Ask Google

Results for posticipazione translation from Italian to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Italian

Swedish

Info

Italian

posticipazione dei vincoli

Swedish

införande av restriktioner

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Annulla la posticipazione@info: whatsthis

Swedish

Avbryt uppskjutning@ info: whatsthis

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Pertanto il Comitato si dichiara contrario alla posticipazione del termine di pagamento delle compensazioni.

Swedish

Regionkommittén motsätter sig därför att betalningsdagen för ersättningar uppskjuts.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

La tossicità ematologica può richiedere la riduzione della dose o la sospensione o la posticipazione del trattamento.

Swedish

Hematologisk toxicitet kan kräva dosreduktion eller avbruten eller fördröjd behandling.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

grado 3 e 4 può essere presa in considerazione la posticipazione di un ciclo di trattamento al massimo.

Swedish

motsvarande högst en behandlingscykel kan övervägas i väntan på att symptom på toxicitet grad 3 och 4 upphör.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

La posticipazione della pubblica inchiesta di sei mesi esaspererà i già difficili problemi di programmazione posti da tale progetto.

Swedish

Uppskjutandet av den offentliga undersökningen med sex månader kommer att förvärra de redan besvärliga tidsproblemen med avseende på detta projekt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

­ posticipazione della data di semina dal 15 maggio al 31 maggio; to positivo sull'ambiente.

Swedish

farande att vara möjligt, men dess effektivitet och positiva inverkan på miljön bör förbättras ytterligare.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Ma non è stata discussa, in concreto, alcuna posticipazione dell' emissione di banconote da 500 euro.

Swedish

Någon konkret diskussion om senareläggning av utgivandet av 500 euro-sedlar har alltså inte förekommit.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

La posticipazione del termine di pagamento delle compensazioni provocherà prevedibilmente perdite per interessi e problemi di liquidità alle aziende agricole.

Swedish

Jordbruksföretagen kan förvänta sig ränteförluster och likviditetsproblem på grund av att betalningsdagen för ersättningar uppskjuts.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

­ posticipazione del periodo di pagamento dall'autunno alla primavera (1° gennaio ­ 31 marzo);

Swedish

Beloppet kan garanteras för en period upp till 5 år för att de positiva miljöeffekterna av are­aluttaget skall kunna öka.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Tuttavia la posticipazione delle elezioni potrà anche essere sfruttata da quanti alimentano il conflitto e rifiutano una coabitazione pacifica tra i due popoli.

Swedish

Denna tidsperiod kan emellertid också ställas till förfogande från dem som underblåser konflikten och inte vill ha en fredlig samexistens mellan de båda folken .

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Cambia l' ora del posticipo dell' avviso, o annulla la posticipazione@title: group

Swedish

Ändra tiden alarmet är uppskjutet till, eller sluta skjuta upp det@ title: group

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Il nostro gruppo politico si compiace per il fatto che la raccomandazione sulla direttiva rivista abbia ripristinato la posticipazione delle scadenze per i nuovi Stati membri.

Swedish

Vår politiska grupp är glad över de utvidgade tidsfrister som de nya medlemsstaterna fått genom rekommendationen i det omarbetade direktivet .

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

L' insistenza di alcuni paesi su lunghi periodi di transizione, o su una posticipazione dell' entrata in vigore, non depone a loro favore.

Swedish

Vissa länder insisterar på långa övergångsperioder eller framflyttning av datum för ikraftträdandet , och det är inte smickrande för dem som stödde konventionen.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

La Commissione può accogliere gli emendamenti nn. 17, 18 e 23, per quanto riguarda la posticipazione della data di entrata in vigore del sistema rafforzato al 1° luglio 2005.

Swedish

Kommissionen kan godta ändringsförslagen 17 , 18 och 23 när det gäller att skjuta upp ikraftträdandet av det förstärkta systemet till den 1 juli 2005 .

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Sembra quindi che il regime creato dall’articolo 39 CA del CGI miri a consentire ai membri dei GIE di beneficiare di un vantaggio sotto forma di posticipazione dell’imposizione fiscale.

Swedish

Det förefaller därför som om den stödordning som införs genom artikel 39 CA i den allmänna skattelagstiftningen syftar till att göra det möjligt för medlemmarna i de ekonomiska intressegrupperingarna att gynnas av en förmån i form av uppskov med skatteinbetalning.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Di conseguenza, i medici possono decidere che la strategia terapeutica ottimale per i pazienti a basso rischio di progressione della patologia, specialmente nel trattamento adiuvante successivo alla prostatectomia radicale, possa consistere nella posticipazione della terapia ormonale fino alla comparsa di progressione.

Swedish

Behandlande läkare kan därför besluta att den optimala medicinska behandlingen för en patient med låg risk för sjukdomsprogression, framförallt vid insättning av adjuvant behandling efter radikal prostatektomi, kan vara att avvakta med hormonell behandling till dess att tecken på sjukdomsprogression uppstår.

Last Update: 2012-04-11
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Le autorità francesi ribadiscono, a questo proposito, in maniera identica, nell’ambito delle loro osservazioni del 3 maggio 2004, che è in un contesto contraddistinto dal desiderio di contenere la stagnazione del numero di navi commerciali immatricolate in Francia e dalla volontà di ridurre gli oneri fiscali che, in completamento della posticipazione fiscale connessa all’ammortamento, si è previsto che il GIE possa beneficiare, in determinate condizioni, di un'esenzione del plusvalore di cessione del bene.

Swedish

De franska myndigheterna hävdar i detta avseende, på samma sätt som i sina synpunkter av den 3 maj 2004, att det var mot bakgrund av oron för det stagnerande antalet handelsfartyg registrerade i Frankrike och viljan att minska skattekostnaderna, som möjligheten infördes för ekonomiska intressegrupperingar att, på vissa villkor, omfattas av undantaget från skatt på realisationsvinst vid överlåtelse av tillgången utöver uppskovet av skatteinbetalningen i samband med avskrivningen.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

Secondo BNP, l’esenzione del plusvalore ha lo scopo di non rimettere in discussione il vantaggio connesso alla posticipazione dell’imposta, in caso di esercizio anticipato dell’opzione d’acquisto da parte dell’utente.

Swedish

Enligt BNP var undantaget från skatt på realisationsvinst utformat så att man inte skulle ifrågasätta den förmån som var kopplad till uppskovet med skatt om leasingtagaren löste in köpoptionen tidigare än väntat.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Italian

In questo modo, non sussiste più alcuna ragione che giustifichi una posticipazione di tale annuncio in Plenaria, atto dovuto ai sensi del diritto primario e segnatamente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, deU'[atto del 1976].

Swedish

Det finns således inte längre någon anledning att uppskjuta detta tillkännagivande inför församlingen, vilket utgör en skyldighet enligt primärrätten, närmare bestämt artikel 12.2 i [1976 års akt].

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK