Ask Google

Results for involontarji translation from Maltese to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Czech

Info

Maltese

spażmi involontarji tal- muskoli (aċċessjonijiet)

Czech

mimovolné svalové křeče (záchvaty)

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Pazjent esperjenza kontrazzjonijiet involontarji tal- muskoli.

Czech

Jeden pacient pociťoval mimovolné svalové kontrakce.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

L-Impalkaturi mobbli għandhom jiġu assigurati kontra movimenti involontarji.

Czech

Přenosná lešení musí být zajištěna proti nežádoucím posunům.

Last Update: 2014-10-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

ma kienx maħruġ fil-ħin tal-esportazzjoni minħabba l-iżbalji jew ommissjonijiet involontarji jew ċirkustanzi speċjali;

Czech

nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností;

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Ttiegħem l- affarijiet differenti mis- soltu, disturbi fl- attenzjoni jew spażmi u movimenti involontarji tal- muskoli

Czech

změna chuti, poruchy pozornosti nebo křeče a mimovolné pohyby svalů.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

(a) ma jkunx inħareġ mal-waqt ta'l-esportazzjoni minħabba żbalji jew omissjonijiet involontarji jew ċirkostanzi speċjali; jew

Czech

a) nebylo vydáno v době vývozu z důvodů omylu, nezaviněného opomenutí nebo zvláštních okolností nebo

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(a) ma nħariġx fiż-żmien ta'l-esportazzjoni minħabba żbalji jew nuqqasijiet involontarji jew ċirkostanzi speċjali; jew

Czech

a) nebylo vydáno při vývozu v důsledku omylu, neúmyslného opomenutí nebo zvláštních okolností nebo

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

L­ostakli tekniċi bħan­nuqqas ta' standardizzazzjoni tat­tagħmir u 1­komponenti li jużaw 1enerġija jistghu wkoll jagħmlulia aktar diffiċli ghal teknoloġiji ġodda li jkunu efficienti flużu ta' 1enerġija sabiex ikollhom impatt rapidu fis-suq. Flimgħoddi, negliġenzi regolatorji fissetturi ta' monopolju ħolqu f ċerti każi incentivi involontarji għall­konsum fi strutturi ta' tariffi ta' 1enerġija.

Czech

Také technické překážky, například nedostatečnástandardizace přístrojů a součástek, kteréspotřebovávají energii, mohou znesnadnitrychlýdopad nových energetickyúčinných technologií na trh.Chybyvregulaci monopolních sektorů vminulosti vněkterých případech nechtěně vytvořilyvestrukturách cen za energii pobídkyke spotřebě.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Stalevo mhux irrakkomandat biex jintuża għall- kura ta ’ sintomi ekstrapiramidali (e. ż. movimenti involontarji, rogħda, riġidità tal- muskoli u kontrazzjonijiet tal- muskoli) kkawżati minn mediċini oħra.

Czech

Používání Staleva k léčbě extrapyramidových příznaků (např. mimovolních pohybů, třesu, svalové ztuhlosti a svalových stahů) způsobených jinými léčivými přípravky se nedoporučuje.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Ir - reazzjonijiet avversi li huma l- aktar mistennija li jseħħu x’ aktarx li jkunu dawk marbuta mal- profil farmakodinamiku ta ’ agonist ta ’ dopamine, li jinkludu dardir, rimettar, pressjoni tad- demm baxxa ħafna, movimenti involontarji, alluċinazzjonijiet, konfużjoni, konvulżjonijiet u sinjali oħrajn ta ’ stimulazzjoni dopaminerġika ċentrali.

Czech

Nejpravděpodobnějšími nežádoucími reakcemi by byly reakce související s farmakodynamickým profilem agonisty dopaminu včetně nausey, zvracení, hypotenze, mimovolních pohybů, halucinací, zmatenosti, křečí a dalších známek centrální dopaminergní stimulace.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Jekk inti qiegħed fuq trattament ta ’ Neupro u levodopa flimkien, xi effetti mhux mixtieqa jistgħu jiggravaw, bħal per eżempju tara u tisma ’ affarijiet li mhumiex vera (alluċinazzjonijiet), movimenti involontarji li jixbħu dawk tal- marda ta ’ Parkinson (dyskinesia), u nefħa fir- riġlejn u s- saqajn.

Czech

Pokud současně s přípravkem Neupro užíváte levodopu, mohou být některé nežádoucí účinky závažnější, např. vidění a slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace), mimovolní pohyby při Parkinsonově chorobě (dyskineze) nebo otoky nohou a chodidel.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

movimenti tal- muskoli, mard tal- moħħ deġenerattiv, telf ta ’ l- abbiltà li tagħmel movimenti volontarji bil- muskoli tal- wiċċ, żieda fit- tensjoni tal- muskoli, mard jew abnormalitajiet fis - sistema nervuża, ħsara fin- nervituri tas- sistema nervuża periferali, ngħas, tregħid, bidla fis- sens tat- togħma, migranja, movimenti involontarji mhux normali;

Czech

degenerativní onemocnění mozku, ztráta síly volních pohybů ve svalech obličeje, zvýšení svalového napětí, onemocnění nebo abnormality nervového systému, poškození nervů periferního nervového systému, ospalost, třes, změněné chuťové vnímání, migrény, abnormality nevolních svalových pohybů;

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Li sintomi psikjatriċi jerġgħu jitfaċċaw mill- ġdid tista ’ wkoll isseħħ, u kien irrappuratat li jitfaċċaw disturbi ta ’ movimenti involontarji (bħal akathisia, distonja u diskajneżja).

Czech

Může se také vyskytnout návrat psychotických příznaků a bylo hlášeno nebezpeční mimovolních pohybů (jako akatizie, dystonie a dyskineze).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

EDS – nagħas ta ’ bi nhar eċċessiv; ESS – skala tan- nagħas Epworth; MWT – Test ta ’ kemm iżżomm imqajjem; Naps – Numru ta ’ nagħsiet involontarji ta ’ bi nhar; CGIc – L- Impressjoni Globali Klinika tal- Bidla; FOSQ – Risultati Funzjonali tal- Kwestjonarju dwar l- Irqad

Czech

EDS – excesivní denní spavost; ESS – Epworthská spánková škála; MWT – Test udržení bdělosti; Naps – počet nechtěných denních usnutí; CGIc – Celkový klinický dojem změny; FOSQ – funkční výsledky spánkového dotazníku

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Disturbi fis- sistema nervuża akineżja, disturbi bil- bilanċ, bradikinesija, iskemija ċerebrali, aċċident ċerebrovaskulari, diżordni ċerebrovaskulari, riġidità bħal tar- roti f’ magna, konvulżjoni, koordinazzjoni anormali, livell imnaqqas ta ’ kuxjenza, koma dijabetika, disturbi fl- attenzjoni, tlegħib, disartrija, ipersomnja, ipoesteżja, ipokineżja, letarġija, telf tas- sensi, espressjoni tal- wiċċ bħal maskra, disturbi fil- moviment, kontrazzjonijiet muskolari involontarji, sindromu newrolettiku malinn, tregħid parkinsonjan, disturbi fit- taħdit, diskajneżja tardiva, attakk iskemiku transitorju, ma jirrispondix għal stimoli Disturbi fl- għajnejn

Czech

akineze, porucha rovnováhy, bradykineze, cerebrální ischemie, cerebrovaskulární příhoda, cerebrovaskulární porucha, fenomén ozubeného kola, křeče, porucha koordinace, snížené vědomí, diabetické kóma, porucha pozornosti, slinění, dysartrie, hypersomnie, hypestezie, hypokineze, letargie, ztráta vědomí, porucha mimiky, pohybová porucha, mimovolní svalové záškuby, neuroleptický maligní syndrom, parkinsonický klidový třes, porucha řeči, tardivní dyskineze, tranziterní ischemická ataka, neschopnost reagovat na vnější podněty

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Fl- esperjenza ta ’ wara t- twegħid fis- suq, disturbi newroloġiċi (bħal rogħda, disturbi fil- mod kif timxi, tara doppju, kontrazzjonijiet involontarji tal- muskoli, problemi fil- koordinazzjoni tal- moviment) kienu rrappurtati fi tfal li, b’ mod voluntarju, ingħataw riċetta li kienet aktar mid- doppju tad- doża massima rrakkomandata ta ’ 100 mg/ kg/ jum għal diversi snin.

Czech

Ze zkušeností po uvedení přípravku Ferriprox na trh vyplývá, že u dětí, kterým byly po dobu několika let dobrovolně podávány dávky převyšující dvojnásobek maximální doporučené dávky 100 mg/ kg/ den, byly hlášeny neurologické poruchy (např. třes, poruchy chůze, dvojité vidění, bezděčné svalové kontrakce, problémy s koordinací pohybu).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

L- effetti sekondarji rari jinkludu: tirżiħ jew sensazzjonijiet ta 'tnemnim, kontrazzjonijiet involontarji tal- muskoli jew trombocitopenia temporanja (għadd baxx ta' pjastrini fid- demm li jista 'jwassal għal fsada jew tbenġil).

Czech

Vzácné nežádoucí účinky zahrnují: necitlivost či mravenčení, bezděčné stahy svalů či přechodnou trombocytopenii (málo krevních destiček v krvi, což může vyústit v krvácení či modřiny).

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Studji ċistometriċi b’ darifenacin li saru fuq pazjenti li għandhom kontrazzjonijiet involontarji tal - bużżieqa ta ’ l- awrina wrew żieda f’ kemm tesa ’ l- bużżieqa ta ’ l- awrina, żieda fil- volum ta ’ l- awrina li ġġiegħel kontrazzjoniet instabbli u tnaqqis fil- frekwenza tal- kontrazzjonijiet tad- detrusor, li m’ humiex stabbli.

Czech

Cystometrické studie provedené s darifenacinem u pacientů s mimovolně se kontrahujícím měchýřem prokázaly po léčbě darifenacinem zvýšenou kapacitu měchýře, zvýšení prahu objemu při nestabilních kontrakcích a snížení frekvence kontrakcí nestabilního detrusoru.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Ttiegħem l- affarijiet differenti mis- soltu, disturbi ta ’ attenzjoni, ebusija, spażmi u movimenti involontarji tal- muskoli, ġbid involontarju tal- muskoli, timxi b’ mod mhux normali.

Czech

změna chuti, poruchy pozornosti, ztuhlost, křeče a mimovolné pohyby svalů, záškuby svalů, nezvyklý způsob chůze

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Dan jirriżulta f’ rilassament tal- muskoli involontarji u mogħdija ta ’ demm fit- tessut tal- pene, u b’ hekk jipproduċi erezzjoni.

Czech

Tento proces vede k uvolnění hladkého svalstva, přítoku krve do tkání penisu, a tím k erekci.

Last Update: 2012-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK