 Member States, which promotes applied research and debate on best practice in the management of Structural Fund programmes, and from which many of the case studies here are drawn.

Latvian

> izvērtējumi norādīja uz steidzamu nepieciešamību uzlabot mērķu kvantitātes noteikšanu; > īstenošanas procedūras tika novērtētas kā atbilstošas likumiem un salīdzinājumā ar pagātni jūtami pilnveidotas. Trūkumi ir saistīti ar stingriem termiņiem, kas paredzēti izvērtējumu kopuma nodošanai (dažām ar novēlošanos pabeigtām programmām vēl ir maz izvērtējamu aktivitāšu), ar vērtējumu mērogu (astoņi jautājumi katram pasākumam un prioritātei) un dažos gadījumos arī ar metodoloģiskām problēmām (iepriekšēju pētījumu trūkums, nepietiekama analīze).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

iQ Granit SD is a homogeneous, resilient, permanently static dissipative control flooring. It is manufactured using the latest technology and with iQ PUR for excellent wear resistance and cleaning characteristics. This provides stable and reliable conductivity as well as an aesthetically pleasing product. iQ Granit SD is classified as a DIF product, Dissipative Floor, according to IEC 61340-4-1. The pattern is non-directional. Sheets are installed using ordinary flooring adhesive. Tiles must always be installed using a conductive adhesive. Conductive adhesive is required over copper strips

Latvian

iQ Granit SD ir homogēns pastāvīgi statisko elektrību kliedējošs elastīgs grīdas segums. Tas izgatavots, izmantojot jaunākās tehnoloģijas apstrāde ar iQ PUR nosaka izcilu nodilumizturību un tīrīšanas īpašības. Tas nodrošina stabilu un uzticamu strāvvadīšanas funkciju, kā arī estētiski patīkamu dizainu. iQ Granit SD ir klasificēts kā DIF izstrādājums - statisko elektrību kliedējošs grīdas segums saskaņā ar IEC 61340-4-1 . Bezvirziena raksts. Lokšņu ieklāšanai tiek izmantota parastā grīdas līme. Flīžu ieklāšanai obligāti jāizmanto strāvvadoša līme. Strāvvadošā līme jāuzklāj uz vara sloksnītēm

Last Update: 2012-07-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Toro SC is a homogeneous, conductive resilient flooring with iQ PUR for excellent wear resistance and cleaning characteristics. The advanced conductive properties are achieved by carbon-black particles running straight through the product, and a pure carbon backing. Rolls are installed with standard flooring adhesive. Tiles and copper strips always require conductive adhesive. iQ Toro SC has the powerful advantages of our iQ floorings during its lifetime. iQ Toro SC has a non-directional design available in ten colours. The range is colour-coordinated with other homogeneous floorings from Tarkett. Areas of application for iQ Toro SC include the electronics and petrochemical industries, operating theatres, computer rooms, clean rooms and similar areas

Latvian

Toro SC ir homogēns strāvvadošs elastīgs grīdas segums, kas apstrādāts ar iQ PUR, piešķirot tam lielisku nodilumizturību un tīrīšanas īpašības. Uzlabotās strāvvadīšanas īpašības nosaka iestrādātās melnā oglekļa šķiedras un tīra oglekļa savienojumus saturošā pamatne. Ruļļi tiek ieklāti ar standarta grīdas segumu līmi. Flīzēm un vara sloksnēm obligāti nepieciešama strāvvadoša līme. iQ Toro SC nodrošina mūsu iQ grīdas segumiem raksturīgās spēcīgās priekšrocības visā izmantošanas laikā. iQ Toro SC piedāvā bezvirziena dizainus desmit krāsās. Šī klāsta krāsas ir saskaņotas ar citu Tarkett iQ homogēno grīdas segumu krāsām. iQ Toro SC ir paredzēts izmantošanai elektronikas un naftas ķīmijas nozarēs, operāciju zālēs, datoru telpās, sterilās telpās utt.

Last Update: 2012-07-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK