Results for tren translation from Maltese to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

Danish

Info

Maltese

tren

Danish

generaldirektoratet for energi og transport

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Maltese

tren

Danish

tog

Last Update: 2009-07-01
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

sostenn ammnistrattiv għal dĠ tren -23 -2 -201 -20 -

Danish

administrativ support til gd tren -23 -2 -201 -20 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

1 -trasport bil-baħar -2 -trasport bit-tren -

Danish

%gt%tabelposition%gt%

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

dg tren — direttorat-Ġenerali għall-enerġija u t-trasport

Danish

eib — den europæiske investeringsbankeif — den europæiske investeringsfond

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

tren/[…]/2005[pic] -il-kummissjoni tal-komunitajiet ewropej -

Danish

[pic] -kommissionen for de europÆiske fÆllesskaber -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

attivitajiet dĠ tren — baġit u persunal impjegat full-time (fte) 2004 -

Danish

gd tren's aktiviteter — 2004-budget og personale omregnet til fuldtidsansatte (fte) -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

strateġija ta'politika u koordinazzjoni għal dĠ tren -0 -0 -89 -9 -

Danish

gd tren's politikstrategi og samordning -0 -0 -89 -9 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

tren wieqaf fejn il-grossmarkthalle ( madwar l-1930 ) © institut für stadtgeschichte

Danish

tog ved grossmarkthalle ( ca . 1930 ) © institut für stadtgeschichte

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

lammont f'riskju firrigward taddikjarazzjonijiet talispejjeż tal-fp7 huwa vvalutat middĠ tren bħala mhux materjali fl2009 u għaldaqstant ma ssir lebda riżerva.

Danish

gd tren vurderer, at det beløb, der står på spil, ikke er væsentligt i 2009, og derfor tages der ikke forbehold.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

twaqqaf grupp inter-service ta » koordinazzjoni( id-dĠ li qed jieħdu sehem huma: estat, agri, entr, fish, taxud, trade, tren) biex jikkummentaw dwar il-proposta fid-diversi stadji tat-tfassil.

Danish

der blev nedsat en koordineringsgruppe på tværs af tjenestegrenene( deltagende generaldirektorater: estat, agri, entr, fish, taxud, trade, tren) med henblik på indhentning af kommentarer til forslaget i de forskellige faser.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(b) fil-każ ta'trasport bit-tren, in-nota ta'kunsinna li tkun aċċettata mill-awtoritajiet ta'l-istazzjon tal-pajjiż li jkun qed jibgħat l-oġġett qabel id-data tal-bidu fis-seħħ ta'dan ir-regolament;

Danish

b) ved transport med jernbane, et fragtbrev, der er accepteret af jernbanerne i afsendelseslandet inden nærværende forordnings ikrafttrædelsesdato

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

allokazzjoni ta'baġit u persunal għal attivitajiet ta'dĠ tren fl-aħħar ta'l-2004

Danish

gd tren's budget og personaletildeling pr. udgangen af 2004

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

trasport/enerġija/netwerks tranż-ewropej (tren) -39 -38 -

Danish

transport/energi/transeuropæiske net (tren) -39 -38 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

trasport/enerġija/networks trans-ewropej (tren) -39 -45 -

Danish

transport/energi/transeuropæiske net (tren) -39 -45 -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

ir-rikonoxximent ta'din il-possibbiltà ta'l-awtoforniment (tmexxija) ta'servizzi tat-trasport li jista'japplika jkun xi jkun il-mezz ta'trasport ikkonċernat (kowċ, tram, metrò, tren, servizzi integrati...) takkumpanja t-tħaffif tal-lista ta'l-eċċezzjonijiet għall-obbligu ta'sejħiet kompetittivi għall-offerti għall-għoti tal-kuntratti ta'servizz pubbliku (partikolarment it-twarrib ta'l-eċċezzjonijiet għall—għoti dirett ta'kuntratti għas-servizzi tal-metrò jew tal-metrò ħafif). l-eċċezzjoni li tikkonċerna s-servizzi integrati kient diġà tneħħiet fil-proposta emendata ta'l-2002, fuq it-talba tal-parlament ewropew. b'hekk, jibqgħu eżenti minn dan l-obbligu biss is-servizzi tal-ferroviji reġjunali u ta'distanzi twal.

Danish

denne mulighed for selv at levere transportydelser ved alle transportmåder (bus, sporvogn, metro, tog, integrerede tjenester, mv.) betyder en kortere liste over undtagelser fra udbudspligten (bl.a. er metro og light rail udgået). undtagelsen af integrerede tjenester var allerede på europa-parlamentets foranledning udgået af det ændrede forslag i 2002. således er nu kun regional-og fjerntrafik med jernbane undtaget fra udbudspligten.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

(i) il-ħinijiet u l-postijiet tal-waqfiet intermedjarji u l-konnessjonijiet tat-trasport kif ukoll id-dettalji tal-post li l-vjaġġatur ikun ser jokkupa, eż. il-kabina jew il-kuċċetta fuq il-bastiment, il-kumpartiment ta'l-irqad fuq it-tren;

Danish

i) tidspunkt og sted for mellemlandinger og skift af befordringsmiddel samt naermere oplysninger om f.eks. kabine/koeje paa skib eller sove-eller liggevognskupe i tog

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

76 ristrett għall-vetturi tal-kategorija Ċ li l-massa massima awtorizzata tagħhom ma taqbiżx is-7500 kg (Ċ1), mehmużin ma'karru li l-massa massima awtorizzata tiegħu ma tkunx aktar minn 750 kg, basta l-massa massima tat-tren hekk ifformat ma tkunx aktar minn 12000 kg u li l-massa massima awtorizzata tal-karru ma tkunx taqbeż il-massa bla tagħbija tal-vettura li tirmonka (Ċ1 + e)

Danish

76 begrænset til kategori c-køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 7 500 kg (c1) med en påhængsvogn med tilladt totalvægt på ikke over 750 kg, hvis den samlede vogntogsvægt ikke overstiger 12 000 kg, og påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger det trækkende køretøjs egenvægt (c1 + e)

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

-tpartat informazzjoni relevanti fi żmien xieraq bejn is-servizzi tagħha (prinċipalment dĠ tren u dĠ regio), iżda wkoll ma'amministrazzjonijiet nazzjonali u l-bank ewropew ta'l-investiment billi titlob, inter alia, it-twaqqif ta'proċeduri u għodda xierqa, bħal database komuni li jkun fih informazzjoni dwar il-proġetti kollha ta'trasport li jirċievu fondi mill-ue; u

Danish

-sørger for, at de forskellige tjenestegrene (særlig gd tren og gd regio) udveksler relevante oplysninger på det rigtige tidspunkt ikke kun indbyrdes, men også med de nationale administrationer og med den europæiske investeringsbank. det vil blandt andet kræve, at der indføres egnede procedurer og værktøjer, som f.eks. en fælles database med oplysninger om alle eu-finansierede transportprojekter, og

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

3. nefqa komunitarja għal ten-t hija ġestita direttament mid-direttorat-Ġenerali għall-enerġija u t-trasport (dĠ tren) [4]. anness 1 jipprovdi deskrizzjoni komprensiva ta'aspetti differenti tas-sistema ta'ġestjoni ta'ten-t. minn perspettiva legali u regolatorja, ten-t hija mmexxija minn:

Danish

3. fællesskabets udgifter til ten-t forvaltes direkte af generaldirektoratet for energi og transport (gd tren) [4]. bilag 1 giver en samlet beskrivelse af de forskellige aspekter ved forvaltningssystemet for ten-t. juridisk set gælder følgende retsforskrifter og bestemmelser for ten-t:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK