Ask Google

Results for depożitar translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

Iffirmar u depożitar

English

Signature and deposit

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

depożitar kimiku f'fażi ta' fwar

English

chemical vapour deposition

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Maltese

depożitar fiżiku f'fażi ta' fwar

English

physical vapour deposition

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Maltese

Depożitar, reġistrazzjoni u ċċekkjar tad-dikjarazzjoni ta' merkanzija

English

Lodgment, registration and checking of the goods declaration

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Id-dwana għandha tippermetti id-depożitar ta' dokumenti ta' sostenn permezz ta' mezzi elettroniċi.

English

The customs shall permit the lodgment of supporting documents by electronic means.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Id-dwana għandha tippermetti d-depożitar tad-dikjarazzjoni ta' merkanzija f'kull uffiċċju doganali nominat stabbilit.

English

The customs shall permit the lodging of the goods declaration at any designated customs office.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Id-depożitar ta’ ħadid fis-sistema retikulo-endoteljali, fil-fwied u fil-milsa ġie reġistrat fil-klieb li ngħataw 250 mg/kg/kuljum ta’ ferric maltol.

English

Deposition of iron in the reticulo-endothelial system, liver and spleen was recorded in dogs adminstered 250 mg/kg/day ferric maltol.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-Kunsill adotta Deċiżjoni li testendi sal-31 ta' Ġunju 2011 l-arranġamenti għad-depożitar fil-Fond għall-Iżvilupp tal-Iraq ta' dħul mill-kummerċ tal-esportazzjoni ta' żejt mhux raffinat, prodotti ta' żejt mhux raffinat u gass naturali u arranġamenti dwar l-immunità minn proċeduri legali ta' ċerti assi Iraqqini.

English

The Council adopted a decision extending until 31 June 2011 the arrangements for the depositing into the Development Fund for Iraq of proceeds from export sales of petroleum, petroleum products and natural gas and the arrangements concerning immunity from legal proceedings of certain Iraqi assets.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Sabiex jiġu speċifikati r-rekwiżiti stabbiliti f’dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-limiti msemmija fil-punt ( i) tal-Artikolu 1 (2), fil-punti (c) u (d) tal-Artikolu 1 (3), il-kontenut ta’ tagħrif minimu tad-dokumenti msemmija fil-punti (f) u (g) ​​tal-Artikolu 1 (3) u punti (d) u ​​(e) tal-Artikolu 1 (4), l-aġġustament tad-definizzjonijiet tal-Artikolu 2, l-iskrutinju, l-approvazzjoni, id-depożitar u r-reviżjoni tad-dokument tar-reġistrazzjoni universali, kif ukoll il-kundizzjonijiet sabiex jiġi emendat jew aġġornat, u l- kundizzjonijiet fejn l-istatus tal-emittent ta’ spiss jista’ jintilef, il-format tal-prospett, il-prospett bażi u t-termini finali, u l-informazzjoni speċifika li għandha tkun inkluża fil-prospett, l-informazzjoni minima li tinsab fid-dokument ta’ reġistrazzjoni universali, l-informazzjoni ridotta li tinsab fid-dokument ta’ reġistrazzjoni u n-nota tat-titoli fil-każ ta’ ħruġ sekondarju u mill-SMEs, il-format awtorizzat taħt l-Artikolu 15 (2), l-awtorizzazzjoni tal-ommissjoni mill-prospetti rigward ċertu tagħrif, il-proċeduri għall-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospett , ir-reklami għat-titolu li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament, u l-kriterji ġenerali ta’ ekwivalenza għall-prospetti mfassla mill-emittenti ta’ pajjiżi terzi.

English

In order to specify the requirements set out in this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of the thresholds mentioned in point (i) of Article 1(2), in points (c) and (d) of Article 1(3), the minimum information content of the documents referred to in points (f) and (g) of Article 1(3) and points (d) and (e) of Article 1(4), the adjustment of the definitions of Article 2, the scrutiny, approval, filing and review of the universal registration document, as well as the conditions for its amendment or updating and the conditions where the status of frequent issuer may be lost, the format of the prospectus, the base prospectus and the final terms, and the specific information which must be included in a prospectus, the minimum information contained in the universal registration document, the reduced information contained in the simplified registration document and securities note in case of secondary issuances and by SMEs, the format allowed under Article 15(2), the authorisation of the omission from the prospectus of certain information, the procedures for the scrutiny and approval of the prospectus, the advertisements for securities falling under the scope of this Regulation, and the general equivalence criteria for prospectuses drawn up by third country issuers.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Servizzi li huma intrinsikament marbuta mal-kontijiet bażiċi ta' ħlas għandhom jinkludu l-faċilità ta' depożitar ta' flus kontanti ġo kont u l-ġbid minnu.

English

Services inseparably linked to basic payment accounts should include the facility to deposit and withdraw cash into and from the account.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Is-servizz bla tariffi ta' depożitar ta’ flus kontanti huwa diġà disponibbli fil-magni tal-flus awtomatizzati (ATM) li jippermetti d-depożiti ta' flus kontanti (R-ATM) u bunch note acceptors (BNA) (241 minn total ta’ 1,239 R-ATM u BNA).

English

Free of charge depositing of banknotes is already available at automatic teller machines (ATM) allowing cash deposits (R-ATM) and bunch note acceptors (BNA) (241 out of a total of 1,239 R-ATM and BNA).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Bħalissa qed jiġu adottati regoli u prattiki nazzjonali għad-depożitar tad-dejta meħtieġ legalment biex jinkludu l-materjal diġitali, iżda l-kunċett ta' liema materjal huwa kopert u kif, ivarja minn Stat Membru għall-ieħor.

English

National rules and practices for legally-required data depositing are now being adapted to include digital material, but exactly what material is covered and how, differs from one EU Member State to another.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Fiż-żmien tad-depożitar ta' l-ilment u waqt il-PI kien hemm żewġ operaturi jipproduċu l-prodott konċernat fis-suq tal-Komunità:

English

At the time of the lodging of the complaint and during the IP there were two operators producing the product concerned on the Community market:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Għal kull Stat jew organizzazzjoni illi jilħqu r-rekwiżiti ta' l-Artikolu 14(1), illi jirratifika, jaċċetta jew japprova dan il-Protokoll inkella jimpenja ruhu għalih wara d-depożitar tas-16-il istrument tar-ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni, il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fid-90 jum wara d-depositar ta' l-istrument tar-ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni minn dik il-Parti.

English

For each State and organisation that meets the requirements of Article 14 (1), which ratifies, accepts or approves the present Protocol or accedes thereto after the deposit of the 16th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the 90th day following the date of deposit by such Party of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dan il-Ftehim għandu jidhol fis-seħħ 30 jum wara d-data tad-depożitar tat-30 strument ta' ratifika jew adeżjoni.

English

This Agreement shall enter into force 30 days after the date of deposit of the 30th instrument of ratification or accession.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Għal kull Stat jew entità li tirratifika l-Ftehim jew adeżjoni hemmhekk wara d-depożitar tat-30 strument ta' ratifika jew adeżjoni, dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fit-30 jum wara d-depożitar ta' l-istrument ta' ratifika jew adeżjoni tiegħu.

English

For each State or entity which ratifies the Agreement or accedes thereto after the deposit of the 30th instrument of ratification or accession, this Agreement shall enter into force on the 30th day following the deposit of its instrument of ratification or accession.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Minn hemm 'il quddiem, għal kull Stat Parti li jirratifika jew jaċċedi għal emenda wara d-depożitar tan-numru meħtieġ ta' strumenti bħal dawn, l-emenda għandha tidħol fis-seħħ fit-30 jum wara d-depożitar ta' l-istrument ta' ratifika jew adeżjoni tagħha.

English

Thereafter, for each State Party ratifying or acceding to an amendment after the deposit of the required number of such instruments, the amendment shall enter into force on the 30th day following the deposit of its instrument of ratification or accession.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Emendi lil dan il-Ftehim għandhom jidħlu fis-seħħ għall-Istati Partijiet li jirratifikaw jew jaċċedu għalihom fit-30 jun wara d-depożitar ta' strumenti ta' ratifika jew adeżjoni minn żewġ terzi ta' l-Istati Partijiet.

English

Amendments to this Agreement shall enter into force for the States Parties ratifying or acceding to them on the 30th day following the deposit of instruments of ratification or accession by two thirds of the States Parties.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Fejn appell ikun għad-dwana m'għandiex, naturalment, tinħtieġ li xi evidenza ta' sostenn tkun imressqa flimkien ma' l-appell iżda għandha, f'ċirkostanzi xierqa, tippermetti żmien raġonevoli għad-depożitar ta' evidenza bħal din.

English

Where an appeal is to the customs they shall not, as a matter of course, require that any supporting evidence be lodged together with the appeal but shall, in appropriate circumstances, allow a reasonable time for the lodgment of such evidence.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Fejn appell lid-dwana jkun miċħud, id-dwana għandha tiddikjara ir-raġunijiet relevanti bil-miktub u għandha tinfurma lill-appellant bid-dritt tiegħu li jiddepożita xi appell ieħor ma' awtorità amministrattiva jew indipendenti u b'xi limitu ta' żmien għad-depożitar ta' tali appell.

English

Where an appeal to the customs is dismissed, the customs shall set out the reasons therefor in writing and shall advise the appellant of his right to lodge any further appeal with an administrative or independent authority and of any time limit for the lodgement of such appeal.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK