Ask Google

Results for bezwładności translation from Polish to Dutch

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

Dutch

Info

Polish

moment bezwładności

Dutch

traagheidsmoment

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

Tłumienie bezwładności

Dutch

Onbeweeglijke demping

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

skutek działania sił bezwładności

Dutch

inertie-effect

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

Moment bezwładności koła zamachowego silnika: …

Dutch

Traagheidsmoment van het motorvliegwiel: …

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

Dodatkowy moment bezwładności na biegu luzem: …

Dutch

Extra traagheidsmoment in de vrijstand: …

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

sił powstających na skutek bezwładności ciała kierowcy w przypadku uderzenia w kierownicę w wypadku czołowego zderzenia.

Dutch

krachten die moeten worden toegeschreven aan de traagheid van de massa van het lichaam van de bestuurder in geval van stoten tegen de bedieningsinrichting bij een frontale botsing.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

sił powstających na skutek bezwładności głowy kierowcy w przypadku uderzenia w kierownicę w wypadku czołowego zderzenia;

Dutch

krachten die moeten worden toegeschreven aan de traagheid van de massa van het hoofd van de bestuurder in geval van stoten tegen de bedieningsinrichting bij een frontale botsing,

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Polish

moment bezwładności nowego zespołu koła zamachowego i przekładni mieści się w zakresie 15 % homologowanego układu koła zamachowego i przekładni silnika.

Dutch

het traagheidsmoment van een nieuwe combinatie van vliegwiel en transmissie wijkt niet meer dan 15 % af van dat van het goedgekeurde vliegwiel- en transmissiesysteem.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

- moment bezwładności zespołu koła zamachowego i przekładni mieści się w zakresie + 15 % momentu silnika posiadającego homologację typu.

Dutch

- het traagheidsmoment van de combinatie van vliegwiel en transmissie wijkt niet meer dan ± 15 % af van dat van het goedgekeurde motortype.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

nie narażać delikatnych części ciała dziecka (brzuch, okolice kroku itp.) na dodatkowe siły bezwładności, które wywołuje;

Dutch

de weke delen van het lichaam van het kind (buik, kruis enz.) niet worden blootgesteld aan eventuele extra inertiekrachten die door het beveiligingssysteem worden veroorzaakt;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Czujnikowe włókna optyczne o specjalnym składzie albo konstrukcji, albo zmodyfikowane techniką powlekania, w celu nadania im właściwości umożliwiających reagowanie na fale akustyczne, promieniowanie termiczne, siły bezwładności, promieniowanie elektromagnetyczne lub jądrowe,

Dutch

glasvezels voor aftasten die qua samenstelling of structuur speciaal zo zijn geconstrueerd of door bekleding zodanig aangepast dat zij akoestische, thermische, traagheids- of elektromagnetische gevoeligheid bezitten of gevoeligheid voor nucleaire straling.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Muszą być uwzględnione środki dające pasażerowi wszelkie racjonalne szanse uniknięcia poważnych obrażeń i zapewniające szybką ewakuację ze statku powietrznego oraz dające ochronę przed skutkiem sił bezwładności w przypadku lądowania awaryjnego na ziemi lub na wodzie.

Dutch

Er moeten voorzieningen worden getroffen om inzittenden een redelijke kans te geven ernstig letsel te vermijden en het luchtvaartuig snel te verlaten en om hen te beschermen tegen de gevolgen van de remmende krachten in geval van een noodlanding op land of water.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Moment bezwładności kości udowej i piszczeli wokół osi poziomej przechodzącej przez odpowiedni środek ciężkości i prostopadłej do kierunku zderzenia wynosi odpowiednio 0,127 ± 0,010 kg/m2 i 0,120 ± 0,010 kg/m2.

Dutch

Het traagheidsmoment van het femur en de tibia, langs een horizontale as door het desbetreffende zwaartepunt en loodrecht op de botsrichting, bedraagt respectievelijk 0,127 ± 0,010 kg/m2 en 0,120 ± 0,010 kg/m2.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Środek ciężkości udaru głowy dziecka/niskiej osoby dorosłej, wraz z oprzyrządowaniem, znajduje się w środku kuli, z tolerancją wynoszącą ± 5 mm. Moment bezwładności wokół osi przechodzącej przez środek ciężkości i prostopadłej do kierunku zderzenia wynosi 0,010 ± 0,0020 kg/m2.

Dutch

Het zwaartepunt van het botslichaam, inclusief de instrumenten, bevindt zich in het middelpunt van de bol, met een tolerantie van ± 5 mm. Het traagheidsmoment om een as door het zwaartepunt van de bol en loodrecht op de botsrichting bedraagt 0,010 ± 0,0020 kg/m2.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

jest również właściwym dopasowanie warunków badania ujętych w dyrektywie 70/220/EWG z warunkami w dyrektywie Rady 80/1268/EWG z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa w pojazdach silnikowych [5], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 93/116/WE [6], w szczególności w zakresie stosowanej współzależności między masą odniesienia pojazdu a równoważną wielkością bezwładności;

Dutch

Overwegende dat het tevens noodzakelijk is de proefomstandigheden van Richtlijn 70/220/EEG in overeenstemming te brengen met die van Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december 1980 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van motorvoertuigen (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/116/EG van de Commissie (6), in het bijzonder wat betreft het verband tussen de referentiemassa van het voertuig en de toe te passen gelijkwaardige traagheid;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

niniejsza dyrektywa wprowadza przepisy dotyczące stosowania równoważnej bezwładności określonej dyrektywą 70/220/EWG zgodnie z przepisami dyrektywy 80/1268/EWG oraz sformułowaniem w dokumencie informacyjnym i świadectwem homologacji typu zgodnie z dyrektywą 70/220/EWG, w dostosowaniu do zapisu w dyrektywie 70/156/EWG;

Dutch

Overwegende dat deze richtlijn de bepalingen inzake de toepassing van de gelijkwaardige traagheid van Richtlijn 70/220/EEG in overeenstemming moet brengen met de bepalingen van Richtlijn 80/1268/EEG, alsook de tekst van het inlichtingenformulier en het typegoedkeuringsformulier van Richtlijn 70/220/EEG met de tekst van Richtlijn 70/156/EEG;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

6.5.1 Ogólnie zakłada się, że rozwiązanie licznych i skomplikowanych procesów będzie wymagało długiego okresu czasu: trzeba być świadomym, że narodowa specyfika i biurokratyczne siły bezwładności często prowadziły do spowalniania i wypaczania procesów dostosowywania prawa.

Dutch

6.5.1 Algemeen wordt aangenomen dat de oplossing van de vele en ingewikkelde juridische problemen een proces van lange adem is: in de praktijk is gebleken dat nationale eigenaardigheden en het conservatisme van de bureaucratie het harmonisatieproces vaak hebben vertraagd en belemmerd.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(15) Ogólny limit migracji jest wynikiem pomiaru bezwładności materiału i chroni przed niedopuszczalną zmianą w składzie środków spożywczych, i co więcej ogranicza potrzebę wysokiej liczby określonego limitu migracji lub innych ograniczeń, umożliwiając w ten sposób skuteczną kontrolę.

Dutch

(15) De totale migratielimiet is een maat voor de inertheid van het materiaal die voorkomt dat de samenstelling van levensmiddelen op ontoelaatbare wijze verandert en vermindert bovendien de noodzaak om een groot aantal specifieke migratielimieten of andere beperkingen vast te stellen, wat een doelmatige controle mogelijk maakt.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Ponadto barwniki i inne składniki farb (np. żywica) poruszające się z dużą prędkością zderzają się z malowanym elementem, a wskutek swojej bezwładności mogą odbić się od powierzchni i powrócić w pobliże nosa i ust operatora.

Dutch

Hoe groter de bij het lassen gebruikte elektrische het centrale zenuwstelsel en de lever, en irriterend stroom, des te groter is de hoeveelheid geproduceerde voor de ademhalingswegen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

6.5.1 Ogólnie zakłada się, że rozwiązanie licznych i skomplikowanych procesów będzie wymagało długiego okresu czasu: trzeba być świadomym, że narodowa specyfika i biurokratyczne siły bezwładności często prowadziły do spowalniania i wypaczania procesów dostosowywania prawa. Komitet ma nadzieję, że tym razem Państwa Członkowskie postawią swoje poczucie odpowiedzialności nad interesami narodowymi. Komisja proponuje utworzenie grupy ekspertów składającej się z przedstawicieli szkół wyższych, urzędów i praktykujących adwokatów, której zadaniem byłoby pogłębienie analiz rozpoczętych już przez grupę Giovanniniego i wypracowanie odpowiednich propozycji rozwiązań. Grupa powinna współpracować również z innymi instytucjami (jak np. UNIDROIT), które rozpoczęły już podobne prace na płaszczyźnie globalnej. Komitet zaleca uzupełnienie tej grupy o specjalistów i ekspertów prawa z zakresu podmiotów działających na rynku.

Dutch

6.5.1 Algemeen wordt aangenomen dat de oplossing van de vele en ingewikkelde juridische problemen een proces van lange adem is: in de praktijk is gebleken dat nationale eigenaardigheden en het conservatisme van de bureaucratie het harmonisatieproces vaak hebben vertraagd en belemmerd. Het Comité hoopt dat het verantwoordelijkheidsgevoel van de lidstaten het nu eens zal winnen van de nationale belangen. De Commissie stelt voor een groep op te richten, bestaande uit deskundigen uit academische kringen en overheidsinstanties, alsmede vertegenwoordigers van de advocatuur, die tot taak zal hebben de analyse van de groep Giovannini verder uit te diepen en adequate oplossingen voor te stellen. Deze groep zal contact onderhouden met andere instanties (zoals Unidroit) die op mondiale schaal soortgelijke werkzaamheden hebben aangevat. Het Comité stelt voor deze groep aan te vullen met technische en juridische deskundigen uit het bedrijfsleven.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK