Results for bordered translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

i have raised the issue of pearl-bordered butterflies

Welsh

yr wyf wedi codi mater glöynnod byw brith perladeiniog

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

turkey has land in two continents, asia and europe, and is bordered by eight countries.

Welsh

mae'r weriniaeth tsiec wedi ei lleoli yng nghanol cyfandir ewrop.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

andrew davies : as a country bordered by water on three sides , we must maximise the potential of our natural assets

Welsh

andrew davies : fel gwlad ac iddi ddwr o'i hamgylch ar dair ochr , rhaid inni fanteisio i'r eithaf ar ein hasedau naturiol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the long fingered primary feathers are white with black tips and being bordered by chestnut coverts and dark grey secondaries give the dazzling patches of contrast seen in every kite.

Welsh

mae'r plu cynradd hir yn wyn gyda blaeniau du ac mae cael ei ffinio gan gudd castan a llwyd tywyll eilaidd yn rhoi darnau disglair o cyferbyniad a welwyd ym mhob barcud.

Last Update: 2017-03-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

the long fingered primary feathers are white with black tips and being bordered by chestnut coverts and dark grey secondaries give the dazzling patches of contrast seen in every kite.

Welsh

mae'r plu cynradd hir yn wyn gyda blaeniau du ac yn cael ei ffinio gan gudd castan ac mae'r eilaidd llwyd tywyll yn rhoi darnau disglair o cyferbyniad a welwyd ym mhob barcud.

Last Update: 2017-03-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

the long fingered primary feathers are white with black tips and being bordered by chestnut coverts and dark grey secondaries give the dazzling patches of contrast seen in every kite.

Welsh

mae'r plu cynradd hir yn wyn gyda blaeniau du yn cael ei ffinio gan gudd castan. ac mae'r eilaidd llwyd tywyll yn rhoi darnau disglair o cyferbyniad a welwyd ym mhob barcud.

Last Update: 2017-03-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

the long fingered primary feathers are white with black tips and being bordered by chestnut coverts and dark grey secondaries give the dazzling patches of contrast seen in every kite.

Welsh

mae'r plu cynradd hir yn wyn gyda blaeniau du, ac yn cael ei ffinio gan gudd castan ac mae'r eilaidd llwyd tywyll yn rhoi darnau disglair o cyferbyniad a welwyd ym mhob barcud.

Last Update: 2017-03-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

the councillor explained the challenge of trying to implement a welsh language scheme in powys, bearing in mind that the county extended over a quarter of the geographical area of wales and that it bordered england and thus there was a high percentage of immigration to powys.

Welsh

esboniodd y cynghorydd y sialens o geisio gweithredu cynllun iaith gymraeg ym mhowys gan gofio fod y sir yn ymestyn dros chwarter tirwedd daearyddol cymru a’i bod yn ffinio â lloegr ac felly fod canran uchel o fewnlifiad i bowys.

Last Update: 2009-06-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

tir gofal pays for the protection of the habitats of brown hares , skylarks , lapwings , marsh fritillaries , pearl-bordered fritillaries , and a host of other creatures

Welsh

mae tir gofal yn talu am ddiogelu cynefinoedd ysgyfarnogod brown , ehedyddion , cornicyllod , brithion y gors , brithion perlog , a llu o greaduriaid eraill

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

if anyone has any concerns about it , i recommend that they visit the excellent gp co-operative for the county of cornwall -- a rural constituency , bordered mostly by sea

Welsh

os oes gan unrhyw un bryderon yn ei gylch , argymhellaf eu bod yn ymweld â'r practis meddygon teulu cydweithredol rhagorol yn swydd cernyw -- etholaeth wledig , wedi ei hamgylchynu gan y môr yn bennaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

to turn to amendment 8 , i chose red squirrels as the subject of this amendment , but i could have chosen skylarks , manx shearwaters , the pearl-bordered fritillary , or , indeed , the house sparrow

Welsh

gan droi at welliant 8 , dewisais wiwerod cochion fel testun y gwelliant hwn , ond gallwn fod wedi dewis ehedyddion , pâl manaw , brith perlog , neu , yn wir , adar y to

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

brian gibbons : do you agree that the descriptions of the welsh economy given by alun cairns and phil williams bordered on a virtual caricature of the situation ? while there are many areas of concern , such as the strength of the pound -- although we heard the good news last week that the euro is strengthening vis-à-vis the pound -- it was rich to hear alun cairns talk about job creation and job destruction in wales , when his government presided over a level of unemployment three times the current level in wales

Welsh

brian gibbons : a gytunwch fod y disgrifiadau o economi cymru a roddwyd gan alun cairns a phil williams yn garicatur bron o'r sefyllfa ? er bod llawer o feysydd sydd yn achosi pryder , fel cryfder y bunt -- er inni glywed y newyddion da yr wythnos diwethaf bod yr ewro'n cryfhau o'i chymharu â'r bunt -- yr oedd yn syndod i alun cairns siarad am greu a dinistrio swyddi yng nghymru , pan lywyddodd ei lywodraeth yntau dros lefel ddiweithdra a oedd deirgwaith cymaint â'r lefel bresennol yng nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK