Ask Google

Results for niezrównoważonym translation from Polish to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Polish

German

Info

Polish

Stada poławiane na niezrównoważonym poziomie

German

Auf nicht nachhaltigem Niveau befischte Bestände

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Środki handlowe w celu przeciwdziałania niezrównoważonym połowom

German

Handelsmaßnahmen gegen nicht nachhaltige Fischerei

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Miasta często uznaje się za naznaczone wysokimi wskaźnikami wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz niezrównoważonym rozwojem.

German

Die Städte werden oft als Orte mit beträchtlicher sozialer Ausgrenzung, Armut und unausgewogener Entwicklung gekennzeichnet.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Poważny niedobór wody może pojawić się, gdy wskaźnik ten przekracza 40%, co świadczy o niezrównoważonym zużyciu wody.

German

Eine gravierende Wasserknappheit kann ab einem Index von über 40% auftreten, was ein Anzeichen für eine nicht nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen ist.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Niemniej jednak wzrasta niepokój związany z niezrównoważonym charakterem działań prowadzonych w Arktyce oraz z ekologicznymi skutkami walki o zasoby.

German

Außerdem wird er ein eigenes Ökosystem-Management und zusätzliche strenge Umweltschutzmaßnahmen empfehlen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Świadczy to o niezrównoważonym charakterze wzrostu w sektorze transportu i stopniowej marginalizacji transportu kolejowego, w szczególności w dziedzinie przewozów towarowych.

German

Dies verdeutlicht, dass der Verkehr recht ungleichmäßig wächst und dass die Schiene insbesondere im Güterverkehr schrittweise an Bedeutung verliert.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Poparły one również wniosek Irlandii i Zjednoczonego Królestwa, aby przyspieszyć przyjęcie wniosku przeciwko niezrównoważonym praktykom połowowym państw trzecich oraz wykorzystać go do realizacji niezbędnych środków handlowych w tym kontekście.

German

Sie unterstützten zudem den Antrag Irlands und des Vereinigten Königreichs, die Annahme des Vorschlags zur Bekämpfung nicht nachhaltiger Fangpraktiken von Drittländern zu beschleunigen und im Rahmen dieses Vorschlags die diesbezüglich erforderlichen handelspolitischen Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Właśnie dlatego na początku tego tysiąclecia Unia Europejska wdrożyła ważny plan zmian, dzięki któremu zaczniemy stawiać odpór niezrównoważonym tendencjom gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

German

Deshalb hat sich die Europäische Union zu Beginn dieses Jahrtausends zwingend verpflichtet, ein Programm für den Wandel durchzuführen, um sicherzustellen, dass nicht nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Trends begegnet wird.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Krajowe plany zarządzania będą musiały uporać się z przyczynami uszczuplenia zasobów węgorza, spowodowanego głównie przez prowadzenie połowów na niezrównoważonym poziomie oraz wpływ innej działalności człowieka na siedliska i szlaki migracyjne węgorzy.

German

Die einzelstaatlichen Bewirtschaftungspläne müssen auf die Ursachen für die Dezimierung der Aalbestände eingehen, die zumeist in einer übermäßigen Befischung und anderen menschlichen Eingriffen in die Lebensräume und Wanderbewegungen der Aale zu suchen sind.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie w sprawie środków handlowych dla potrzeb ochrony stad ryb w ramach wspólnego zarządzania oraz zapobiegania niezrównoważonym praktykom połowowym; rozporządzenie to weszło w życie w listopadzie.

German

Das Europäische Parlament und der Rat haben eine Verordnung über Handelsmaßnahmen zum Zweck der Bestandserhaltung bei gemeinsam bewirtschafteten Fischbeständen und der Verhütung von nicht nachhaltigem Fischfang erlassen, die im November dieses Jahres in Kraft getreten ist.

Last Update: 2017-04-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

5.5 EKES uważa, że koncepcja procesu dwukierunkowego musi być stosowana we wszystkich działaniach, aby uniknąć niektórych rozwiązań o niezrównoważonym charakterze, które się obecnie zdarzają.

German

5.5 Nach Ansicht des EWSA sollte dieses auf Gegenseitigkeit beruhende Integrationskonzept auf sämtliche Maßnahmen Anwendung finden, um einigen der derzeit vorhandenen Ungleichgewichte entgegen zu wirken.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

(17) Jak wynika z poniższej analizy, od czerwca 2002 r. FT była przedsiębiorstwem odznaczającym się poważnymi problemami strukturalnymi i niezrównoważonym bilansem.

German

(17) Aus der nachfolgenden Analyse ergibt sich, dass FT ab Juni 2002 als ein von schwerwiegenden strukturellen Problemen gekennzeichnetes Unternehmen mit unausgeglichener Bilanz anzusehen war.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Jak wynika z poniższej analizy, od czerwca 2002 r. FT była przedsiębiorstwem odznaczającym się poważnymi problemami strukturalnymi i niezrównoważonym bilansem.

German

Aus der nachfolgenden Analyse ergibt sich, dass FT ab Juni 2002 als ein von schwerwiegenden strukturellen Problemen gekennzeichnetes Unternehmen mit unausgeglichener Bilanz anzusehen war.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Jak zostało to wyjaśnione w sekcji 9, było oczywiste, że już w okresie, kiedy pojawiła się pierwsza z deklaracji, FT miało strukturalne trudności finansowe, znajdujące swe odzwierciedlenie w jej niezrównoważonym bilansie.

German

Wie Kapitel 9 zeigen wird, war bereits zum Zeitpunkt der ersten dieser Erklärungen offenkundig, das sich FT in strukturellen Finanzschwierigkeiten befand, die sich in seiner unausgeglichenen Bilanz niederschlugen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Wyniki gospodarcze krajów najsłabiej rozwiniętych są często słabsze nie tylko z powodu niskiej dywersyfikacji gospodarki i bazy eksportowej, niewystarczającej infrastruktury i usług lub braku adekwatnych umiejętności, lecz także przez czynniki polityczne związane ze słabym zarządzaniem, korupcją i nadużyciami finansowymi, brakiem ochrony praw człowieka i przejrzystości, słabym potencjałem administracyjnym, nieefektywną polityką podatkową i powszechnym uchylaniem się od płacenia podatków, niewystarczającymi instrumentami redystrybucyjnymi, słabymi ramami polityki społecznej i polityki na rzecz ochrony środowiska, wrażliwością na negatywne skutki zmiany klimatu, niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zagrożeniami dla bezpieczeństwa oraz brakiem stabilności.

German

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der LDC wird oftmals nicht nur durch eine unzureichende Diversifizierung der Wirtschaft und der Exportgrundlagen, unzulängliche Infrastrukturen und Dienstleistungen oder mangelnde Qualifikationen beeinträchtigt, sondern auch durch politische Faktoren, die zusammenhängen mit unverantwortlicher Staatsführung, Korruption und Betrug, mangelhaftem Schutz der Menschenrechte und zu geringer Transparenz, schwacher Verwaltungskapazität, ineffizienten Steuervorschriften und Steuerhinterziehung in großem Maßstab, unzureichenden Umverteilungsinstrumenten, schlechten sozial‑ und umweltpolitischen Rahmenbedingungen, Anfälligkeit gegenüber den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels, einer nicht nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, Sicherheitsbedrohungen und mangelhafter Stabilität.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

Jak zostało to wyjaśnione w sekcji 9, było oczywiste, że już w okresie, kiedy pojawiła się pierwsza z deklaracji, FT miało strukturalne trudności finansowe, znajdujące swe odzwierciedlenie w jej niezrównoważonym bilansie.

German

Wie Kapitel 9 zeigen wird, war bereits zum Zeitpunkt der ersten dieser Erklärungen offenkundig, das sich FT in strukturellen Finanzschwierigkeiten befand, die sich in seiner unausgeglichenen Bilanz niederschlugen.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Polish

(17) Jak wynika z poniższej analizy, od czerwca 2002 r. FT była przedsiębiorstwem odznaczającym się poważnymi problemami strukturalnymi i niezrównoważonym bilansem. Od pierwszego kwartału 2002 r., publikacja sprawozdania finansowego za rok 2001 unaoczniła naturę tych problemów. Publikacja tego sprawozdania wykazała stopniowy wzrost zysków operacyjnych, jak również zasadniczą generację przepływu środków pieniężnych. Niemniej, publikacja sprawozdania unaoczniła również wyraźny wpływ przeszłości, który całkowicie anulował dochód netto, obliczony z pominięciem prowizji specjalnych w kwocie 1,9 miliarda euro, przekształcając go w stratę wysokości 8,3 miliarda euro. Podczas, gdy prowizje korygują wartość aktywów FT do bardziej realistycznego poziomu, kolosalne zadłużenie wynoszące 63 miliardy euro nadal się utrzymuje. Ta sytuacja, jak również niewystarczające prognozowane przepływy pieniężne, wyjaśnia te poważne problemy strukturalne. Zostało to wyraźnie wykazane w opracowaniu HSBC przedstawionym przez FT (patrz: dział 4), w którym zapotrzebowanie finansowe zostało obliczone na 35 miliardów euro na lata 2002-2005.

German

(17) Aus der nachfolgenden Analyse ergibt sich, dass FT ab Juni 2002 als ein von schwerwiegenden strukturellen Problemen gekennzeichnetes Unternehmen mit unausgeglichener Bilanz anzusehen war. Art und Ausmaß dieser Probleme waren seit der Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2001 im ersten Quartal 2002 offenkundig. Dem Abschluss waren zwar eine positive Entwicklung der operativen Ergebnisse sowie ein substanzieller Cashflow zu entnehmen, gleichzeitig offenbarte er jedoch auch die schweren Belastungen aus vergangenen Jahren, durch die ein Reingewinn vor Sonderrückstellungen in Höhe von 1,9 Mrd. EUR vollständig aufgehoben und in einen Verlust in Höhe von 8,3 Mrd. EUR verwandelt wurde. Durch die Rückstellungen wird zwar das Aktivvermögen von FT den Realitäten angepasst, an dem ungeheuren Schuldenberg in Höhe von 63 Mrd. EUR ändert sich hierdurch jedoch nichts. Vor diesem Hintergrund und angesichts des erwarteten unzulänglichen Cashflows werden die schwerwiegenden strukturellen Probleme erklärlich. Dies geht deutlich aus dem von FT vorgelegten HSBC-Gutachten (siehe Kapitel 4) hervor, das für den Zeitraum 2002-2005 einen Finanzbedarf von 35 Mrd. EUR errechnet.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

(206) Deklaracje te, jako całość, można uznać za publiczne ogłoszenie intencji państwa, zgodnie z którą, jeżeli France Télécom miałoby problemy lub trudności finansowe, państwo zrobi to co konieczne, aby zostały one przezwyciężone. Jak zostało to wyjaśnione w sekcji 9, było oczywiste, że już w okresie, kiedy pojawiła się pierwsza z deklaracji, FT miało strukturalne trudności finansowe, znajdujące swe odzwierciedlenie w jej niezrównoważonym bilansie. Generowanie przepływu środków pieniężnych okazało się nieodpowiednie dla rozwiązania problemów związanych z zadłużeniem. Stwierdzenie niewystarczającego przypływu środków pieniężnych oraz niewłaściwy optymizm odnośnie cesji niestrategicznych aktywów, zaciążyły na notowaniach giełdowych FT, jak też na ratingu jej długu []. Oznajmiając, że państwo podejmie niezbędne decyzje czy też stosowne środki, minister dał wyraz zobowiązaniu państwa do wykonania należytych działań dla rozwiązania strukturalnych problemów finansowania Przedsiębiorstwa. W każdym razie, tak odebrały to podmioty gospodarcze.

German

(219) Gleichwohl glaubt die Kommission nicht, dass sich das Vorliegen von Beihilfen auf dieser Grundlage unwiderlegbar feststellen lässt. Allerdings glaubt sie, einem herkömmlicheren Ansatz folgend und ausgehend von den Maßnahmen im Dezember, die Gegenstand der Notifizierung waren, das Vorhandensein von Elementen einer Beihilfe belegen zu können. Hierzu reicht es aus, festzustellen, dass die vorausgehenden Erklärungen reale Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Märkte im Dezember hatten, auch ohne diese Erklärungen als solche als staatliche Beihilfe qualifizieren zu müssen.(220) Im vorliegenden Fall bestätigen die Reaktion des Marktes ebenso wie die Kommentare der Finanzanalysten, dass der Markt diese Erklärungen als glaubwürdige strategische Verpflichtung des Staates zur Unterstützung von FT betrachtet hat.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Polish

Właśnie dlatego na początku tego tysiąclecia Unia Europejska wdrożyła ważny plan zmian, dzięki któremu zaczniemy stawiać odpór niezrównoważonym tendencjom gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W 2000 r. przyjęto strategię lizbońską z ambitnym planem reform gospodarczych i społecznych, które mają stworzyć wysoce dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy. W 2001 r. w Göteborgu Rada Europejska przyjęła szeroko zakrojoną Strategię Zrównoważonego Rozwoju, zaś w 2002 r., przed Światowym Szczytem ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, który odbył się latem 2002 r. w Barcelonie określono jej wymiar zewnętrzny. Na każdym z tych etapów podjęto ważne decyzje i działania mające na celu wypełnienie tych zobowiązań. Jednakże, mimo wszystko nie doprowadziły one do oczekiwanego postępu; niezrównoważone tendencje nie zaczęły jeszcze zmieniać swojego kierunku i międzynarodowa stawka, o którą toczy się gra jest nadal wysoka.

German

Deshalb hat sich die Europäische Union zu Beginn dieses Jahrtausends zwingend verpflichtet, ein Programm für den Wandel durchzuführen, um sicherzustellen, dass nicht nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Trends begegnet wird. Im Jahr 2000 wurde mit der Lissabon-Strategie eine ehrgeizige Agenda für wirtschaftliche und soziale Reformen aufgestellt, die auf eine dynamische und wettbewerbsfähige Wissensgesellschaft zielt. 2001 beschloss der Europäische Rat in Göteborg eine umfassende Strategie der nachhaltigen Entwicklung und 2002 wurde deren Außendimension in Barcelona im Vorfeld des UN-Weltgipfels über nachhaltige Entwicklung im Sommer 2002 definiert. Jeder dieser Schritte wurde durch wichtige Beschlüsse und Maßnahmen flankiert, um diese Verpflichtungen zu erfüllen. Trotz all dieser Anstrengungen wurden nicht genügend Fortschritte erzielt; nicht nachhaltige Entwicklungen sind nach wie vor ungebrochen und die internationalen Herausforderungen sind nach wie vor groß.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK