Ask Google

Results for disturb asbestos translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

DO NOT DISTURB

Welsh

Peidiwch ag amharu

Last Update: 2015-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Do Not Disturb

Welsh

_Peidio â Tharfu

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

The comparison is with asbestos

Welsh

Gydag asbestos y mae'r gymhariaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Its structure includes large areas of asbestos

Welsh

Mae ei strwythur yn cynnwys ardaloedd mawr o asbestos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It was also said that asbestos did not cause cancer

Welsh

Dywedwyd hefyd nad oedd asbestos yn achosi canser

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The building contains asbestos , and there are structural and safety issues

Welsh

Mae'r adeilad yn cynnwys asbestos ac mae materion strwythurol a diogelwch i'w hystyried

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The comparison is with asbestos : breathing in asbestos fibres can cause lung cancers

Welsh

Mae'r gymhariaeth ag asbestos : gall anadlu ffibrau asbestos achosi canser yr ysgyfaint

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We do not allow asbestos dust in the air of workplaces , in factories , anymore

Welsh

Ni chaniatawn lwch asbestos yn aer gweithleoedd , mewn ffatrïoedd , mwyach

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I do not want to disturb those delicate negotiations between solicitors for the Government and the miners

Welsh

Nid wyf am darfu ar y negodi anodd rhwng cyfreithwyr y Llywodraeth a'r glowyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Sue Essex made some powerful points about children , and Alun raised the issue of asbestos

Welsh

Gwnaeth Sue Essex rai pwyntiau pwerus ynglyn â phlant a chododd Alun y broblem yn ymwneud ag asbestos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The safe disposal of asbestos was part of the demolition agreement , and that is taking place

Welsh

Yr oedd gwaredu'r asbestos yn ddiogel yn rhan o'r cytundeb dymchwel , ac mae hynny'n digwydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It will receive an allocation of £8 million to modernise and sort out its asbestos problem

Welsh

Caiff ddyraniad o £8 miliwn i foderneiddio a datrys ei broblem asbestos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We chose not to disturb the residential or location pattern of serving north and mid Wales with the Machynlleth office

Welsh

Penderfynasom beidio ag amharu ar batrwm preswyl neu leoliad gwasanaethu gogledd a chanolbarth Cymru o swyddfa Machynlleth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The people lived in more squalor , in industrial wasteland with the machinery still outside and with all the tips of asbestos

Welsh

Yr oedd y bobl yn byw mewn amgylchedd mwy brwnt , ar dir diffaith diwydiannol gyda'r peiriannau y tu allan o hyd a chyda'r holl dommeni asbestos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We have maintained all along that this money would be better spent on hospitals , perhaps dealing with the asbestos problem at Prince Charles Hospital

Welsh

Yr ydym wedi haeru ers y cychwyn cyntaf y byddai'r arian hwn yn cael ei wario'n well petai'n cael ei wario ar ysbytai , i ddelio â'r broblem asbestos yn Ysbyty'r Tywysog Siarl efallai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Although , when a workplace ban on asbestos products was suggested , I am sure that some people would have been going on about the economic impact

Welsh

Er fy mod yn siwr , pan awgrymwyd gwahardd cynnyrch asbestos mewn gweithleodd , y byddai rhai pobl wedi crybwyll yr effaith economaidd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I praised you earlier for a stateswoman-like contribution on the issue of not trying to disturb the composure of pupils sitting their summer examinations

Welsh

Fe'ch canmolais yn gynharach am gyfraniad gwladweinyddol ar y mater o geisio peidio amharu ar lonyddwch disgyblion sydd yn sefyll eu harholiadau yn yr haf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This £8 million ensures that we can tackle the asbestos problem to safeguard that hospital , which is in a dangerous state at present

Welsh

Mae'r £8 miliwn hyn yn sicrhau y byddwn yn gallu mynd i'r afael â'r broblem asbestos i ddiogelu'r ysbyty , sydd mewn cyflwr peryglus ar hyn o bryd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

xxx said that he would like xxx to try and sense when other members of staff were busy and not disturb them by attempting to make conversation about matters unrelated to work.

Welsh

Dywedodd xxx ei fod am i xxx geisio synhwyro pan fydd aelodau eraill o’r staff yn brysur a peidio amharu ar eu gwaith wrth ceisio cynnal sgwrs am faterion nad ydynt yn ymwneud â gwaith.

Last Update: 2007-10-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is specified in the field below if you already are in a call or if you are in Do Not Disturb mode

Welsh

Wedi'i alluogi, blaenyrrir pob galwad sy'n cyrraedd at y gwesteiwr a benodir yn y maes isod os ydych eisoes mewn galwad neu yn y modd Peidiwch â Tharfu.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK