Ask Google

Results for patriarch translation from English to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Slovak

Info

English

Patriarch

Slovak

Patriarcha

Last Update: 2012-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Formal sitting - Ecumenical Patriarch Bartholomew

Slovak

Slávnostná schôdza - Ekumenický patriarcha Bartolomej I.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

We now find that the Patriarch has been put under pressure not to stand.

Slovak

Teraz sa dozvedáme, že na patriarchu bol vyvíjaný tlak, aby nekandidoval.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The ITS Group had nominated a candidate too, the Ecumenical Patriarch of Constantinople.

Slovak

Politická skupina ITS tiež nominovala svojho kandidáta, ekumenického patriarchu z Konštantínopola.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The election of the patriarch and members of the Holy Synod is not subject to legislative action.

Slovak

Voľba patriarchu a členov Svätej synody nepodlieha legislatívnemu aktu.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.

Slovak

Ekumenický patriarchát má obmedzené práva, pokiaľ ide o vzdelávanie duchovných a slobodné zvolenie ekumenického patriarchu.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

I would therefore request that you also consider extending an invitation to Ecumenical Patriarch Bartholomaios as part of this Year of Intercultural Dialogue.

Slovak

Preto vás žiadam, aby ste v rámci roku medzikultúrneho dialógu zvážili rozšírenie pozvania o ekumenického patriarchu Bartolomeja.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

A patriarch is the head of a worldwide church, so he, of course, may be elected from any member church.

Slovak

Patriarcha je hlavou celosvetovej cirkvi, takže, samozrejme, môže byť zvolený z ktorejkoľvek členskej farnosti.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

These murders known as feminicides are caused by a social context influenced by a patriarch mindset that prevents women from becoming socially independent.

Slovak

Tieto vraždy, známe ako feminicídy, sú spôsobené sociálnymi súvislosťami ovplyvnenými patriarchálnym postojom, ktorý bráni ženám stať sa sociálne nezávislými.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Furthermore, Turkish officials have been prohibited from attending a reception given by the Patriarchate of Constantinople because the invitation refers to the Patriarch as ecumenical.

Slovak

Okrem toho bolo tureckým úradníkom zakázané zúčastniť sa na recepcii usporiadanej patriarchátom Konštantínopolu, pretože v pozvánke sa patriarcha označuje za ekumenického.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The specific problems facing the Orthodox Patriarchate, in particular the use of the ecclesiastical title of Ecumenical Patriarch, must also be examined in that context.

Slovak

V tomto kontexte sa musia vnímať aj osobitné problémy, ktorým čelí ortodoxný patriarchát, najmä pokiaľ ide o používanie cirkevného titulu ekumenický patriarcha.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Participation of the President of the Court at a dinner in honour of the Ecumenical Patriarch Bartholomew, at the invitation of Mr V. Kaskarelis, Ambassador, Permanent Representative of the Hellenic Republic to the European Union, in Brussels

Slovak

ÚčasťpredseduSúdnehodvoranavečerinapočesťekumenického patriarchu Bartolomeja na pozvanie pána V. Kaskarelisa, veľvyslanca, stáleho zástupcu Helénskej republiky pri Európskej únii, v Bruseli

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

What is more, the Orthodox Church, for example, is still unable to choose its Patriarch freely and irrespective of nationality, and there are ever more attempts to place restrictions on clerics as regards wearing their priestly garb in public.

Slovak

Pravoslávna cirkev si navyše napríklad stále nemôže zvoliť svojho patriarchu slobodne a bez ohľadu na národnosť a existuje stále viac pokusov uvaliť obmedzenia na duchovných, čo sa týka nosenia kňazského rúcha na verejnosti.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

The report highlights the critical points being identified by the people in Turkey themselves: for example, the solution to the Kurdish problem on a consensus basis while safeguarding the rights of all ethnic groups in Turkey, the headscarf problem in Turkey, which includes respecting the interests of those who do not wish to wear the headscarf, and the issue of religious freedom which must apply to everyone in Turkey, including Alevites, Christians and the Ecumenical Patriarch of Istanbul, for example.

Slovak

Správa upozorňuje na kritické body, ktoré si uvedomujú aj samotní Turci. Je to, napríklad, otázka riešenia kurdského problému na základe konsenzu a zabezpečenie práv všetkých národnostných menšín v Turecku, ďalej problém so šatkou v Turecku, ku ktorému patrí aj rešpektovanie záujmov tých žien, ktoré šatku nosiť nechcú, ale aj otázka náboženskej slobody, ktorá musí v Turecku platiť pre každého vrátane alevitov, kresťanov a istanbulského ekumenického patriarchu.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

As the year went on, we also had the opportunity to listen to an address by the Ecumenical Patriarch of Constantinople, Bartholomew I. With your speech today, Chief Rabbi, we will have heard from representatives of Judaism, Christianity and Islam.

Slovak

V priebehu roka sme tiež mali príležitosť vypočuť si príhovor jeho svätosti Bartolomeja I., ekumenického patriarchu z Konštantínopolu. Spolu s vaším dnešným prejavom, vážený hlavný rabín, si vypočujeme predstaviteľov judaizmu, kresťanstva a islamu.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

At the same time, the primate of the Orthodox Church, Patriarch Bartholomaios, the uncontested spiritual leader of hundreds of millions of Orthodox Christians, has personally entered the fight and frankly and clearly outlined the situation of the Patriarchate, complaining of violations of religious freedoms and minority rights.

Slovak

Zároveň arcibiskup pravoslávnej cirkvi, patriarcha Bartolomej, nesporný duchovný vodca stoviek miliónov pravoslávnych kresťanov osobne vstúpil do boja a priamo a jasne opísal situáciu patriarchátu, pričom sa sťažoval na porušovanie náboženských slobôd a práv menšín.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

It is a totally incomprehensible law that says that Orthodox priests, bishops and patriarchs must be Turkish citizens.

Slovak

Zákon, ktorý hovorí, že pravoslávni kňazi, biskupi a patriarchovia musia byť tureckými občanmi, je úplne nepochopiteľný.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Patriarchs

Slovak

Patriarcha

Last Update: 2012-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK