Results for kodanikuühiskonnas translation from Estonian to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Swedish

Info

Estonian

noorte osalus kodanikuühiskonnas

Swedish

ungdomars medverkan i samhällslivet

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Estonian

- edendada noorte aktiivset osalust kodanikuühiskonnas;

Swedish

- främja ungdomars aktiva deltagande i det civila samhället.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Estonian

euroopa kodanikuühiskonnas on aktiivne osa teavitatud kodanikel.

Swedish

välinformerade medborgare spelar en aktiv roll i europas civila samhälle.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

naiste avalikus halduses ja kodanikuühiskonnas osalemise edendamine;

Swedish

främjande av kvinnors deltagande i offentlig förvaltning och i det civila samhället,

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 7
Quality:

Estonian

meetmed kodanikuühiskonnas ja kultuurielus kestva ja tõhusa osalemise edendamiseks;

Swedish

insatser för att främja målgruppernas varaktiga och hållbara deltagande i det medborgerliga och kulturella livet.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

c) meetmed kodanikuühiskonnas ja kultuurielus kestva ja tõhusa osalemise edendamiseks;

Swedish

c) insatser för att främja målgruppernas varaktiga och hållbara deltagande i det medborgerliga och kulturella livet.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Estonian

kultuuridevaheline dialoog võib parandada erinevate kultuurirühmade omavahelise suhtlemise ja kodanikuühiskonnas osalemise oskusi.

Swedish

interkulturell dialog kan gynna olika kulturella gruppers förmåga att kommunicera och delta i samhällslivet.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

kodakondsuse ja kodanikuks olemise küsimused on poliitilistes ringkondades ja kodanikuühiskonnas tõusnud varasemast prioriteetsemale kohale.

Swedish

medborgarskap och medborgarrätt är frågor som uppmärksammas alltmer i politiska kretsar och av det civila samhället.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

tema töö hõlmab võrdseid võimalusi ja perepoliitikat, eriti naiste võimaluste parandamist tööturul ja kodanikuühiskonnas.

Swedish

hennes arbetsområden innefattar lika rättigheter, familjepolitik och framför allt arbetar hon för kvinnors förbättrade villkor på arbetsmarknaden och i det civila samhället.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

elanikke seltside kaudu kodanikuühiskonnas osalema ning toetada eriti laste ja noorte jaoks mõeldud infrastruktuuri ning sotsiaalteenuseid.

Swedish

infrastruktur och sociala tjänster, särskilt för barn och ungdomar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

sellest vahendist saavad eelkõige kasu rühmad ja isikud, kes edendavad kodanikuühiskonnas demokraatiat, inimõigusi ja põhivabadusi.

Swedish

de huvudsakliga förmånstagarna är grupper och individer som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter samt grundläggande fri- och rättigheter i det civila samhället.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

naiste avalikus halduses ja kodanikuühiskonnas ning Üro julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000) kohaselt rahuprotsessis osalemise edendamine;

Swedish

främjande av kvinnors deltagande i den offentliga förvaltningen, det civila samhället och, i enlighet med fn:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), fredsprocessen,

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

kaotades õiguslikus raamistikus takistused sisserändajate osalemisele kodanikuühiskonnas, luuakse arenguvõimalused kodanikuühiskonnale ja nõuandeorganitele, kellest hiljem saavad arutelufoorumi peamised osalejad.

Swedish

genom att undanröja lagbestämmelser som hindrar invandrarnas medborgardeltagande skapas möjligheter till utveckling av det civila samhället och rådgivande organ, som sedan kan bli nyckelaktörer i en dialogplattform.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

6.1 põhimõtteliselt on naiste kodanikuühiskonnas osalemise teema tihedalt seotud naise rolliga otsustamisprotsessis ja kogu arenguprotsessis. seetõttu oleks asjakohasem näha asju laiemalt.

Swedish

6.1 i verkligheten är kvinnornas deltagande i det civila samhället mycket nära förknippat med kvinnornas roll i beslutsprocesserna och utvecklingsprocessen i stort, varför det kan vara på sin plats att utvidga diskussionen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Estonian

need küsimused tuleb lahendada koos tööhõive, sotsiaalse hõlvamise ja suutlikkuse näitajad on loodud ja täiustatud vabas ja jõukas kodanikuühiskonnas, sama ajal kuinõrk kodanikuühiskond tõkestab nende arengut.

Swedish

4.5 funktionshinder – åtgärder för människor med särskilda behov tillåts att utvecklas fritt och den hämmas om det civila samhällets utveckling bromsas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

1.3.3 juhib komisjoni tähelepanu sellele, et erilist tähelepanu tuleb pöörata vähemuskeelte kaitse edendamisele ja kakskeelsusele ning vähemuste õigustele horvaatia kodanikuühiskonnas;

Swedish

1.3.3 regionkommittén påpekar för kommissionen att man särskilt måste främja respekten för minoritetsspråken, tvåspråkigheten och minoriteternas rättigheter i det civila samhället i kroatien.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Estonian

e) edendada rahva osalemist otsuste tegemise protsessis riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil eelkõige toetades meeste ja naiste võrdset osalemist kodanikuühiskonnas, majanduselus ja poliitikas;

Swedish

e) främja att befolkningen medverkar i beslutsprocessen på nationell, regional och lokal nivå, särskilt lika deltagande av kvinnor och män i det civila samhället, i det ekonomiska livet och i politiken,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 8
Quality:

Estonian

3.3.4. venemaal on tähtis luua keskkond, kus sotsiaalpartnerid ja teised organiseeritud kodanikuühiskonnas tegutsejad saaksid tegutseda sõltumatult ja osaleda enesekindlalt neid puudutavate sotsiaal- ja majandusotsuste ettevalmistamisel.

Swedish

3.3.4 det är viktigt att det skapas utrymme för verksamheten i ryssland som ger arbetsmarknadens parter och övriga aktörer inom det organiserade civila samhället möjligheter att verka självständigt och som ger dem förtroende att delta i beredningen av samhälleliga beslut som de är berörda av.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

- kodanikuharidus selle kõige laiemas mõistes, mis hõlmab kodanikuühiskonnas osalemise võimalusi, on täiendav vahend sotsiaalse ja kultuurilise tõrjutuse vastu võitlemisel ning noorte, samuti ka erivajadustega inimeste, ühiskonda integreerimise edendamisel.

Swedish

- medborgarutbildning i dess vidaste bemärkelse, inbegripet möjligheter att delta i det civila samhället, är ytterligare ett sätt att bekämpa kulturellt och socialt utanförskap samt underlätta integrationen av unga människor och personer med särskilda behov i samhället.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Estonian

3.2.4 emsk arvab, et eakate aktiivsuse tõeliseks toetamiseks on tarvis majanduslikke ja poliitilisi raamtingimusi, mis stimuleeriksid pikemat tööelu [5] ning samuti tuleks soodustada ühiskondlikku tegevust ja ülesandeid kodanikuühiskonnas.

Swedish

3.2.4. eesk anser att om man verkligen skall lyckas främja ett aktivt åldrande måste man skapa ekonomiska och politiska ramar som stärker incitamenten för att stanna kvar längre i arbetslivet och samtidigt uppmuntra sociala aktiviteter och medborgarengagemang.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 4
Quality:

Get a better translation with
7,843,078,160 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK