Ask Google

Results for odzwierciedlałoby translation from Polish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

English

Info

Polish

Rozwiązanie to byłoby proste, lecz nie odzwierciedlałoby realiów rynku.

English

This would be simple. But it would not reflect the reality of the market.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Uznanie takiego rynku za rynek nietypowy nie odzwierciedlałoby rzeczywistości.

English

It would be unrealistic to characterise such a market as not standard.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Odzwierciedlałoby to jednak tylko część uprawnień władzy nadrzędnej sugerowanej przez Komitet.

English

Such an appointment would, however, provide only one part of the overarching Authority envisaged by the Committee.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

W branży sieciowej proste zastosowanie powyższej zasady nie odzwierciedlałoby gospodarczej rzeczywistości tej branży.

English

In network industries a simple application of the above rule would not reflect the economic reality of network industries.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Wstrzymanie produkcji wodorochlorofluorowęglowodorów odzwierciedlałoby potrzebę i zdecydowanie Wspólnoty do podejmowania wiodącej roli w tym względzie.

English

A freeze on production of hydrochlorofluorocarbons would reflect that need and the Community's determination to take a leading role in this respect.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Wstrzymanie produkcji wodorochlorofluorowęglowodorów odzwierciedlałoby potrzebę i zdecydowanie Wspólnoty do podejmowania wiodącej roli w tym względzie.

English

A freeze on production of hydrochlorofluorocarbons would reflect that need and the Community's determination to take a leading role in this respect.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Odzwierciedlałoby to również żywiołowość debaty i odtwarzałoby ja w taki sposób, w jaki faktycznie była rozumiana i prowadzona.

English

That would also reflect the liveliness of the debate and reproduce it in the way in which it was actually understood and conducted.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Rozwiązanie takie w pełni odzwierciedlałoby praktyki branżowe oraz zwiększyłoby porównywalność monitorowania zużycia paliwa przy zastosowaniu trzech przedmiotowych metod.

English

It would also fully reflect industry practices and increase the comparability of fuel consumption monitored using the three methods concerned.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Wstrzymanie produkcji wodorochlorofluorowęglowodorów odzwierciedlałoby potrzebę i zdecydowanie Wspólnoty do podejmowania wiodącej roli w tym względzie.

English

A freeze on production of hydrochlorofluorocarbons would reflect that need and the Community's determination to take a leading role in this respect.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Sieć taka obejmowałaby zarówno sieć priorytetową, jak i filar koncepcyjny, co odzwierciedlałoby potrzebę elastyczności i zorientowania na rynek.

English

Such a network could include both a priority network and a conceptual pillar, thus reflecting the need for flexibility and market orientation.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Odzwierciedlałoby to również rolę ministerstw finansów w zarządzaniu w sytuacji kryzysowej i w rozwiązywaniu takich sytuacji oraz zapewniałoby niezakłócony przepływ informacji pomiędzy ERRS a politycznymi organami władzy.

English

This would also reflect the role of finance ministries in crisis management and resolution and ensure a smooth flow of information between the ESRC and the political authorities.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Takie uczciwe podejście odzwierciedlałoby prawdziwe ryzyko i koszt, jednocześnie bardziej skutecznie odstraszając od oszustwa, w ten sposób redukując wspólny koszt.

English

Such a fair approach would reflect the true risk and cost, while at the same time more efficiently discouraging fraud, thus reducing the common cost.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

UE jest nadal zaangażowana na rzecz rozwijania z każdym z partnerów partnerstwa, które odzwierciedlałoby jego szczególne potrzeby, możliwości i cele reform.

English

The EU remains committed to building partnerships with each of its neighbours that reflect their individual needs, capacity and reform objectives.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Posunięcie takie odzwierciedlałoby polityczne znaczenie tego regionu dla UE, jak również jego zapotrzebowanie na nasilenie inwestycji w infrastrukturę, czemu przysłużyć mogłyby się projekty EBI.

English

The extension would reflect the political importance of the region to the EU, as well as the need for enhanced investment in infrastructure that could be fostered by EIB projects.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Polityka Chin opiera się przede wszystkim na dążeniu do zapewnienia odpowiedniego wzrostu gospodarczego i zajęcia miejsca w świecie, które odzwierciedlałoby siłę polityczną i gospodarczą tego kraju.

English

China’s desire to grow and seek a place in the world commensurate with its political and economic power is a central tenet of its policy.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Posunięcie takie odzwierciedlałoby ich polityczne znaczenie dla UE, jak również ich zapotrzebowanie na nasilenie inwestycji w infrastrukturę, czemu przysłużyć mogłyby się projekty EBI.

English

Such a move would reflect their political importance to the EU, as well as their need for enhanced investment in infrastructure that could be fostered by EIB projects.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Podwyższenie faktycznego wieku emerytalnego, które odzwierciedlałoby osiągnięte wydłużenie życia ludzkiego, jest rozważane przez szereg państw członkowskich i zasługuje na szerszą uwagę.

English

Increases in the effective retirement age that reflect gains in longevity are being contemplated in several Member States and merit wider consideration.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Wprowadzenie nowych zasobów własnych odzwierciedlałoby stopniowe przechodzenie na strukturę budżetu ukierunkowaną na polityki bliższe obywatelom UE, co ma na celu tworzenie europejskich dóbr publicznych oraz wyższej europejskiej wartości dodanej.

English

The introduction of new own resources would mirror the progressive shift of the budget structure towards policies closer to EU citizens and aiming at delivering European public goods and a higher EU added value.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Ponieważ dane Eurostatu nie skupiają się na dacie sprzedaży, lecz na dacie deklaracji celnej importera, oparcie się na danych miesięcznych nie odzwierciedlałoby w sposób bardziej odpowiedni warunków sprzedaży.

English

Since Eurostat data do not focus on the date of sale, but on the date of the importer's customs declaration, the use of monthly data would not have more appropriately reflected the terms of sale.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Polish

Producent eksportujący powtórzył tutaj swoje twierdzenie, że w stosunku do produktów innych typów powinno się zastosować średnią ważoną wartości normalnych, co odzwierciedlałoby rzeczywisty asortyment produktów producenta eksportującego.

English

In this respect, the exporting producer reiterated his claim that a weighted average of the normal values found should be used for the other types, thus reflecting the actual product mix of the exporting producer.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK