MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: nieposzlakowaną ( Polish - French )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

French

Info

Polish

a) posiadać nieposzlakowaną opinię;

French

a) être honorables;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

(h) w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, tożsamość osób fizycznych będących jego przedstawicielami, jego udziałowców większościowych oraz udziałowców pełniących funkcje członków zarządu, jak również poświadczenie, że osoby te cieszą się nieposzlakowaną opinią;

French

h) lorsque le demandeur est une personne morale, l’identité des personnes physiques qui le représentent, de ses actionnaires majoritaires ainsi que des directeurs et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité, de l’expérience et des compétences requises aux fins de la prestation des services de paiement;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

(i) tożsamość głównego menedżera i poświadczenie, że osoba efektywnie zarządzająca instytucją składającą wniosek legitymuje się nieposzlakowaną opinią oraz odpowiednią wiedzą i umiejętnościami świadczenia usług płatniczych;

French

i) l’identité du plus haut dirigeant et la preuve de ce que la personne dirigeant effectivement l’activité du demandeur jouit de l’honorabilité, de l’expérience et des compétences requises aux fins de la prestation des services de paiement;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

- dyrektorzy funduszu inwestycyjnego muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią i posiadać odpowiednie doświadczenie również w odniesieniu do danego typu działalności zarządzanej przez spółkę zarządzającą.

French

- les dirigeants de la société d'investissement ont une honorabilité et une expérience suffisantes aussi pour le type d'activités menées par ladite société.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Jeśli właściwe władze rodzimego Państwa Członkowskiego nie mają powodów wątpić w prawidłowość struktury administracyjnej lub sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, jak również w nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie członków zarządu, kierownictwa lub upoważnionego przedstawiciela, biorąc pod uwagę planowaną działalność, przekazują one w terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji określonych w ust. 2, informacje te właściwym władzom Państwa Członkowskiego oddziału oraz przekazują odpowiednie informacje zainteresowanemu zakładowi.

French

À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives, de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise concernée.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Jeżeli kraj pochodzenia cudzoziemca nie wystawia dokumentu potwierdzającego nieposzlakowaną opinię lub dokumentu potwierdzającego brak uprzedniej upadłości, dokument taki może zostać zastąpiony przez oświadczenie złożone pod przysięgą lub — w krajach, gdzie nie przewiduje się składania oświadczeń pod przysięgą — przez uroczyste oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub jeśli to stosowne — przed notariuszem kraju pochodzenia danej osoby. Taki organ lub notariusz poświadcza autentyczność oświadczenia pod przysięgą lub uroczystego oświadczenia.

French

LORSQU'UN TEL DOCUMENT N'EST PAS DELIVRE PAR LE PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE EN CE QUI CONCERNE SOIT L'HONORABILITE , SOIT L'ABSENCE DE FAILLITE , IL PEUT ETRE REMPLACE PAR UNE DECLARATION SOUS SERMENT _ OU , DANS LES ETATS OU UN TEL SERMENT N'EXISTE PAS , PAR UNE DECLARATION SOLENNELLE _ FAITE PAR L'INTERESSE DEVANT UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE COMPETENTE OU , LE CAS ECHEANT , UN NOTAIRE DU PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , QUI DELIVRE UNE ATTESTATION FAISANT FOI DE CE SERMENT OU DE CETTE DECLARATION SOLENNELLE .

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Jeżeli właściwe władze Państwa Członkowskiego pochodzenia nie mają powodów wątpić w prawidłowość struktury administracyjnej lub sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, jak również w nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie członków zarządu, kierownictwa lub upoważnionego przedstawiciela, biorąc pod uwagę planowaną działalność, przekazują one w terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji określonych w ust. 2 te informacje właściwym władzom Państwa Członkowskiego oddziału oraz przekazują odpowiednie informacje zainteresowanemu zakładowi.

French

À moins que l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de l'entreprise d'assurance, ou de l'honorabilité et de la qualification ou de l'expérience professionnelles des dirigeants responsables et du mandataire général, elle communique les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l'autorité compétente de l'État membre de la succursale et en avise l'entreprise concernée.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję, że przedsiębiorstwa inwestycyjne mogą weryfikować, czy powołani przedstawiciele cieszą się wystarczająco nieposzlakowaną opinią i posiadają wiedzę określoną w akapicie trzecim.

French

Les États membres peuvent décider que les entreprises d'investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances visées au troisième alinéa.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Państwa Członkowskie wymagają od przedsiębiorstwa inwestycyjnego powiadamiania właściwych władz o wszelkich zmianach w jego zarządzaniu oraz przekazywania wszelkich informacji niezbędnych do dokonania oceny, czy nowy personel powołany do zarządzania przedsiębiorstwem cieszy się nieposzlakowaną opinią i posiada odpowiednie doświadczenie.

French

Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qu'elle signale à l'autorité compétente tout changement de sa direction et qu'elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si la nouvelle équipe dirigeante jouit d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Państwa Członkowskie wymagają, aby dla potrzeb zapewnienia należytego i ostrożnego zarządzania rynkiem regulowanym, osoby efektywnie kierujące działalnością rynku regulowanego cieszyły się wystarczająco nieposzlakowaną opinią i posiadały odpowiednie doświadczenie.

French

Les États membres exigent que toute personne dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché réglementé jouisse d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Państwa Członkowskie wymagają, aby osoby efektywnie prowadzące działalność przedsiębiorstwa inwestycyjnego cieszyły się nieposzlakowaną opinią i posiadały doświadczenie wystarczające do zapewnienia należytego i ostrożnego zarządzania przedsiębiorstwem inwestycyjnym.

French

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente de cette entreprise.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Państwa Członkowskie wymagają, aby osoby skutecznie kierujące działalnością finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej posiadały wystarczająco nieposzlakowaną opinię i wystarczające doświadczenie do wykonywania tych obowiązków.

French

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding mixte possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante adéquate pour exercer ces fonctions.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Państwa Członkowskie wymagają, aby osoby skutecznie kierujące działalnością finansową spółki holdingowej posiadały wystarczająco nieposzlakowaną opinię i wystarczające doświadczenie do wykonywania tych obowiązków.

French

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une compagnie financière holding possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference:

Polish

Państwa Członkowskie wymagają, aby osoby skutecznie kierujące działalnością ubezpieczeniowej grupy kapitałowej posiadały wystarczająco nieposzlakowaną opinię i wystarczające doświadczenie do wykonywania tych obowiązków.";

French

Les États membres exigent que les personnes qui dirigent effectivement les affaires d'une société holding d'assurance possèdent l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour exercer ces fonctions.";

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Polish

Państwa Członkowskie zapewniają, że przedstawicieli wpisano do rejestru publicznego wyłącznie wtedy, gdy ustalono, że cieszą się oni wystarczająco nieposzlakowaną opinią i posiadają właściwą wiedzę ogólną, handlową i branżową umożliwiającą im należyte przekazywanie wszelkich istotnych informacji dotyczących usługi proponowanej klientowi lub potencjalnemu klientowi.

French

Les États membres s'assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et qu'ils possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Po drugie: agencje ratingowe cieszą się nieposzlakowaną opinią i w ocenie uczestników rynku są źródłem obiektywnych analiz danych.

French

En second lieu, les agences de notation jouissent d'une bonne réputation et sont considérées par les participants au marché comme fournissant des analyses objectives.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni powinni cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

French

Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance sont des personnes honorables.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

W przypadku, gdy przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli zamierzających podjąć działalność wymienioną w art. 1, przedstawiania dokumentu potwierdzającego nieposzlakowaną opinię i/lub brak uprzedniej upadłości, w przypadku obywateli innych Państw Członkowskich powinno ono uznawać za wystarczające przedstawienie zaświadczenia o niekaralności lub równoważnego dokumentu zaświadczającego spełnienie rzeczonych wymogów, wystawionego przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia cudzoziemca.

French

LORSQU'UN ETAT MEMBRE D'ACCUEIL EXIGE DE SES RESSORTISSANTS POUR L'ACCES AUX ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 1ER UNE PREUVE D'HONORABILITE ET LA PREUVE QU'ILS N'ONT PAS ETE DECLARES ANTERIEUREMENT EN FAILLITE , OU L'UNE DE CES DEUX PREUVES SEULEMENT , CET ETAT ACCEPTE COMME PREUVE SUFFISANTE , POUR LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , LA PRODUCTION D'UN EXTRAIT DU CASIER JUDICIAIRE OU , A DEFAUT , D'UN DOCUMENT EQUIVALENT DELIVRE PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE COMPETENTE DU PAYS D'ORIGINE OU DE PROVENANCE , DONT IL RESULTE QUE CES EXIGENCES SONT SATISFAITES .

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Większość z tych aktów prawnych zawiera standardowy przepis, zgodnie z którym osoby wchodzące w skład organu zarządzającego danej instytucji muszą legitymować się „nieposzlakowaną opinią”.

French

La plupart de ces textes contiennent une disposition type prévoyant que l'équipe dirigeante de l'établissement concerné doit être constituée de personnes «honorables».

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Polish

Właściwe władze odmawiają zezwolenia, jeżeli nie są pewne, czy osoby efektywnie prowadzące działalność przedsiębiorstwa inwestycyjnego cieszą się nieposzlakowaną opinią i posiadają odpowiednie doświadczenie lub jeżeli występuje obiektywne i wyraźne uzasadnienie domniemania, że zmiany proponowane w odniesieniu do zarządu przedsiębiorstwa stwarzają zagrożenie dla jego należytego i ostrożnego zarządzania.

French

L'autorité compétente refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:habemus festum (Latin>Portuguese) | tuoteluokittelun (Finnish>English) | partem (Latin>English) | request for proposal (English>Finnish) | nazar lagaing meaning in english (Hindi>English) | wag mo akong hamunin (Tagalog>English) | meaning trigger (English>Tagalog) | boleh saya minta pesanan (Indonesian>English) | perro (Spanish>Quechua) | squeeze my hands (English>Tagalog) | kai (Latin>English) | ano ang kahulugan ng scenario (English>Tagalog) | izstrādātajām (Latvian>Czech) | bhirad ka chatta (Hindi>Telugu) | video za x kusagana (Swahili>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK