Results for standardvalet translation from Norwegian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Norwegian

English

Info

Norwegian

standardvalet er å laga ein ms-dos-partisjonstabell.

English

default is to create an ms-dos partition table.

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Norwegian

her vel du om vindaugsikona skal visast ved sida av tittelen på oppgåvelinja. standardvalet er å visa ikona.

English

select this option if you want window icons to appear along with their titles in the taskbar. by default this option is selected.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

fil der kig- data skal skrivast. « - » tyder standard utdata. det er også standardvalet.

English

file to output the created native file to. '- 'means output to stdout. default is stdout as well.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

her kan du velja om vindauga på oppgåvelinja skal visast sortert etter kva for skrivebord dei ligg på. standardvalet er sortering etter skrivebord.

English

selecting this option causes the taskbar to show windows in order of the desktop they appear on. by default this option is selected.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

her vel du om oppgåvelinja skal visa alle vindauga eller berre dei som er på den same xinerama- skjermen som oppgåvelinja. standardvalet er å visa alle vindauga.

English

turning this option off will cause the taskbar to display only windows which are on the same xinerama screen as the taskbar. by default, this option is selected and all windows are shown.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

vel kva type hotsync du vil utføra no. dette gjeld berre den neste synkroniseringa. viss du vil endra standardvalet, kan du gjera dette i oppsettvindauget.

English

select the kind of hotsync to perform next. this applies only to the next hotsync; to change the default, use the configuration dialog.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

& ta vare på oppstartskommandolinjer for standardval

English

& record boot command lines for defaults

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Norwegian

lilo vil venta ei gjeve tid før det startar lasting av kjernen (eller os) markert som standardval på sida oppstartsfiler.

English

lilo will wait the amount of time specified here before booting the kernel (or os) marked as default in the images tab.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

dersom denne boksen er merka, vil eit passord (inntasta under) vera påkravd dersom ein skal starta opp med andre parametrar. brukaren kan for eksempel starta opp med linux, men ikkje linux single eller linux init=/ bin/ sh. dette set valet « restricted » i lilo. conf. dette set eit standardval for alle linux- kjernane som er lagde inn i oppstarten. dersom du vil leggja inn eit kjernespesifikt val, vel detaljar på sida operativsystem.

English

if this box is checked, a password (entered below) is required only if any parameters are changed (i. e. the user can boot linux, but not linux single or linux init=/ bin/ sh). this sets the restricted option in lilo. conf. this sets a default for all linux kernels you want to boot. if you need a per-kernel setting, go to the operating systems tab and select details.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

du kan velja standardgrafikkmodus her. der du vil bruka ein vga- grafikkmodus, må du kompilera inn støtte for framebuffer i kjernen. dersom du vel spør får du opp ein leietekst ved oppstart der du kan velja grafikkmodus. dette set eit standardval for alle linux- kjernar som du kan starta opp. dersom du treng kjernespesifikke oppsett, gå til sida operativsystem og vel detaljar.

English

you can select the default graphics mode here. if you intend to use a vga graphics mode, you must compile the kernel with support for framebuffer devices. the ask setting brings up a prompt at boot time. this sets a default for all linux kernels you want to boot. if you need a per-kernel setting, go to the operating systems tab and select details.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

standardval for kombinasjonsboks, meny og farge

English

default entry to use for combobox, menu and color

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

du kan stilla inn kor lenge verktøytipset « du har alt gjetta denne bokstaven » skal visast etter at du har forsøkt ein bokstav som allereie er gjetta. standardvalet er eitt sekund, men yngre barn kan trenga lengre tid for å forstå at dei prøver med ein bokstav som har vore gjetta før. name of translators

English

you can set the time for displaying the "already guessed" tooltip after you tried a letter that was already guessed. default is 1 second but younger children might need longer time to be able to understand they are trying a letter that was already guessed.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Norwegian

minimer talet på steg ved signering av e- post, ved å bruka standardvala med mindre det oppstår problem.

English

minimize the number of steps when signing emails, use preset defaults unless problems occur.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

minimer talet på steg ved kryptering av e- post, ved å bruka standardvala med mindre det oppstår problem.

English

minimize the number of steps when encrypting emails, use preset defaults unless problems occur.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

vel om du vil lagra meldingane i denne mappa som éi fil per melding (« maildir » - formatet) eller som éi stor fil (« mbox » - formatet). standardvalet i kmail er « maildir », og du treng neppe endra på denne innstillinga. dersom du er usikker, bør du la innstillinga stå som ho er.

English

select whether you want to store the messages in this folder as one file per message (maildir) or as one big file (mbox). kmail uses maildir by default and this only needs to be changed in rare circumstances. if you are unsure, leave this option as-is.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

her kan du velja om du vil at den nye mappa skal brukast til e- postlagring eller til lagring av gruppevare- element, som oppgåver og notat. standardvalet er e- post. dersom du er usikker, kan du la innstillinga stå som ho er. type of folder content

English

select whether you want the new folder to be used for mail storage of for storage of groupware items such as tasks or notes. the default is mail. if you are unsure, leave this option as-is.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

overføringskodinga for meldingsdelen. vanlegvis treng du ikkje endra denne, sidan% 1 vil velja ei fornuftig standardkoding basert på mime- typen, men av og til kan du redusera meldingsstorleiken noko ved å velja ei anna koding, for eksempel dersom ei postscript- fil inneheld rein tekst i staden for binærdata. då kan vedlegget verta opp til 25% mindre dersom du vel « quoted- printable » i staden for standardvalet « base 64 ».

English

the transport encoding of this part: normally, you do not need to change this, since %1 will use a decent default encoding, depending on the mime type; yet, sometimes, you can significantly reduce the size of the resulting message, e. g. if a postscript file does not contain binary data, but consists of pure text -- in this case, choosing "quoted-printable" over the default "base64" will save up to 25% in resulting message size.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Norwegian

enkelte meldingar, spesielt dei som vert genererte automatisk, oppgjev ikkje kva teiknkoding dei skal visast med. i slike tilfelle vert den reserveteiknkodinga du vel her bruka. det er lurt å velja den teiknkodinga som er vanlegast der du bur. standardvalet er den teiknkodinga som systemet brukar.

English

some emails, especially those generated automatically, do not specify the character encoding which needs to be used to properly display them. in such cases a fallback character encoding will be used, which you can configure here. set it to the character encoding most commonly used in your part of the world. as a default the encoding configured for the whole system is used.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

oppgåvelinja kan gruppera liknande vindauge i enkle knappar. når du trykkjer på ei av desse vindaugsgruppene, vil du få ein meny med alle vindauga i gruppa. dette kan vera spesielt nyttig med valet vis alle vindauga. oppgåvelinja kan setjast til å aldri gruppera vindauge, alltid gruppera vindauge eller gruppera vindauge når heile oppgåvelinja er full. standardvalet er å gruppera vindauga når oppgåvelinja er full.

English

the taskbar can group similar windows into single buttons. when one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. this can be especially useful with the show all windows option. you can set the taskbar to never group windows, to always group windows or to group windows only when the taskbar is full. by default the taskbar groups windows when it is full.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Norwegian

oppgje namn på ny instans (ikkje skriv noko for standardval):

English

enter name for new instance (leave untouched for default):

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK