Ask Google

Results for niekomercyjnymi translation from Polish to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Danish

Info

Polish

GD= gospodarstwa domowe, łącznie z instytucjami niekomercyjnymi działającymi na rzecz gospodarstw domowych( S. 14+ S. 15);

Danish

HH' er= husholdninger og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger( S. 14+ S. 15);

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 2
Quality:

Polish

GD = gospodarstwa domowe , łącznie z instytucjami niekomercyjnymi działającymi na rzecz gospodarstw domowych ( S. 14 + S. 15 ) ;

Danish

HH' er = husholdninger og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger ( S. 14 + S. 15 ) ;

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Po drugie, w art. 3 rozporządzenia określono ogólne wymogi subiektywne, które muszą być uwzględnione w statucie spółki lub w statutach podmiotów niekomercyjnych w celu zagwarantowania, że ich działalności prowadzone są zgodnie z zasadami niekomercyjnymi. Kryteria te są następujące: (a) zakaz podziału, nawet pośrednio, wszelkich zysków, nadwyżek operacyjnych, funduszy, rezerw lub kapitału podczas okresu funkcjonowania podmiotu, chyba że prawo stanowi inaczej lub jest to korzystne dla innych podmiotów należących do tej samej struktury i prowadzących ten sam rodzaj działalności; (b) wszelkie zyski i nadwyżki muszą być ponownie inwestowane wyłącznie w rozwijanie działalności, która wspiera solidarność społeczną pod względem instytucjonalnym oraz (c) w przypadku likwidacji podmiotu niekomercyjnego, jego majątek musi zostać przypisany innemu podmiotowi niekomercyjnemu, który prowadzi podobny rodzaj działalności, o ile prawo nie stanowi inaczej.

Danish

For det andet definerer artikel 3 i bekendtgørelsen de generelle subjektive krav, som skal være indeholdt i ikke-kommercielle enheders vedtægter, så deres aktiviteter udøves på et ikke-kommercielt grundlag. Kriterierne er som følger: a) forbud mod, også indirekte, at distribuere eventuel fortjeneste, driftsoverskud, midler, reserver eller kapital i enhedens levetid, medmindre det pålægges ved lov eller er til fordel for enheder, der tilhører samme struktur og udøver samme aktivitet, b) eventuel fortjeneste og overskud skal udelukkende geninvesteres i udviklingsaktiviteter, som bidrager til det institutionelle mål om social solidaritet, og c) hvis den ikke-kommercielle enhed opløses, skal dens aktiver tildeles en anden ikke-kommerciel enhed, som udøver en lignende aktivitet, medmindre andet følger af lovgivningen.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

W szczególności, jeżeli chodzi o działalność związaną z opieką społeczną i zdrowotną rozporządzenie stanowi, że tego rodzaju działalności prowadzone są zgodnie z zasadami niekomercyjnymi, jeżeli jest spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: (a) działalność jest akredytowana przez państwo i prowadzona na podstawie umowy lub porozumienia z państwem, regionami lub władzami lokalnymi oraz stanowi część lub uzupełnienie publicznego narodowego systemu opieki zdrowotnej oraz w jej ramach świadczone są użytkownikom usługi bezpłatne lub za kwotę, która stanowi jedynie wkład w koszty związane ze świadczeniem usługi powszechnej; (b) jeżeli działalność nie została uznana lub nie jest prowadzona na podstawie umowy lub porozumienia, usługi w ramach tej działalności muszą być świadczone nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą, która w żadnym wypadku nie może przekraczać połowy średniej ceny za podobne usługi świadczone na tym samym obszarze geograficznym na zasadach konkurencyjnych, uwzględniając również brak jakiegokolwiek związku z rzeczywistymi kosztami świadczenia usługi.

Danish

Især i forbindelse med aktiviteter vedrørende velfærd og sundhed hedder det i bekendtgørelsen, at disse udøves på et ikke-kommercielt grundlag, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: a) aktiviteterne er godkendt af staten og udøves i henhold til en kontrakt eller aftale med staten, regionerne eller lokale myndigheder, og de er en del af eller supplerer det offentlige nationale sundhedssystem og leverer tjenesteydelser til brugerne gratis eller mod et beløb, som kun er et bidrag til omkostningerne ved forsyningspligtydelserne, b) hvis aktiviteterne ikke er godkendt og udøves i henhold til en kontrakt eller aftale, skal de leveres gratis eller mod et symbolsk beløb, der under alle omstændigheder ikke må overstige halvdelen af gennemsnitsprisen for lignende konkurrencebaserede aktiviteter i det samme geografiske område, idet der også tages hensyn til, at der ikke er nogen forbindelse med tjenesteydelsens faktiske omkostninger.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Komisja doszła do wniosku, że na pierwszy rzut oka środek jest selektywny, ponieważ zdaje się umożliwiać – ale tylko instytucjom kościelnym i amatorskim klubom sportowym – zachowanie statusu podmiotu niekomercyjnego, nawet jeżeli nie są już podmiotami niekomercyjnymi.

Danish

Kommissionen konkluderede, at foranstaltningen ved første øjekast var selektiv, eftersom den tilsyneladende gav – dog ikke kun kirkelige institutioner og amatørsportsklubber – mulighed for at fastholde deres ikke-kommercielle status, selv om de ikke længere blev betragtet som ikke-kommercielle enheder.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

(5) Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego z niekomercyjnymi przywozami produktów pochodzenia zwierzęcego przyjęto decyzję Komisji 2002/995/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustanawiającą tymczasowe środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia [6].

Danish

(5) For at begrænse risikoen i forbindelse med ikke-kommerciel import af animalske produkter blev endvidere Kommissionens beslutning 2002/995/EF af 9. december 2002 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for import af animalske produkter til eget forbrug [6] vedtaget.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

(5) Ponadto w celu ograniczenia ryzyka związanego z niekomercyjnymi przywozami produktów pochodzenia zwierzęcego przyjęto decyzję Komisji 2002/995/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustanawiającą tymczasowe środki bezpieczeństwa w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia [6]. Decyzję tę uchylono i zastąpiono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 745/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustanawiającym środki w odniesieniu do przywozu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia [7].

Danish

(5) For at begrænse risikoen i forbindelse med ikke-kommerciel import af animalske produkter blev endvidere Kommissionens beslutning 2002/995/EF af 9. december 2002 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for import af animalske produkter til eget forbrug [6] vedtaget. Beslutning 2002/995/EF blev ophævet og erstattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2004 af 16. april 2004 om foranstaltninger vedrørende import af animalske produkter til eget forbrug [7].

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK