MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: merytoryczny ( Polish - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

English

Info

Polish

nadzór merytoryczny

English

technical supervision

Last Update: 2015-09-18
Subject: Accounting
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

W Dzienniku Urzędowym publikowanym w językach innych niż oryginalna wersja językowa, oryginalnej wersji językowej towarzyszyć będzie merytoryczny skrót w języku tego Dziennika Urzędowego.

English

In the Official Journal published in languages other than the authentic language version, the authentic language version will be accompanied by a meaningful summary in the language of that Official Journal.

Last Update: 2017-03-20
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference:

Polish

Procedury gwarantujące poziom merytoryczny realizatorów szkoleń (np. poprzez rejestry krajowe, ocenę itd.)

English

Procedures to ensure the standards of trainers (e.g. by national registers, assessment etc.)

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Mogłoby to wynikać z (i) stosunkowo dużego udziału i dobrej jakości kredytowej portfela „Public Finance” i upłynnianego portfela obligacji [48] oraz (ii) faktu, że Dexia słusznie zdecydowała się nie dostosowywać rzeczywiście dochodów grupy w skrajnych warunkach w swoim modelu,po drugie, wydaje się, że w modelu Dexii wykorzystanym do testu warunków skrajnych nie istnieje żaden merytoryczny związek pomiędzy wskaźnikiem wzrostu a kosztami finansowania Dexii, a ogólniej zmiennej „koszty finansowania”, tj. marży powyżej stopy międzybankowej, jaką Dexia zapłaciłaby za nowe środki finansowe, nie przypisano pesymistycznych wartości.

English

This could be imputable to (i) the relatively large proportion and good credit quality of the ‘Public Finance’ portfolio and the bond portfolio in run-off [48] and (ii) the fact that Dexia made the justified choice of not really adjusting the group income in the case of stress in its model,secondly, it appears that in the Dexia model used for the stress test, no material link is established between the growth rate and Dexia’s funding cost and, more generally, the ‘funding cost’ variable, i.e. the margin above the interbank rate which Dexia would pay for new funding, was not stressed.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Wspólnie dowody te stanowiły znaczący merytoryczny wkład w ustalenie naruszenia, nawet jeśli nie przedstawiono żadnych pisemnych dowodów za okres od 1995 do 1998 r. pochodzących z tamtego okresu.

English

Together, this evidence constituted a significant material contribution to the establishment of the infringement, even if no written contemporaneous evidence was provided for the period from 1995 to 1998.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Rynki powiązane z rynkami dotkniętymi w znaczeniu sekcji III” wydrukowany jest tekst pytania 6.2 z formularza CO: Opisz merytoryczny produkt i geograficzne rynki, których dotyczy zgłoszenie, które są blisko związane z dotkniętym rynkiem (rynkami) (poprzednie, następne i horyzontalne ogniwo łańcucha rynków sąsiadujących), gdzie działają strony koncentracji, i które same nie są rynkami dotkniętymi w znaczeniu sekcji III.

English

Markets related to affected markets within the meaning of Section III.’ is printed the text of Question 6.2 of Form CO: Describe the relevant product and geographic markets concerned by the notified operation, which are closely related to the affected market(s) (in upstream, downstream and horizontal neighbouring markets), where any of the parties to the concentration are active and which are not themselves affected markets within the meaning of Section III.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Prezentowane informacje powinny mieć układ umożliwiający ich łatwe odebranie przez kierowcę (tj. łatwo zrozumiały i merytoryczny) w zakresie konsekwencji aktualnego stanu lub usterki systemu, zwłaszcza w przypadku informacji dotyczących panowania nad pojazdem i manewrowania w stosunku do innych uczestników ruchu i infrastruktury drogowej.

English

The information to be presented should be designed to be readily perceived by the driver (i.e. easily understood and meaningful) in terms of the consequences of the current status or system malfunction, particularly on vehicle control and manoeuvring with respect to other traffic and the road infrastructure.

Last Update: 2014-11-17
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Taki wniosek powinien być jak najbardziej merytoryczny, najlepiej gdyby od razu określał, jakie konkretne obszary miałyby otrzymać pomoc.

English

This request should be as substantiated as possible, ideally already identifying which specific areas are targeted to receive assistance.

Last Update: 2014-11-08
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

w zależności od tego, jak merytoryczny jest wniosek, oraz kryteriów ustanowionych w pkt 5.1, Wysoki Przedstawiciel, w powiązaniu z grupą roboczą Rady ds. wywozu broni konwencjonalnej (COARM) i agencją wykonawczą, podejmie decyzję o tym, czy państwo wnioskujące kwalifikuje się do otrzymania pomocy;

English

based on the degree of substantiation of the request and the criteria set out in section 5.1, the High Representative, in liaison with the Council working party on conventional arms exports (COARM) and the implementing agency, will decide on the eligibility of the requesting country.

Last Update: 2014-11-08
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Komisja przeanalizuje merytoryczny aspekt argumentów przedstawionych w tym wyroku w ramach swojej analizy zdefiniowania obowiązku użyteczności publicznej objętego umową (zob. rozdz. 7.1.3.1 poniżej).

English

It will examine the substance of the arguments presented in the judgment in the context of its review of the definition of public service obligations covered by the public service delegation contract (see section 7.1.3.1 below).

Last Update: 2014-11-08
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Wprowadzenie takiego systemu świadczy pośrednio o tym, że słuszne było założenie Komisji, że przed 2001 r. nie istniał pełen rozdział personalny i merytoryczny.

English

The introduction of such a mechanism also appears to indirectly substantiate the Commission’s doubt that prior to 2001, staff and operations were not fully separate.

Last Update: 2014-11-06
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Prezentowane informacje powinny mieć układ umożliwiający ich łatwe odebranie przez kierowcę (tj. łatwo zrozumiały i merytoryczny) w zakresie konsekwencji aktualnego stanu lub usterki systemu, zwłaszcza w przypadku informacji dotyczących panowania nad pojazdem i manewrowania w stosunku do innych uczestników ruchu i infrastruktury drogowej.

English

The information to be presented should be designed to be readily perceived by the driver (i.e. easily understood and meaningful) in terms of the consequences of the current status or system malfunction, particularly on vehicle control and manoeuvring with respect to other traffic and the road infrastructure.

Last Update: 2014-11-04
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

6.6 Kształcenie i szkolenia morskie, prowadzone zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW i Kodeksu ISM, muszą gwarantować, by ich zakres merytoryczny był aktualizowany stosownie do potrzeb przemysłu oraz by umożliwiał przygotowanie uczestników takich programów i kursów na zmiany technologiczne.

English

6.6 Maritime education and training, whilst meeting the provisions of the STCW Convention and the ISM Code, need to ensure that courses are kept in date, meeting the needs of industry and equipping the individual for technological change.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

8.2.26 Analizy oddziaływania dotyczące poprawek przedłożonych przez europejskiego prawodawcę powinny być przewidziane w przypadku, gdy poprawki takie mają charakter merytoryczny, przy wykorzystaniu metody stworzonej przez Komisję, jednakże bez zbędnego przedłużania procedur wprowadzania zmian.

English

8.2.26 Impact assessments on the amendments put forward by the European legislature should also be considered when the amendments are substantial in nature — by making use of the method drawn up by the Commission — but without unduly extending adjustment procedures.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Jednak w celu zrekompensowania znanych słabości (np. konfliktów interesów) występujących nawet w tym znanym systemie oceny w ramach ERC, a szerzej w ramach organizacji wspierającej [26] winni być zatrudniani doświadczeni naukowcy legitymujący się własnym dorobkiem naukowym i znający doskonale powierzony im specyficzny obszar merytoryczny.

English

To compensate for the familiar and inherent shortcomings of even this method (e.g. conflicts of interest), experienced scientists with a track record of scientific achievements and in-depth knowledge of the specialised subjects referred to them should be employed by the ERC (and generally by all support organisations [26]).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Niektóre z tych poprawek miały charakter redakcyjny, taki jak dodanie terminu „chemiczne” do terminu „zanieczyszczenie” w całym tekście ( 1 ) oraz dodanie słów „na skutek działalności człowieka” w art. 5 ( 37 ); inne miały charakter bardziej merytoryczny, np. dotyczyły włączenia nowego motywu na temat praktyk gospodarki rolnej/leśnictwa ( 8 ), nowych definicji „stężenia tła” ( 22 ) oraz „podstawowego stężenia” ( 24, 38 ) lub odniesienia do naturalnych, geogenicznie ustalonych poziomów zanieczyszczeń ( 91 ), co byłyby pożyteczne i zgodne ze wspólnym stanowiskiem.

English

Some of these amendments concerned editorial changes such as the addition of the term ‘chemical’ to pollution throughout the text ( 1 ) and ‘resulting from the impact of human activity’ in Article 5 ( 37 ); others were more substantial, e.g. incorporation of a new recital on farming/forestry practices ( 8 ), new definitions on ‘background concentration’ ( 22 ) and ‘baseline concentration’ ( 24 , 38 ) or reference to natural geogenically determined levels of pollutants ( 91 ), which would be useful and in line with the Common Position.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Rozdział 5a poszerza merytoryczny oraz czasowy zakres rozdziału 5, lecz również uzależnia restrukturyzację zobowiązań publicznych od przeniesienia na stronę trzecią — Operatora — składników majątku odpowiadających przynajmniej 25 % całkowitej kwoty zobowiązań, które mają być objęte restrukturyzacją.

English

Rozdział 5a poszerza merytoryczny oraz czasowy zakres rozdziału 5, lecz również uzależnia restrukturyzację zobowiązań publicznych od przeniesienia na stronę trzecią — Operatora — składników majątku odpowiadających przynajmniej 25 % całkowitej kwoty zobowiązań, które mają być objęte restrukturyzacją.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

W odniesieniu do przedsiębiorstwa grupy Jungbunzlauer decyzja przyjęta w 2001 r. została wycofana w 2002 r. z uwagi na błąd merytoryczny w uzasadnieniu decyzji dotyczący jego odpowiedzialności za naruszenie.

English

As to the company of the Jungbunzlauer Group, the decision adopted in 2001 was withdrawn in 2002 on account of a factual mistake in the grounds of the decision regarding its liability for the infringement.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

W przypadku wariantu drugiego EBI szacuje, że personel merytoryczny bezpośrednio zaangażowany w projekty w regionie śródziemnomorskim musiałby wzrosnąć do końca 2013 roku do 130 pracowników, tak by zapewnić realizację większej liczby projektów wykorzystujących kapitał podwyższonego ryzyka, poszerzyć biura lokalne i powołać komitet doradczy.

English

Under Option 2, EIB estimates that it would need an increase in operational staff working directly on Mediterranean operations to a total of approximately 130 staff by the end of 2013, to cope with the strengthening of staff-intensive risk-capital operations, the broadening of the role of local offices and the creation of an Advisory Committee.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Bezsporne jest, że wyżej wspomniany błąd merytoryczny został naprawiony oficjalnie na mocy porozumienia wszystkich państw członkowskich i że od dnia sporządzenia protokołu sprostowania traktatu z Amsterdamu podpisanego w Rzymie w dniu 16 marca 1999 r. nie ma już wątpliwości, że art. 255 ust. 1 WE nie stosuje się do EBC.

English

It is not disputed that the material error referred to above was officially remedied with the agreement of all the signatory States and that since the procès-verbal of rectification to the Treaty of Amsterdam, signed in Rome on 16March 1999, there is no longer any doubt that Article 255(1) EC does not apply to the ECB .

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:bam (French>Italian) | masamang dulot ng monopsonyo (Tagalog>English) | serunt (Latin>Italian) | soft hr (English>French) | navathaniyam names (English>Tamil) | tetravalente dtp (Portuguese>English) | bhanje ko english me kiya kahte hain plz reply me (Hindi>English) | i don't want to hurt you but i want to hurt you (English>Hindi) | bewerkstelligt (German>Arabic) | mastram mom ki kahaniya (English>Hindi) | cooperation (English>Bulgarian) | dianggap menolak (Malay>Chinese (Simplified)) | sambhal ke jaana (Hindi>English) | avamana (Kannada>English) | corregerlo (Italian>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK