Ask Google

Results for xint taghmel translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

taghmel

English

make

Last Update: 2018-09-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

kif taghmel salmura ghal kappar

English

how to make brine for capers

Last Update: 2015-06-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Jekk taghmel aktar ezercizzju mis-soltu.

English

If you exercise more than usual.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Taghmel ezercizzju fiziku anqas mis-soltu.

English

Less exercise than usual.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Biex taghmel dan, l-Unjoni ghandha tahdein b'mod rapidu lej n Pjan ta' Azzjoni

English

• rationalising tax exemptions and exceptions.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

� Jekk taghmel ezercizzju fiziku aktar mis-soltu jew jekk trid tibdel id-dieta normali tieghek

English

� If you are exercising more than usual or if you want to change your usual diet

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Evalwa r-riskji u ddeciedi x’se taghmel Hemm xi ħadd li jista’jkorri?

English

Evaluate the risks and decide on action Is someone likely to be harmed ?

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Is-sena 2004 toffri fuq dan il-lat opportunitajiet lill-Unjoni li trid tehodhomjekk trid taghmel progress.

English

The year 2004 offersthe Union opportunities on this count which it must grasp if it is to make progress.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Nemmen li l-UE hija importanti ghaliex tista' taghmel pressjoni fuq il-gvernijiet sabiex tiġi mehuda azzjoni.

English

I believe the EU is important because it canput pressure on national governments to take action.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

L-Inizjattiva ghat-Tkabbir taghmel kontribuzzjoni attiva ghall-ivvilupp ta’ lekonomija bbavata fuq it-taghlim.

English

The initiative for growth makes an active contribution to developing the knowledgeeconomy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Dawn jinkludu ghatx, zieda fil-frekwenza li taghmel l-awrina, tqalligh, rimettar, nghas, gilda xotta u hamra, halq xott, nuqqas ta’ aptit kif ukoll riha ta’ acetone fin-nifs.

English

They include thirst, increased frequency of urination, nausea, vomiting, drowsiness, flushed dry skin, dry mouth, loss of appetite as well as acetone odour of breath.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Dawn jinkludu: taghmel l-awrina aktar ta’ spiss; thossok bil-ghatx; titlef l-aptit; thossok imqalla’ (nawsja jew rimettar); thossok bi nghas jew ghajjien/a; fwawar, gilda xotta; halq xott u nifs li jkollu riha ta’ frott (acetone).

English

They include: increased urination; feeling thirsty; losing your appetite; feeling sick (nausea or vomiting); feeling drowsy or tired; flushed, dry skin; dry mouth and a fruity (acetone) smell of the breath.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Kif tagħmel l-injezzjoni manwalment (biex taghmel l-injezzjoni bl-ExtaviPro 30G auto- injector, irreferi ghall-istruzzjonijiet ghal użu ipprovduti ma’ l-auto-injector)

English

Making the injection manually (to make an injection with the ExtaviPro 30G auto- injector, refer to the instructions for use provided with the auto-injector)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Kif tagħmel l-injezzjoni manwalment (biex taghmel l-injezzjoni bl-ExtaviaPro 30G l-auto- injector, irreferi ghall-istruzzjonijiet ghal użu ipprovduti ma’ l-auto-injector)

English

Making the injection manually (to make an injection with the ExtaviPro 30G auto- injector, refer to the instructions for use provided with the auto-injector)

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Bhala dimensjoni esterna, huma jkopru b’mod partikolari l-kontribuzzjonijiet regolari ghall-Konvenzjonijiet Ambjentali u ftehim internazzjonali li l-Komunità taghmel Parti minnhom.

English

As for the external dimension, they cover in particular the regular contributions to the Environmental Conventions and international agreements to which the Community is a Party.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Din il-proposta hija mahsuba biex taghmel parti mill-programm ta’ xoghol ghall-2006 u hija konformi mal-principji legislattivi tal-istess programm.

English

This proposal is envisaged in the Work Programme for 2006 and will respect the principles for legislation which are described in the Work Programme.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Maltese

Id-dokumentazzjoni teknika għandha taghmel possibbli l-konformità tal-prodott mal-ħtiġiet tad-Direttiva li jkunu ser jiġu stmati.

English

The technical documentation shall enable the conformity of the product with the requirements of the Directive to be assessed.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Meta l-kundizzjonijiet għall-immobilizzar tal-Fond ikunu sodisfatti, kif stipulat fl-att bażiku relevanti, il-Kummissjoni għandha taghmel proposta biex jiġi utilizzat il-fond.

English

When the conditions for mobilising the Fund, as set out in the relevant basic act, are met, the Commission shall make a proposal to deploy it.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Għal skopijiet ta' sorveljanza Komunitarja fuq l-għajnuna mogħtija mill-Istat kif meħtieġ mit-Trattat tal-KE, il-Kummissjoni taghmel użu minn diversi parametri, inklużi r-referenza u r-rati ta' skont.

English

For the purposes of Community monitoring of State aid as required by the EC Treaty, the Commission uses various parameters, including the reference and discount rates.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Billi, bl-iskop li jiġi ottenut ir-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u provi oħrajn ta' kwalifiċi formali fil-farmaċija, kif meħtieġ mid-Direttiva tal-Kunsill 85/433/KEE tas-16 ta' Settembru 1985 li tikkonċerna r-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u provi oħhrajn ta' kwalifiċi formali fil-farmaċija, inklużi miżuri għall-faċilitazzjoni ta' l-eżerċizzju effettiv tad-dritt ta' stabbiliment fir-rigward ta' ċerti attivitajiet fil-qasam tal-farmaċija, il-paragunabbilità wiesgħa ta' korsijiet ta' taħriġ fl-Istati Membri taghmel possibli li l-koordinazzjoni f' dan il-qasam tkun limitata għall-ħtieġa li jiġu osservati standards minimi, u b' hekk l-Istati Membri jitħallew il-libertà ta' organizzazzjoni fir-rigward ta' tagħlim;

English

Whereas, with a view to achieving mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in pharmacy, as required by Council Directive 85/433/EEC of 16 September 1985 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in pharmacy, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment relating to certain activities in the field of pharmacy (4), the broad comparability of training courses in the Member States enables coordination in this field to be confined to the requirement that minimum standards be observed, thus leaving the Member States freedom of organization as regards teaching;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK