Je was op zoek naar: kodanikuühiskonnas (Estisch - Zweeds)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Estisch

Zweeds

Info

Estisch

noorte osalus kodanikuühiskonnas

Zweeds

ungdomars medverkan i samhällslivet

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Estisch

- edendada noorte aktiivset osalust kodanikuühiskonnas;

Zweeds

- främja ungdomars aktiva deltagande i det civila samhället.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Estisch

euroopa kodanikuühiskonnas on aktiivne osa teavitatud kodanikel.

Zweeds

välinformerade medborgare spelar en aktiv roll i europas civila samhälle.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

naiste avalikus halduses ja kodanikuühiskonnas osalemise edendamine;

Zweeds

främjande av kvinnors deltagande i offentlig förvaltning och i det civila samhället,

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 7
Kwaliteit:

Estisch

meetmed kodanikuühiskonnas ja kultuurielus kestva ja tõhusa osalemise edendamiseks;

Zweeds

insatser för att främja målgruppernas varaktiga och hållbara deltagande i det medborgerliga och kulturella livet.

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

c) meetmed kodanikuühiskonnas ja kultuurielus kestva ja tõhusa osalemise edendamiseks;

Zweeds

c) insatser för att främja målgruppernas varaktiga och hållbara deltagande i det medborgerliga och kulturella livet.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Estisch

kultuuridevaheline dialoog võib parandada erinevate kultuurirühmade omavahelise suhtlemise ja kodanikuühiskonnas osalemise oskusi.

Zweeds

interkulturell dialog kan gynna olika kulturella gruppers förmåga att kommunicera och delta i samhällslivet.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kodakondsuse ja kodanikuks olemise küsimused on poliitilistes ringkondades ja kodanikuühiskonnas tõusnud varasemast prioriteetsemale kohale.

Zweeds

medborgarskap och medborgarrätt är frågor som uppmärksammas alltmer i politiska kretsar och av det civila samhället.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

tema töö hõlmab võrdseid võimalusi ja perepoliitikat, eriti naiste võimaluste parandamist tööturul ja kodanikuühiskonnas.

Zweeds

hennes arbetsområden innefattar lika rättigheter, familjepolitik och framför allt arbetar hon för kvinnors förbättrade villkor på arbetsmarknaden och i det civila samhället.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

elanikke seltside kaudu kodanikuühiskonnas osalema ning toetada eriti laste ja noorte jaoks mõeldud infrastruktuuri ning sotsiaalteenuseid.

Zweeds

infrastruktur och sociala tjänster, särskilt för barn och ungdomar.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

sellest vahendist saavad eelkõige kasu rühmad ja isikud, kes edendavad kodanikuühiskonnas demokraatiat, inimõigusi ja põhivabadusi.

Zweeds

de huvudsakliga förmånstagarna är grupper och individer som kämpar för demokrati, mänskliga rättigheter samt grundläggande fri- och rättigheter i det civila samhället.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

naiste avalikus halduses ja kodanikuühiskonnas ning Üro julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 (2000) kohaselt rahuprotsessis osalemise edendamine;

Zweeds

främjande av kvinnors deltagande i den offentliga förvaltningen, det civila samhället och, i enlighet med fn:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000), fredsprocessen,

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

kaotades õiguslikus raamistikus takistused sisserändajate osalemisele kodanikuühiskonnas, luuakse arenguvõimalused kodanikuühiskonnale ja nõuandeorganitele, kellest hiljem saavad arutelufoorumi peamised osalejad.

Zweeds

genom att undanröja lagbestämmelser som hindrar invandrarnas medborgardeltagande skapas möjligheter till utveckling av det civila samhället och rådgivande organ, som sedan kan bli nyckelaktörer i en dialogplattform.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

6.1 põhimõtteliselt on naiste kodanikuühiskonnas osalemise teema tihedalt seotud naise rolliga otsustamisprotsessis ja kogu arenguprotsessis. seetõttu oleks asjakohasem näha asju laiemalt.

Zweeds

6.1 i verkligheten är kvinnornas deltagande i det civila samhället mycket nära förknippat med kvinnornas roll i beslutsprocesserna och utvecklingsprocessen i stort, varför det kan vara på sin plats att utvidga diskussionen.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Estisch

need küsimused tuleb lahendada koos tööhõive, sotsiaalse hõlvamise ja suutlikkuse näitajad on loodud ja täiustatud vabas ja jõukas kodanikuühiskonnas, sama ajal kuinõrk kodanikuühiskond tõkestab nende arengut.

Zweeds

4.5 funktionshinder – åtgärder för människor med särskilda behov tillåts att utvecklas fritt och den hämmas om det civila samhällets utveckling bromsas.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

1.3.3 juhib komisjoni tähelepanu sellele, et erilist tähelepanu tuleb pöörata vähemuskeelte kaitse edendamisele ja kakskeelsusele ning vähemuste õigustele horvaatia kodanikuühiskonnas;

Zweeds

1.3.3 regionkommittén påpekar för kommissionen att man särskilt måste främja respekten för minoritetsspråken, tvåspråkigheten och minoriteternas rättigheter i det civila samhället i kroatien.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Estisch

e) edendada rahva osalemist otsuste tegemise protsessis riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil eelkõige toetades meeste ja naiste võrdset osalemist kodanikuühiskonnas, majanduselus ja poliitikas;

Zweeds

e) främja att befolkningen medverkar i beslutsprocessen på nationell, regional och lokal nivå, särskilt lika deltagande av kvinnor och män i det civila samhället, i det ekonomiska livet och i politiken,

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 8
Kwaliteit:

Estisch

3.3.4. venemaal on tähtis luua keskkond, kus sotsiaalpartnerid ja teised organiseeritud kodanikuühiskonnas tegutsejad saaksid tegutseda sõltumatult ja osaleda enesekindlalt neid puudutavate sotsiaal- ja majandusotsuste ettevalmistamisel.

Zweeds

3.3.4 det är viktigt att det skapas utrymme för verksamheten i ryssland som ger arbetsmarknadens parter och övriga aktörer inom det organiserade civila samhället möjligheter att verka självständigt och som ger dem förtroende att delta i beredningen av samhälleliga beslut som de är berörda av.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Estisch

- kodanikuharidus selle kõige laiemas mõistes, mis hõlmab kodanikuühiskonnas osalemise võimalusi, on täiendav vahend sotsiaalse ja kultuurilise tõrjutuse vastu võitlemisel ning noorte, samuti ka erivajadustega inimeste, ühiskonda integreerimise edendamisel.

Zweeds

- medborgarutbildning i dess vidaste bemärkelse, inbegripet möjligheter att delta i det civila samhället, är ytterligare ett sätt att bekämpa kulturellt och socialt utanförskap samt underlätta integrationen av unga människor och personer med särskilda behov i samhället.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Estisch

3.2.4 emsk arvab, et eakate aktiivsuse tõeliseks toetamiseks on tarvis majanduslikke ja poliitilisi raamtingimusi, mis stimuleeriksid pikemat tööelu [5] ning samuti tuleks soodustada ühiskondlikku tegevust ja ülesandeid kodanikuühiskonnas.

Zweeds

3.2.4. eesk anser att om man verkligen skall lyckas främja ett aktivt åldrande måste man skapa ekonomiska och politiska ramar som stärker incitamenten för att stanna kvar längre i arbetslivet och samtidigt uppmuntra sociala aktiviteter och medborgarengagemang.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 4
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
7,788,814,892 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK