Ask Google

Results for ko nuo greiciau translation from Lithuanian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Lithuanian

English

Info

Lithuanian

Esant ypatingoms aplinkybėms, paskelbtą kalendorių galima keisti priklausomai, be kita ko, nuo Valdančiosios tarybos posėdžių grafiko pokyčių.

English

Multiple rate auction (American auction): an auction at which the allotment interest rate (or price/swap point) equals the interest rate offered in each individual bid.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Apskritai ekonominės veiklos koncepcijos interpretacija priklauso, be kita ko, nuo konkrečių aplinkybių, valstybės veiklos organizavimo būdo ir konteksto.

English

In general terms, the interpretation of the notion of economic activity depends, inter alia, on the specific circumstances, the way the activity is organised by the State, and the context in which it is organised.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Lithuanian

Esant ypatingoms aplinkybėms, paskelbtą kalendorių galima keisti priklausomai, be kita ko, nuo Valdančiosios tarybos posėdžių grafiko pokyčių.

English

In the case of a repurchase agreement or swap, the maturity date corresponds to the repurchase date.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Lithuanian

Tinkamas MOS paprastai yra lygus 100, bet MOS aukštesnis ar žemesnis už šį gali priklausyti, be kita ko, nuo kritinio toksikologinio poveikio.

English

An appropriate MOS is typically 100 but an MOS higher or lower than this may be appropriate depending on, among other things, the nature of the critical toxicological effect.

Last Update: 2016-12-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Manau, kad visuomenės parama plačiau žinomiems politiniams projektams priklauso, be kita ko, nuo to, ar laikoma, kad visa ES rūpestingai valdo mokesčių mokėtojų pinigus.

English

I personally believe that public support for the more visible political projects depends, amongst other things, on whether the EU as a whole is seen to manage taxpayers’ money with care.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Konkretūs iš bendrojo sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principo išplaukiantys reikalavimai turėtų priklausyti, be kita ko, nuo santykinio šalių žinių lygio, todėl jie turėtų skirtis įmonės bei vartotojo ir įmonės tarpusavio sandorių atveju.

English

The concrete requirements resulting from the principle of good faith and fair dealing should depend, amongst others, on the relative level of expertise of the parties and should therefore be different in business-to-consumer transactions and in business-to-business transactions.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Gerosios patirties pavyzdžiai – veiksmai siekiant racionalizuoti ir suvienodinti sistemas, kad jos būtų veiksmingesnės, ir sudaryti geresnes sąlygas užtikrinti platesnę ir veiksmingesnę aprėptį, be kita ko, nuo atrankinių, trumpalaikių minimalios socialinės apsaugos sistemų pereiti prie visapusiškų sistemų.

English

Good practice might typically include moves to rationalise and unify systems to improve efficiency and develop a better basis for establishing wider and more effective coverage, including through moving from selective, short-term safety nets to comprehensive systems.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

3.10 Be kita ko, nuo 2004 m. Prancūzijos prodiuseriai savo ruožtu bando sukurti audiovizualinių kūrinių identifikavimo ir numeravimo sistemą ISAN (International Standard Audiovisual Number).

English

3.10 Since 2004, French producers have been developing their own such system, the ISAN (International Standard Audiovisual Number).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Europos Komisijos scenarijus, pagal kurį reikėtų pasiekti 3000 MWp lygį 2010 m. pabaigoje, yra visai įmanomas, tačiau jo sėkmė priklauso, be kita ko, nuo kiekvienos valstybės narės politinės valios.

English

The European Commission scenario of 3,000 MWp at the end of the year 2010 is altogether attainable, but its success depends above all on the political will of each Member State.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Valstybėms narėms sudaroma galimybė nustatyti technines bei organizacines saugumo priemones, kurių reikalaujama pagal Sąjungos teisę siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba gavimo, be kita ko, nuo galimybės, kad juos gautų trečiųjų šalių valdžios institucijos.

English

Member States shall be allowed to establish the technical and organisational security measures required by Union law to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, including access by third-country authorities.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Vykdant antrinio aprūpinimo eurais operaciją, be kita ko, nuo 2007 m. gruodžio 3 d. įmonėms bus pasiūlyta 40 000 supakuotų eurų monetų rinkinių (pradinių rinkinių), kurių kiekvieno vertė – 172 EUR, o plačiajai visuomenei – 250 000 mažųjų rinkinių, kurių kiekvieno vertė – 17,09 EUR.

English

As part of the sub-frontloading operation, 40 000 pre-packed euro coin kits (starter-kits) for businesses (worth € 172 each) as well as 250 000 mini-kits for the general public (worth € 17.09 each) will be on offer as from 3 December 2007.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Geležinkelių paslaugų kokybė Europoje priklauso, be kita ko, nuo infrastruktūros (plačiąja prasme, t. y. nuo visų atitinkamų posistemių stacionarių dalių) ir riedmenų (įskaitant visų atitinkamų posistemių riedmenyse esančias sudedamąsias dalis) charakteristikų suderinamumo.

English

The quality of rail services in Europe depends, inter alia, on excellent compatibility between the characteristics of the infrastructure (in the broadest sense, i.e. the fixed parts of all the subsystems concerned) and those of the rolling stock (including the onboard components of all the subsystems concerned).

Last Update: 2016-10-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Dėl šio apeliacinio skundo pagrindo pagrįstumo reikia visų pirma priminti, kad Teisingumo Teismas jau iš esmės yra nusprendęs, kad kolektyvinės dominuojančios sąvoka patenka į „dominuojančios padėties“ sąvoką, apibrėžtą reglamento 2 straipsnyje (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo Kali & Salz 166 ir 178 punktus). Šiuo atžvilgiu nebūtina, kad tarp atitinkamų įmonių egzistuotų susitarimas ar kiti teisiniai ryšiai tam, kad būtų galima konstatuoti kolektyvinės dominuojančios padėties egzistavimą. Tokia išvada galėtų išplaukti iš kitų koreliacijos faktorių ir priklausyti nuo ekonominio vertinimo bei, be kita ko, nuo aptariamos rinkos struktūros vertinimo (žr. 2000 m. kovo 16 d. Sprendimo Compagnie maritime belge transports ir kt. prieš Komisiją, C-395/96 P ir C-396/96 P, Rink. p. I-1365, 45 punktą). I - 5073

English

As regards the merits of this ground of appeal, it should be noted at the outset that the Court has already held, in substance, that the concept of a collective dominant position is included in that of ‘dominant position’ within the meaning of Article 2 of the Regulation (see, to that effect, Kali & Salz, paragraphs 166 and 178). In that regard, the existence of an agreement or of other links in law between the undertakings concerned is not essential to a finding of a collective dominant position. Such a finding may be based on other connecting factors and would depend on an economic assessment and, in particular, on an assessment of the structure of the market in question (see Joined Cases C-395/96 P and C-396/96 P Compagnie maritime belge transports and Others v Commission [2000] ECR I-1365, paragraph 45). I - 5073

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Lithuanian

Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal minėto reglamento 13 straipsnio 1 dalies b punktą įregistruotos nuorodos saugomos, be kita ko, nuo bet kokio neteisėto pasisavinimo, imitavimo ar įvaizdžio atkūrimo net ir tuo atveju, jei nurodoma tikroji produkto kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas.

English

In that regard, it should be pointed out that, under Article 13(1)(b) of that regulation, registered names are protected against any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product is indicated or if the protected name is translated.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Iš Reglamento Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 10 straipsnio neišplaukia valstybių narių pareiga ex officio imtis reikiamų priemonių, kad būtų taikomos sankcijos už šio reglamento 13 straipsnio 1 dalies b punkto, pagal kurį įregistruotos nuorodos saugomos, be kita ko, nuo bet kokio neteisėto pasisavinimo, imitavimo ar įvaizdžio atkūrimo net ir tuo atveju, jei nurodoma tikroji produkto kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas, pažeidimą.

English

There is no obligation on the Member States under Article 10 of Regulation No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs to take on their own initiative the measures necessary to penalise infringements of Article 13(1)(b) of that regulation, which protects registered names against any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product is indicated or if the protected name is translated.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 13 straipsnio 1 dalies b punktą, pagal kurį įregistruotos nuorodos saugomos, be kita ko, nuo bet kokio neteisėto pasisavinimo, imitavimo ar įvaizdžio atkūrimo net ir tuo atveju, jei nurodoma tikroji produkto kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas.

English

designation of origin ‘Parmigiano Reggiano’ in the sense of Article 13(1)(b) of Regulation No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, which protects registered names against any misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product is indicated or if the protected name is translated.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Kalbant apie šį aspektą, norėčiau pasakyti, kad vartotojų apsauga buvo tai, ko nuo pat pradžių siekEuropos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija.

English

Regarding this aspect, I would like to say that what the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats has been aiming for since the start has been consumer protection.

Last Update: 2012-02-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Lithuanian

Kartojantis vidutinio sunkumo salutinms reakcijoms ar po vienos sunkios salutins reakcijos reikt apsvarstyti pirminio gydymo galimyb (antihistaminais su paracetamoliu ir (arba) kortikosteroidais) ir sultinti infuzijos greit 50% ­ 25% nuo greicio, kurio metu pasireisk reakcija.

English

In case of a recurrent moderate IAR or re-challenge after a single severe IAR, pre-treatment should be considered (antihistamines and paracetamol and/or corticosteroids) and a reduction of the infusion rate to 50% ­ 25% of the rate at which the previous reaction occurred.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Lithuanian

Infuzija vl pradedama, sumazinus jos greit 50% ­ 25% nuo greicio, kurio metu pasireisk reakcija.

English

The infusion can be restarted with a reduction of the infusion rate to 50% ­ 25% of the rate at which the reaction occurred.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK