Results for z veljavnostjo za nazaj translation from Slovenian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovenian

English

Info

Slovenian

izdaja z veljavnostjo za nazaj

English

retroactive issue

Last Update: 2024-04-03
Usage Frequency: 10
Quality:

Slovenian

dolgoročna izjava dobavitelja se lahko izda z veljavnostjo za nazaj.

English

a long-term supplier's declaration may be issued with retroactive effect.

Last Update: 2024-04-03
Usage Frequency: 5
Quality:

Slovenian

ta sprememba se mora torej uporabljati z veljavnostjo za nazaj od 1. julija 2002.

English

this amendment must therefore apply retroactively from 1 july 2002.

Last Update: 2024-04-03
Usage Frequency: 8
Quality:

Slovenian

priznanje se odvzame z učinkom z veljavnostjo za nazaj, če je bilo pridobljeno ali uporabljano z goljufijo.

English

recognition shall be withdrawn with retroactive effect if it has been obtained or enjoyed fraudulently.

Last Update: 2024-04-03
Usage Frequency: 5
Quality:

Slovenian

pri spremembah, ki se bodo uporabljale z veljavnostjo za nazaj, in sicer od 1. januarja 2007, gre zlasti za:

English

the changes, which will apply retroactively as from 1 january 2007, relate in particular to:

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

da se prepreči pravna praznina, je treba ukrep uporabiti z veljavnostjo za nazaj, in sicer od 1. avgusta 2003.

English

in order to ensure continuity, it is necessary to provide for retroactive application of the measure as from 1 august 2003.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

z odstopanjem od člena 500(3) in v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih carinski organi lahko izdajo dovoljenje z veljavnostjo za nazaj.

English

by way of derogation from article 500 (3) and in duly substantiated exceptional cases, the customs authorities may issue a retroactive authorization.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Slovenian

v fazi uvajanja postopka komisija ni mogla izključiti, da bi bila v okviru sheme odobrena pomoč z veljavnostjo za nazaj, ki ni imela nikakršnega spodbujevalnega učinka.

English

accordingly the commission could not, when it initiated proceedings, rule out the possibility that retrospective aid without an incentive effect might be granted under the scheme.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

kadar je dokument, ki se uporablja kot dokazilo skupnostnega statusa blaga, izdan z veljavnostjo za nazaj, vsebuje eno od naslednjih z rdečo zapisanih besedil:

English

where the document used to prove the community status of goods is issued retroactively it shall bear one of the following phrases in red:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Slovenian

prav tako lahko unija sporazuma začasno preneha izvajati ali ju odpove samo z veljavnostjo za vse svoje države članice.

English

reciprocally, the union may also suspend or terminate the agreements only in respect of all of its member states.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

letna in polletna poročila morajo biti objavljena v naslednjih rokih z veljavnostjo za zaključek obdobja, na katerega se nanašajo:

English

the annual and half-yearly reports must be published within the following time limits, with effect from the ends of the periods to which they relate:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Slovenian

z nacionalno zakonodajo se lahko razveljavijo vse pogodbene obveznosti z veljavnostjo za nazaj ali pa se omeji obseg razveljavitve na tiste obveznosti, ki bi jih bilo treba še izpolniti.

English

national law may provide for the retroactive cancellation of all contractual obligations or limit the scope of the cancellation to those obligations which still have to be performed.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

ker je posledično treba popraviti navedeni člen in vanj ponovno vstaviti zadevno določbo z veljavnostjo za nazaj od datuma začetka veljavnosti uredbe (egs) št. 1807/87;

English

whereas it is accordingly necessary to correct the said article and to reinsert therein the provision in question with retroactive effect as from the date of entry into force of regulation (eec) no 1807/87;

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Slovenian

izvedbena pravila in podrobna navodila skupnosti, ki se sprejmejo po sprejetju te uredbe, bi morala upoštevati to ureditev, ne da bi to pripeljalo do zahtev po dokumentarnih dokazilih z veljavnostjo za nazaj.

English

implementing rules and community specifications adopted after the adoption of this regulation should take account of this arrangement and this should not result in a retroactive requirement for documentary evidence.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovenian

Če je zakupna pogodba prekinjena v treh tržnih letih iz točke v(d), država članica prilagoditev kvot iz predhodnega pododstavka razveljavi z veljavnostjo za nazaj na dan, ko začne veljati zakup.

English

if the lease is terminated during the period of three marketing years referred to in point v(d), the adjustment of quotas under the preceding subparagraph shall be cancelled retroactively by the member state as at the date on which the lease took effect.

Last Update: 2016-11-06
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Slovenian

v njem predlagajo, da se rezervni skladi, oproščeni davkov, z veljavnostjo za nazaj obravnavajo kot državna pomoč in da se ustanovi nacionalni organ, ki bi naknadno preučil skladnost vsakega posameznega primera s pravili skupnosti o državni pomoči.

English

they propose to treat tax-exempt reserve funds retroactively as state aid and to establish a national authority that would examine ex post the compliance of each individual case with community state aid rules.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovenian

uredba v skladu s členom 1 lahko določa, da bo veljala za nazaj za sporazume in usklajena ravnanja, za katere bi se na datum začetka veljavnosti te uredbe uporabljal sklep, izdan z veljavnostjo za nazaj, v skladu s členom 6 uredbe št. 17.

English

a regulation pursuant to article 1 may stipulate that it shall apply with retroactive effect to agreements and concerted practices to which, at the date of entry into force of that regulation, a decision issued with retroactive effect in pursuance of article 6 of regulation no 17 would have applied.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Slovenian

prilagoditev začetnega salda zadržanega čistega dobička, izhajajoča bodisi iz spremembe računovodske usmeritve z veljavnostjo za nazaj bodisi iz popravka bistvene napake (glej mrs 8 — Čisti poslovni izid v obdobju, bistvene napake in spremembe računovodskih usmeritev);

English

an adjustment to the opening balance of retained earnings resulting from either a change in accounting policy that is applied retrospectively or the correction of a fundamental error (see ias 8, net profit or loss for the period, fundamental errors and changes in accounting policies);

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovenian

ponderji, ki so se uporabili za plačilo na podlagi uredbe sveta (es) št. 613/2009 [2], imajo lahko za posledico pozitivne ali negativne prilagoditve osebnih prejemkov z veljavnostjo za nazaj.

English

the weightings in respect of which payment has been made on the basis of council regulation (ec) no 613/2009 [2] may lead to retrospective upward or downward adjustments to remuneration.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovenian

uredba v skladu s členom 1 lahko določa, da se uporablja za nazaj za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, za katere bi se, na datum začetka veljavnosti te uredbe, uporabljala odločba, izdana z veljavnostjo za nazaj v skladu s členom 6 uredbe št. 17.

English

a regulation pursuant to article 1 may provide that it shall apply with retroactive effect to agreements, decisions and concerted practices to which, at the date of entry into force of that regulation, a decision issued with retroactive effect in pursuance of article 6 of regulation no 17 would have applied.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,708,416,783 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK