Ask Google

Results for adjoining translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

RIVER ADJOINING TOWER

Welsh

Constellation name (optional)

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

That causes difficulties for all adjoining authorities , I suspect

Welsh

Mae hynny'n achosi anawsterau i'r holl awdurdodau cyfagos , fe dybiaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That should be checked before animals are culled on adjoining farms

Welsh

Dylid gwirio hynny cyn i anifeiliaid gael eu difa ar ffermydd cyfagos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I cannot comment on the individual issue of the land adjoining Eirias Park

Welsh

Ni allaf wneud sylw ar y mater unigol o'r tir ger Parc Eirias

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is therefore a question of negotiating with the adjoining landowners to deliver that

Welsh

Mae'n gwestiwn felly o negodi gyda'r perchnogion tir wrth ochr y ffordd i gyflawni hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Adjoining wards will see the benefit of the work that takes place in the neighbouring ward

Welsh

Bydd wardiau cyffiniol yn gweld mantais y gwaith sydd yn digwydd yn y ward gyfagos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , there are adjoining communities which see the benefits of Communities First

Welsh

Fodd bynnag , mae cymunedau cyfagos yn gweld manteision Cymunedau yn Gyntaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As an Assembly Member I have visited a number of big employers in my constituency and adjoining areas

Welsh

Fel Aelod o'r Cynulliad yr wyf innau wedi ymweld â nifer o gyflogwyr mawr yn fy etholaeth i a'r cyffiniau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In parallel , susceptible animals on adjoining premises to farms where cases have been confirmed must be culled within 48 hours

Welsh

Yn yr un ffordd , rhaid difa anifeiliaid a fydd mewn perygl o gael y clefyd ar eiddo gerllaw ffermydd lle cadarnhawyd achosion , o fewn 48 awr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Sony UK plant , which recently received the devastating news of 400 job losses , is situated on the adjoining site

Welsh

Lleolir ffatri Sony UK , sydd newydd gael y newyddion enbyd ei bod yn colli 400 o swyddi , ar y safle cyfagos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I represent an adjoining constituency , and some of the job losses have affected my constituents , as has the ongoing loss of business to Carmarthen town

Welsh

Cynrychiolaf etholaeth gyfagos , ac mae rhai o'r swyddi a gollwyd wedi effeithio ar fy etholwyr i , fel y gwnaeth y golled barhaus i fusnes yn nhref Caerfyrddin

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I should also mention the Oswestry plant , which although in England , is likely to employ many from adjoining parts of mid Wales

Welsh

Hoffwn sôn hefyd am ffatri Croesoswallt sydd , er ei bod yn Lloegr , yn debyg o gyflogi llawer o rannau cyfagos o ganolbarth Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The First Minister : As Presteigne is on the border , the relevant comparison is probably with the adjoining border counties of England

Welsh

Prif Weinidog Cymru : Gan fod Llanandras ar y ffin , mae'n debyg mai gyda siroedd gororau cyfagos Lloegr y mae'r gymhariaeth berthnasol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We share the dubious honour of the highest heart disease rate with Merthyr Tydfil and Rhymney , and five years less life expectancy than in an adjoining county

Welsh

Rhannwn yr anrhydedd amheus â Merthyr Tudful a Rhymni o fod â'r gyfradd uchaf o ran clefyd y galon , a phum mlynedd yn llai o ddisgwyliad einioes na sir gyfagos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , as I arrived at the Assembly by taxi this morning , it was obvious that car parking is already a huge problem in the adjoining streets

Welsh

Fodd bynnag , wrth imi gyrraedd y Cynulliad mewn tacsi y bore yma , yr oedd yn amlwg bod parcio ceir eisoes yn broblem enfawr yn y strydoedd cyfagos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As a minimum , local planning authorities will have to serve notice on any adjoining owner or occupier , or place a notice on or near a particular site

Welsh

Fel isafswm , bydd yn rhaid i awdurdodau cynllunio lleol roi rhybudd i unrhyw berchennog neu breswylydd ar safle cyfochrog , neu roi rhybudd ar , neu yn agos , at safle arbennig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Cardiff International Airport and the adjoining facility of the Defence Aviation Repair Agency at St Athan forms one of the most important complexes of aviation repair expertise in the world

Welsh

Mae Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a chyfleuster cyfagos yr Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn yn Sain Tathan yn ffurfio un o gyfadeiladau arbenigedd atgyweirio awyrennau pwysicaf y byd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am delighted that your constituents , the adjoining constituency of Preseli , and everyone in Carmarthen East , will be able to benefit from this spectacular investment

Welsh

Yr wyf yn falch y gall eich etholwyr ym Mhreseli , sef yr etholaeth gyfagos , a phawb yn Nwyrain Caerfyrddin , elwa ar y buddsoddiad sylweddol hwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Steel is vital to the Newport local economy and the importance of Llanwern spreads around the adjoining area , including the Gwent valleys where many Llanwern workers live

Welsh

Mae dur yn hanfodol i economi leol Casnewydd ac mae pwysigrwydd Llanwern yn lledaenu drwy'r ardal gyfagos , gan gynnwys cymoedd Gwent lle y mae llawer o weithwyr Llanwern yn byw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There could be two people in adjoining hospital rooms one of whom has care paid for by the state , while the other has to sell his or her home to pay for care

Welsh

Gallai fod dau berson mewn ystafelloedd drws nesaf i'w gilydd mewn ysbyty gyda'r wladwriaeth yn talu am ofal y naill a'r llall yn gorfod gwerthu ei gartref neu ei chartref i dalu am ofal

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK