MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for заинтересованных translation from Russian to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Russian

Finnish

Info

Russian

Конференции, семинары и другие подобные мероприятия представляют собой хорошую возможность для информирования других заинтересованных сторон о результатах проекта.

Finnish

Konferenssit, seminaarit ja muut vastaavat tapahtumat antavat hyvän mahdollisuuden kertoa hankkeen tuloksista muille asiasta kiinnostuneille tahoille.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

• предоставления опыта и знаний и оказания технической поддержки расследованиям и операциям, проводимым внутри ЕС под надзором и при юридической ответственности заинтересованных странчленов ЕС.

Finnish

• tarjoamalla asiantuntemusta ja teknistä tukea tutkimuksiin ja käynnissä oleviin operaatioihin EU:ssa niiden jäsenvaltioiden valvomana ja oikeudellisella vastuulla, joita asia koskee.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Экспертная группа, созданная по приглашению Европейской Комиссии для обсуждения данных вопросов,состояла из специалистов в различных областях знаний и включала лиц, причастных к данной теме илилично в ней заинтересованных.

Finnish

Euroopan komissio kokosi aiheen ympärille monitieteisen asiantuntijaryhmän yhden vuoden ajaksi.Ryhmässä oli edustettuna useita sidosryhmiä, jotka ovat jo tekemisissä aiheen kanssa tai joillaon siihen henkilökohtainen intressi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Конференция заинтересованных сторон, проводимая Европейской Комиссией 6-7мая 2004 в Брюсселе, глубже рассмотрела эти рекомендации, проверила степень их общественноговосприятия и обсудила потенциальные области их дополнительного применения.

Finnish

Suosituksia pitäisikin soveltaa osittainkäytännesääntöinä, jotka on tarkoitettu geneettisen testauksen alalla toimiville, ja osittain "geneettisentestauksen toimintasuunnitelmana", joka poliittisten päätäjien on määrä toteuttaa lähitulevaisuudessa.Sidosryhmien konferenssissa, jonka Euroopan komissio järjestää 6.-7. toukokuuta 2004 Brysselissä,keskustellaan lisää näistä suosituksista ja selvitetään, onko ne ymmärretty, ja päätetään, mitkä osa-alueet kaipaavat lähempää tarkastelua.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Warning: Contains invisible HTML formatting

Russian

Если вы заинтересованы в последних новинках и роскошных магазинах, то отправляйтесь на улицу Шенкин и площадь Кикар ха-Медина.

Finnish

Viimeisimmät trendit ja luksustuotteet löydät Sheinkin Street -kadulta ja Kikar Hamedina -aukiolta.

Last Update: 2017-04-28
Usage Frequency: 1

Russian

Будучи международным экспертным центром, мы работаем в тесной взаимосвязи со всеми соответствующими заинтересованными сторонами для содействия сотрудничеству, повышению уровня знаний и обмену в нашей области.

Finnish

■ vuoropuhelun edistäminen sidosryhmien kesken kehittämällä kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia verkostoja;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Будучи самым крупным экономическим блоком в мире и основным источником инвестиций в других странах, ЕС абсолютно заинтересован в стабильности мировой экономики.

Finnish

Maailman suurimpana kauppa-alueena ja suurimpana investointien lähteenä muihin maihin EU:lla on selvä intressi maailmantalouden vakauden suhteen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Важно, чтобы консорциум, готовящий проект по созданию сети, поддерживал связь с НКП, ИПТ или НБТ в участвующих странах с тем, чтобы заинтересованные университеты, учреждения, предприятия и компании получали информацию о намечаемой в сети работе.

Finnish

On tärkeätä, että verkottumishanketta valmisteleva yhteenliittymä ottaa yhteyttä osallistuvien maiden aiheelliseen NCP:hen, TIP:hen tai NTO:hon, jotta asiasta kiinnostuneille korkeakouluille, muille laitoksille, teollisuusyrityksille ja yhtiöille voidaan tiedottaa verkon suunnitelluista toimista.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Группа считает, что все заинтересованные стороны, включая правительственные учреждения, организацииздравоохранения, промышленность и объединения пациентов, должны проводить совместную работу наоснове партнерства, чтобы улучшить дальнейшие достижения в здравоохранении, которые могут статьвозможными в результате генетического тестирования, например новые методы лечения и предотвращениязаболеваний.

Finnish

Asiantuntijaryhmä katsoo, että kaikkien sidosryhmien, kuten valtion viranomaisten, tutkijoiden,terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien, yritysten ja potilasjärjestöjen, pitäisi työskennellä yhdessäkumppanuuspohjalta, jotta voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla niitäterveydenhuollon edistysaskelia, jotka geneettinen testaus voi mahdollistaa (esim. uudethoitovaihtoehdot ja sairauksien ennaltaehkäisy).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

К таким заинтересованным сторонам относятся:n люди, определяющие политику и осуществляющие её в ЕС, странах-членах ЕС и странах-партнерах.

Finnish

Kansainvälisenä asiantuntijakeskuksena työskentelemme läheisessä yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien osapuolten kanssa edistääksemme yhteistyötä, tietämyksen kehitystä ja tiedonjakoa alallamme.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Любые другие учреждения, которые могут быть заинтересованы в получении опыта и результатов проектов, или внести свой вклад в их распространение, включая: местные, региональные или

Finnish

• kaikki muut organisaatiot, jotka voivat hyötyä kokemusten ja tulosten levittämisestä tai antaa ¡tse tietoja niistä, mukaan luettuna:

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Настоящее руководство ставит своей целью помочь заинтересованным организациям (вне зависимости от того, участвовали они ранее в ИНТЕРРЕГ и Тасис или нет) в осуществлении проектов приграничного сотрудничества (имеются ввиду как сухопутные, так и морские границы между ЕС и Россией).

Finnish

Tämä opas auttaa osaltaan asiasta kiinnostuneita järjestöjä, myös niitä, jotka ovat aiemmin osallistuneet INTERREG- ja Tacis-ohjelmiin, aloittamaan hankkeita EU:n ja Venäjän maa- ja merirajaalueilla.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Программа информационного обеспечения Тасис включает: радикальное переосмысление письменной и визуальной символики программы Тасис и ее применение причастными к этому процессу сторонами; широкую программу публикаций, включая своевременный выпуск информации о контрактах, а также переводы на русский язык; создание информационной базы данных, объединенной с программой Фаре, которая содержит более 20 000 имен и организаций, заинтересованных в Тасис; отдельную программу для Российской Федерации, полномасштабное осуществление которой начнется во втором квартале 1995 года.

Finnish

Ohjelmat ovat sisältäneet ohjelman kirjallisen ja visuaalisen yrityskuvan täydellisen uudelleenarvioinnin ja sen toteuttamisen monien asianomaisten toimesta, huomattavan julkaisuohjelman sisältäen oikeaan aikaan tapahtuvan sopimusinformaatlon julkaisemisen ja käännökset venäjän kielelle, Phare-ohjelmaan liittyen tiedotuksen tietokannan kehittämisen, joka käsittää yli 20 000 Tacis-ohjelmasta kiinnostuneen yksityisen henkilön ja organisaation nimeä, ja vuoden 1995 jälkipuoliskolla valmistuvan erityisen maakohtaisen ohjelman Venäjän federaatiolle.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Программе удалось добиться этого благодаря самоотверженности и самоотдаче всех заинтересованных сторон, особенно если учитывать, что в программе Тасис занято намного меньше штатных сотрудников (с учетом ее бюджета), чем в других крупных международных программах.

Finnish

Se, että ohjelma pystyi tähän, on osallistujien paneutumisen ja sitoutumisen ansiota, varsinkin kun Tacisohjelmahenkilöstön määrä suhteessa budjettiin on pienempi kuin muilla merkittävillä kansainvälisillä ohjelmilla.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Часть вторая (серого цвета) ставит своей целью дать заинтересованному читателю более конкретную информацию.

Finnish

Osan 2 (harmaa) tarkoitus on tarjota ohjelmasta kiinnostuneelle lukijalle yksityiskohtaista tietoa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

• Комиссия составит электронный список данных по Интеррег­Тасис, который будет регулярно рассылаться заинтересованным сторонам с тем, чтобы сообщать им самую свежую информацию о датах заседаний, принятых к исполнению проектах и других важных событиях.

Finnish

Komissio perustaa INTERREG-Tacis postituslistan, jonka jäsenille lähetetään sähköpostitse säännöllisin väliajoin ajankohtaisia tietoja kokouspäivistä, valituista hankkeista ja muista aiheeseen liittyvistä asioista. Ilmoittautumiset listalle pyydetään lähettämään osoitteella Regio-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

• достигаются результаты, в которых заинтересованы все участвующие страны CARDS.

Finnish

• jotka takaavat kaikille osapuolille mahdollisuuden osallistua hankkeen eri toimintoihin reiluin ja tasapuolisin edellytyksin;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

• достигаются результаты, в которых заинтересованы все участвующие страны Tacis.

Finnish

• ympäristö- ja vesihallintoa;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Russian

Замечание: Если вы хотите принять участие в переводе документации на ваш родной язык, присоединитесь к команде перевода, подписавшись на список рассылки phpdoc: вышлите пустое сообщение на адрес phpdoc-subscribe@lists.php.net. Адрес списка рассылки - phpdoc@lists.php.net. Вышлите в рассылку сообщение, что вы заинтересованы в участии в переводе руководства и кто-нибудь поможет вам начать новый перевод или найти команду, занимающуюся переводом на ваш язык.

Finnish

Huomaa:

Last Update: 2011-10-24
Usage Frequency: 1

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK