Ask Google

Results for quarry translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Quarry

Welsh

Chwarel

Last Update: 2011-07-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

Quarry

Welsh

Chwarel galah berrig

Last Update: 2012-10-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

quarry house

Welsh

ty chwarel

Last Update: 2014-12-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

I have received many representations from people in Crickhowell in relation to the Llanfair quarry

Welsh

Yr wyf wedi derbyn llawer o sylwadau gan bobl yng Nghrucywel ynglyn â chwarel Llanfair

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Carwyn Jones : There are no plans to quarry in the Usk valley , as you know full well

Welsh

Carwyn Jones : Nid oes unrhyw gynlluniau i gloddio yn nyffryn Wysg , fel y gwyddoch yn iawn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

According to the company , this is likely to lead to the closure of the quarry , with the loss of 40 jobs

Welsh

Yn ôl y cwmni , bydd hyn yn debygol o achosi i'r chwarel gau , gan golli 40 o swyddi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Denise Idris Jones : I thank the First Minister for visiting Penrhyn Quarry in Bethesda last Friday

Welsh

Denise Idris Jones : Diolchaf i'r Prif Weinidog am ymweld â Chwarel y Penrhyn ym Methesda ddydd Gwener diwethaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Jenny Randerson : I share your extreme concern at the events at Dorothea quarry in recent months

Welsh

Jenny Randerson : Rhannaf eich pryderon difrifol am y digwyddiadau yn chwarel Dorothea yn ystod y misoedd diwethaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Until you visit the quarry , you cannot understand how important the slate industry continues to be in Gwynedd

Welsh

Heb ymweld â'r chwarel , ni allwch ddeall pa mor bwysig yw'r diwydiant llechi o hyd yng Ngwynedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The First Minister : I would be grateful for more details on the threat to the Hanson Aggregates quarry at Penmaenmawr

Welsh

Prif Weinidog Cymru : Byddwn yn ddiolchgar am fwy o fanylion ynglyn â'r bygythiad i chwarel Hanson Aggregates ym Mhenmaenmawr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The fire and rescue service employed mountaineering equipment to get down into the quarry to get the bodies back up , and that in torrential rain

Welsh

Gwnaeth y gwasanaeth tân ac achub ddefnyddio offer mynydda i fynd i lawr i'r chwarel i godi'r cyrff tra oedd yn arllwys y glaw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In my constituency , we had a terribly tragic accident when four people in a car plunged over the side of a quarry at the little village of Swffryd near Abertillery on 20 October

Welsh

Yn fy etholaeth , bu damwain ofnadwy o drist pan blymiodd pedwar o bobl mewn car dros ymyl chwarel ger pentref bach Swffryd ger Abertyleri ar 20 Hydref

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As well as the former airfield site , there is also a quarry in the area , which could be used as back-up for disposal of these carcasses

Welsh

Ar wahân i safle'r hen faes awyr , mae hefyd chwarel yn yr ardal y gellid ei defnyddio fel lleoliad wrth gefn i gael gwared ar y cyrff hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Gareth Jones : From April , the Chancellor will place an additional tax on the produce of the Hanson Aggregates quarry in Penmaenmawr , in my constituency

Welsh

Gareth Jones : O fis Ebrill eleni , bydd y Canghellor yn gosod treth ychwanegol ar gynnyrch chwarel Hanson Aggregates ym Mhenmaenmawr , yn fy etholaeth i

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Increasingly , there are the industrial south Wales Valleys and the north Wales slate quarry industry , whose industrial heritage is celebrated both in Wales and globally

Welsh

Mae Cymoedd diwydiannol y De a diwydiant chwareli llechi y Gogledd o bwys cynyddol , a dethlir eu treftadaeth ddiwydiannol yng Nghymru a ledled y byd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It so happens that our constitution has allowed those representatives with a vested interest to ensure that there are only a small number of quarry species to be exempted from that protection , which we have hitherto extended to all animals

Welsh

Fel y mae'n digwydd , mae ein cyfansoddiad wedi caniatáu i'r cynrychiolwyr hynny sydd â buddiant breintiedig sicrhau mai ond nifer fach o rywogaethau ysglyfaeth sydd i'w heithrio o'r amddiffyniad hwnnw , a estynasom hyd yn hyn i gynnwys pob anifail

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Alun Pugh : Outdoor adventure activities are great fun , but they are not without risks , as fatal accidents to scouts in Snowdonia and divers in the Dorothea quarry have shown

Welsh

Alun Pugh : Gall gweithgareddau awyr agored fod yn hwyl , ond mae risgiau yn gysylltiedig â hwy , fel yr amlygwyd gan ddamweiniau angheuol i sgowtiaid yn Eryri a phlymwyr yn chwarel Dorothea

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

At this time Caerphilly County Borough Council's planning committee is deciding on whether to grant planning permission for a company to stockpile and load onto rail trucks and then transport Blue Pennant stone from a nearby quarry

Welsh

Ar hyn o bryd mae pwyllgor cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrthi'n penderfynu a ddylid rhoi caniatâd cynllunio i gwmni i storio , llwytho a chludo carreg Blue Pennant ar dryciau rheilffordd o chwarel gyfagos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Nick Bourne : You will be aware of a controversial planning proposal to reopen Llanfair quarry near Crickhowell , where one of the concerns relates to air quality in the sense discussed today

Welsh

Nick Bourne : Byddwch yn ymwybodol o gynnig cynllunio dadleuol i ailagor chwarel Llanfair ger Crucywel , lle mae un o'r pryderon yn ymwneud ag ansawdd aer yn yr ystyr y'i trafodwyd heddiw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Welsh Slate Museum in Llanberis tells the story of quarrying communities , including the role of the trade unions in the great strike at Penrhyn quarry in Bethesda , which lasted from 1900 to 1903

Welsh

Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis yn adrodd hanes cymunedau'r chwareli , gan gynnwys rôl yr undebau llafur yn y streic fawr yn chwarel Penrhyn ym Methesda , a barhaodd o 1900 hyd 1903

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK