Ask Google

Results for insatisfaisants translation from French to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

French

Slovak

Info

French

Résultats insatisfaisants

Slovak

Nevyhovujúce výsledky

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Résultats de contrôle insatisfaisants

Slovak

Nepriaznivé výsledky testov

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1

French

Action en cas de résultats insatisfaisants

Slovak

Opatrenie v prípade nevyhovujúcich výsledkov

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

L’adjudication est lente, coûteuse et opaque et ses résultats sont insatisfaisants.

Slovak

Zadávanie zákaziek je pomalé, nákladné, netransparentné a následkom sú neuspokojivé výsledky obstarávania.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

French

La production consolidée et les chaînes de distribution filtrent les produits contaminés ou insatisfaisants.

Slovak

Spojená produkcia a distribučné reťazce odfiltrovávajú podpriemernú a kontaminovanú produkciu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

French

Les résultats du test sont considérés comme insatisfaisants lorsque l’un des oiseaux se révèle positif.

Slovak

Test nie je úspešný, ak aspoň jeden z operencov vykazuje pozitívne výsledky.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Le niveau de protection des animaux est assuré de manière inégale dans les États membres et les résultats sont parfois très insatisfaisants.

Slovak

Úroveň ochrany zvierat sa v členských štátoch presadzuje nerovnomerne, niekedy s veľmi neuspokojivými výsledkami.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

French

L’AESA a informé les autorités nationales de la Mauritanie (ANAC) de ces résultats SAFA insatisfaisants.

Slovak

EASA informovala vnútroštátne orgány Mauritánie (ANAC) o týchto suboptimálnych výsledkoch v rámci SAFA.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Toutefois, le coût de ces envois de fonds, et plus généralement les conditions de ces envois, demeurent souvent insatisfaisants.

Slovak

Bez ohľadu na to, náklady realizácie remitencií a všeobecnejšie podmienky, na základe ktorých sú zasielané, sú často neprimerané.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

French

Ils prennent en outre des mesures qui leur permettront de découvrir la cause des résultats insatisfaisants en vue de prévenir la réapparition de la contamination microbiologique inacceptable.

Slovak

Okrem toho prijmú opatrenia na zistenie príčiny nevyhovujúcich výsledkov, aby sa predišlo opätovnému výskytu neprijateľnej mikrobiologickej kontaminácie.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

(10) Le Portugal enregistre des résultats insatisfaisants en matière de coopération entre la communauté scientifique et les entreprises et de commercialisation des connaissances.

Slovak

(10) Portugalsko dosahuje slabé výsledky v oblasti vedecko-obchodnej spolupráce a komercializácie poznatkov.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

French

Toutefois, nos résultats en matière de croissance sont encore très insatisfaisants et certaines régions de l’Europe sont dans une situation d’urgence sociale.

Slovak

Naša výkonnosť z hľadiska rastu je však stále veľmi neuspokojivá a v niektorých častiach Európy máme v spoločnosti kritickú situáciu.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1

French

Le CESE souhaite qu'une réflexion approfondie soit menée sur ce sujet, compte tenu également de certains résultats souvent insatisfaisants dans le domaine de l'externalisation.

Slovak

Podľa EHSV by sa táto téma mala dôkladne ozrejmiť aj s ohľadom na často nepriaznivé výsledky takýchto presídľovacích praktík.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

French

5.3 En conséquence, les services d'approvisionnement en électricité et en gaz présentent des résultats insatisfaisants en ce qui concerne les répercussions sur l'économie des ménages.

Slovak

5.3 V dôsledku toho vykazujú služby dodávok elektrickej energie a plynu neuspokojivé výsledky, čo sa týka dôsledkov pre domácnosti.

Last Update: 2017-04-08
Usage Frequency: 1

French

Contrôles administratifs non exhaustifs en violation de l'article 68 du règlement (CE) no 817/2004; contrôles sur place insatisfaisants

Slovak

Administratívne kontroly nevykonané dôkladne – porušenie článku 68 nariadenia (ES) č. 817/2004; nedostačujúce kontroly na mieste

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1

French

Lorsqu'une évolution approchant des résultats insatisfaisants est observée, ils prennent sans retard injustifié des mesures appropriées pour corriger la situation en vue de prévenir l'apparition de risques microbiologiques.

Slovak

Ak spozorujú trend smerujúci k nevyhovujúcim výsledkom, musia bez zbytočného omeškania prijať vhodné opatrenia na nápravu situácie, aby sa zabránilo výskytu mikrobiologických rizík.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1

French

Réponse clinique insatisfaisante à long terme

Slovak

Neuspokojivá dlhodobá klinická odpoveď na liečbu

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

French

Cette situation pourrait bien être liée à – sinon causée par – l'absence presque totale de coopération administrative, l'accès encore insatisfaisant à l'information et les problèmes d'application transfrontalière.

Slovak

Táto situácia môže súvisieť s praktickou neexistenciou administratívnej spolupráce, stále neuspokojivým prístupom k informáciám, ako aj s problémami s cezhraničným presadzovaním predpisov, alebo ju tieto faktory dokonca môžu spôsobiť.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1

French

En l'absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, la Commission peut porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Slovak

Ak Komisia nedostane odpoveď, alebo ak odpoveď Spojeného kráľovstva nebude uspokojujúca, Komisia môže postúpiť tento prípad Európskemu súdnemu dvoru.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1

French

Lorsque l'État membre ne répond pas ou que sa réponse est insatisfaisante, la Commission peut décider de lui adresser un «avis motivé» (dernier avertissement écrit).

Slovak

Na základe odpovede dotknutého členského štátu alebo skutočnosti, že členský štát svoju odpoveď nepredložil, sa Komisia môže rozhodnúť zaslať členskému štátu „odôvodnené stanovisko“ (konečné písomné upozornenie).

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK