Ask Google

Results for stolen translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

It has been stolen from them

Welsh

Cafodd ei ladrata oddi arnynt

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

You have just stolen my thunder

Welsh

Yr ydych wedi achub y blaen arnaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Carwyn has already stolen one of my best lines

Welsh

Mae Carwyn eisoes wedi dwyn un o'm llinellau gorau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

"Smiling" stolen from Kopete by John Tapsell

Welsh

Name

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Peter Rogers : I retract the word ` stolen '

Welsh

Peter Rogers : Tynnaf y gair ` lladrata ' yn ôl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I think the word ` stolen ' is a little excessive

Welsh

Credaf fod y gair ` lladrata ' braidd yn ormodol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I thought that it had stolen the Liberal Democrats ' clothes

Welsh

Credais ei bod wedi dwyn dillad y Democratiaid Rhyddfrydol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If the first motion is carried today , the rich will have stolen from the poor

Welsh

Os derbynnir y cynnig cyntaf heddiw , bydd y cyfoethogion wedi dwyn oddi wrth y tlodion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That was a generation that saw hope , opportunity and the chance of a job stolen from it

Welsh

Yr oedd honno'n genhedlaeth a welodd obaith , cyfle a'r posibiliad o swydd yn cael eu cipio oddi wrthi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , he has done more than that and has therefore stolen some of the contents of my speech

Welsh

Serch hynny , mae wedi gwneud mwy na hynny ac felly mae wedi dwyn peth o gynnwys fy araith

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The difficulty is that there is a group of schoolchildren for whom the stolen fruit is sweetest

Welsh

Yr anhawster yw bod grŵp o blant ysgol sy'n credu mai'r ffrwyth gwaharddedig yw'r un mwyaf melys

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They have smashed a proud tradition and stolen the identity of my community as a steel town

Welsh

Maent wedi chwalu traddodiad balch ac wedi dwyn hunaniaeth fy nghymuned fel tref ddur

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The manufacturing industry is losing the ability to sell abroad and its markets are being stolen at home

Welsh

Mae'r diwydiant gweithgynhyrchu yn colli'r gallu i werthu dramor a chaiff ei farchnadoedd eu dwyn gartref

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It appears again that MAFF has stolen a march on us by announcing the rates of payments for English farmers

Welsh

Ymddengys eto fod y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth , Pysgodfeydd a Bwyd wedi achub y blaen arnom drwy gyhoeddi cyfraddau'r taliadau i ffermwyr yn Lloegr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There are three instances of stolen cars driven into woods and set alight , the last occurring just before Christmas

Welsh

Cafwyd tri achos o yrru ceir a gafodd eu dwyn i goedwigoedd a'u rhoi ar dân , a'r diwethaf ohonynt ychydig cyn y Nadolig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We read today that those people could face the prospect of their jobs being stolen by the Dutch Corus plant

Welsh

Darllenwn heddiw y gallai'r bobl hynny wynebu'r posibilrwydd y caiff eu swyddi eu dwyn gan waith Corus yn yr Iseldiroedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

For example , a car was stolen , driven into the back of a house and set on fire and the family was forced to flee

Welsh

Er enghraifft , cafodd car ei ddwyn , ei yrru i gefn ty a'i roi ar dân , a gorfodwyd y teulu i ffoi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Problem pupils are more likely to drink , take drugs , damage property , handle stolen goods and commit assaults

Welsh

Mae disgyblion problemus yn fwy tebygol o yfed , cymryd cyffuriau , difrodi eiddo , trafod nwyddau sydd wedi'u dwyn ac ymosod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is important to try to educate children to not want to try the stolen fruit , which could lead to addiction or destroy their life chances

Welsh

Mae'n bwysig ceisio addysgu plant i beidio ag ysu am roi cynnig ar fwyta'r ffrwyth gwaharddedig , a allai arwain at fod yn gaeth i rywbeth neu ddinistrio eu cyfleoedd mewn bywyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Many of us believe that the Liberal Democrats ' original proposal was stolen from the Labour Party under the infernal partnership Government arrangement

Welsh

Mae llawer ohonom yn credu bod cynnig gwreiddiol y Democratiaid Rhyddfrydol wedi'i ddwyn oddi wrth y Blaid Lafur dan drefniant uffernol y Llywodraeth bartneriaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK