Ask Google

Results for bleu translation from Spanish to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Spanish

Finnish

Info

Spanish

Bleu de Belgique

Finnish

Bleu de Belgique

Last Update: 2014-10-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

BIRF BLEU véase.U EBL Banco de Pagos Internacionales

Finnish

1) Jos infinitiivin tai partisiipin edellä on määrite, ilmaus kirjoitetaan tavallisesti erilleen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Terminología del sector: 60 SECTOR AGROALIMENTARIO bleu d'Auvergne

Finnish

Aihealueen terminologia: 60 MAATALOUSELI1TAR9IKKEET dehydratoitu elintarvike alkoholi (6021)alkoholijuoma (6021) alkoholijuomien varasto

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

La ayuda se había concedido en forma de captación y gestión del ahorro regulado dentro del mecanismo del Livret Bleu.

Finnish

Tuki oli myönnetty Livret Bleu -säästötilijärjestelmän mukaisten säänneltyjen talletusten keräämisen ja hoidon muodossa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

De la resolución de remisión se desprende que esta cuestión se planteó en el ámbito de un litigio que afectaba a la raza blanc-bleu belge.

Finnish

Ennakkoratkaisun pyytämisestä tehdystä välipäätöksestä ilmenee, että tämä kysymys on esitetty Belgian Blue -rotuun liittyvässä kiistassa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL pensación excesiva del Estado francés por la gestión del sistema Livret Bleu (1).

Finnish

(1) Komissioei millään tavoin arvostellut tai asettanut kyseenalaiseksi Livret Bleu -säästötiliä, joka on Ranskan valtion perustama talletustuote.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

La autoridad nacional de un Estado miembro de importación no puede por tanto obstaculizar la utilización del semen de bovinos de la raza blanc-bleu belge por motivos relacionados con la protección de los animales.

Finnish

Sen vuoksi on päädyttävä siihen, että nämä seikat on jo otettu huomioon arvioitaessa Belgian Blue -rodun jalostusarvoa päätöksen 86/130/ETY liitteessä vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Las características mencionadas por la autoridad nacional sueca como susceptibles de causar sufrimientos a los bovinos de la raza blanc-bleu belge o de influir en su comportamiento son inherentes a su herencia genética.

Finnish

On todettava, että nimenomaan puhdasrotuisten jalostusnautojen ja niiden siemennesteen jalostustarkoituksiin hyväksymisen edellytykset on yhdenmukaistettu direktiiveillä 77/504/ETY ja 87/328/ETY, jotta kotieläinjalostukseen perustuvat esteet nautojen siemennesteen vapaalta liikkuvuudelta poistettaisiin.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Côte bleue-chaîne de l’Estaque

Finnish

Côte bleue – chaîne de l'Estaque

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

590.El 15 de enero de 2002, la Comisión concluyó que Crédit Mutuel había recibido unacompensación excesiva del Estado francés por la gestión del sistema Livret Bleu (364).

Finnish

590.Komissio teki 15. tammikuuta 2002 päätöksen, jonka mukaan Crédit Mutuel oli saanut Ranskanvaltiolta liikaa korvauksia Livret Bleu -säästötilijärjestelmän hoitamisesta.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

592.En cuanto a los costes, la Comisión tuvo en cuenta aquella parte del coste de funcionamiento delas sucursales correspondiente a la distribución de la Livret Bleu, el pago de intereses exentos deimpuestos para los titulares de estas libretas, así como los gastos generales relacionados con la gestióndel sistema, tales como la transferencia de fondos a la Caisse des Dêpots et Consignations (CDC) o a losproyectos de inversión seleccionados.

Finnish

592.Komissio laski kustannuksiin sen osuuden konttorin toimintakustannuksista, joka aiheutui Livret Bleu -säästötilin tarjoamisesta, verovapaiden korkojen maksamisesta Livret Bleu -säästötilin haltijoille jajärjestelmän hoitamisen (esimerkiksi varojen siirtäminen Caisse des Dépôts et Consignationsiin (CDC)tai valikoituihin investointihankkeisiin) yleiskustannuksista.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

592.En cuanto a los costes, la Comisión tuvo encuenta aquella parte del coste de funcionamientode las sucursales correspondiente a la distribución de la Livret Bleu, el pago de intereses exentos de impuestos para los titulares de estas libretas, así como los gastos generales relacionadoscon la gestión del sistema, tales como la transferencia de fondos a la Caisse des Dêpots et Consignations (CDC) o a los proyectos de inversiónseleccionados.

Finnish

592.Komissio laski kustannuksiin sen osuudenkonttorin toimintakustannuksista, joka aiheutui Livret Bleu -säästötilin tarjoamisesta, verovapaiden korkojen maksamisesta Livret Bleu -säästöti-lin haltijoille ja järjestelmän hoitamisen (esimerkiksi varojen siirtäminen Caisse des Dépôts et Consignationsiin (CDC) tai valikoituihin investointihankkeisiin) yleiskustannuksista.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Carte portant la mention «organisations internationales» et en deuxie`me page «assimile´ a` un membre de mission diplomatique» (couleur bleue) [Tarjeta con la leyenda «organizaciones internacionales» y en la segunda pa´gina «equiparado a miembro de representacio´n diploma´tica» (color azul)] b.

Finnish

Carte portant la mention ”organisations internationales” e ten deuxie`me page ”assimile´ a` un membre de mission diplomatique” (couleur bleue) (kortti, jossa maininnat ”organisations internationales” (kansainva¨liset ja¨rjesto¨t) ja toisella sivulla ”assimile´ a` un membre de mission diplomatique” (diplomaattiedustustojen henkilo¨sto¨a¨ vastaava henkilo¨) (va¨rilta¨a¨n sininen).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Como el propio Crédit Mutueltambién gestionó parte de los fondos de la Livret Bleu, invirtiendo en proyectos según las directrices dadas por el Estado o tomando sus propiasdecisiones de inversión, los márgenes netos queobtuvo con estas operaciones también formabanparte del sistema Livret Bleu.

Finnish

Koska Crédit Mutuel myös hallinnoi itse osaa Livret Bleu -varoista joko sijoittamalla hankkeisiin valtion ohjeiden mukaisesti taitekemällä omia sijoituspäätöksiä, sen näistä toiminnoista saama nettokate oli myös osa Livret Bleu -järjestelmää.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

El 27 de octubre de 2005, el Tribunal de segunda instancia agravó el veredicto a 6 meses de condena condicional, junto con una multa de 6 000 euros, exigiendo que la sentencia se publicase en la sección inmobiliaria de los dos principales periódicos y la revista más importante del sector inmobiliario, La Revue Bleue.

Finnish

Muutoksenhakutuomioistuin kovensi rangaistusta määräämällä maanomistajalle 27. lokakuuta 2005 antamallaan tuomiolla kuuden kuukauden ehdollisen vapausrangaistuksen ja 6 000 euron sakon. Lisäksi tuomioistuin vaati, että tuomio on julkaistava kahden suurimman paikallislehden kiinteistösivuilla ja tärkeimmässä kiinteistöalan julkaisussa (la Revue Bleue).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

El artículo 2, apartado 1, segundo guión de la Directiva 87/328 se opone a que una normativa nacional prohiba o someta a autorización L· utilización en el tenitorio de ese Estado miembro de semen de toros de la raza blanc-bleu belge, cuando éstos hayan sido admitidos para la inseminación artificial en otro Estado miembro basándose en las pruebas efectuadas de conformidad con la Decisión 86/130 de la Comisión, de 11 de marzo de 1986, por la que se fijan los métodos de control de los rendimientos y de evaluación del valor genético de los animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción.

Finnish

On direktiivin 87/328/ETY 2 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan vástatela, jos kansallisessa lainsäädännössä kielletään tai säädetään luvanvaraiseksi Belgian Blue -rotuun kuuluvien sonnien siemennesteen käyttö tämän jäsenvaltion alueella, sikäli kuin nämä eläimet on hyväksytty keinosiemennykseen toisessa jäsenvaltiossa puhdasrotuisten jalostusnautojen yksilötuloksen seurantamenetelmistä ja jalostusarvon arviointimenetelmistä 11 päivänä maaliskuuta 1986 tehdyn komission päätöksen 86/130/ETY mukaisesti suoritettujen testien perusteella.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

El «Livret bleu» es un sistema de colecta del ahorro de particulares, parcialmente defiscalizado, que el Estado ha asignado en exclusiva al Crédit Mutuel.

Finnish

Livret bleu on suurelle yleisölle tarkoitettu, osittain verovapaa säästötili, jonka yksinoikeudet valtio on myöntänyt Crédit Mutueliììe.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

En el caso del Crédit Mutuel se debe a las condiciones financieras especiales que le concede el Estado para la percepción en exclusiva del «Livret bleu» y en cl dcl Crédit Agricole, al régimen exclusivo de que goza para la percepción de los depósitos de los notarios en municipios rurales.

Finnish

Kyseessä ovat Crédit Mutuel, jolle valtio on myöntänyt Livret bleu -säästötiliä koskevat yksinoikeudet, ja Crédit Agricole, jolla on yksioikeus notaaritalletusten vastaanottoon maaseutukunnissa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Ente Poste Italiane criticaba ni cuestionaba en modo alguno la libretade ahorros Livret Bleu, un producto financieroconcebido por el Estado francés, respecto delcual reconoció en su decisión que suponía unbeneficio para los consumidores al poner a disposición de un público muy amplio un producto deahorros desfiscalizado.

Finnish

591.Julkisen palvelun tehtävän hoitamiseen liittyy sekä velvollisuuksia että etuuksia, jotka vastaavat kustannuksia ja tuloja.Vaikka julkisen palvelun tehtävän hoitaminen voi jo sinällään luodaedun yritykselle, tämän ei katsota olevan valtiontukisääntöjen vastaista, jos korvaukset vastaavattarkasti tehtävän hoitamisesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Spanish

Igualmente, en su sentencia Confïdïration nationale du Crïdit mutuel/Comisiùn, el Tribunal de Primera Instancia anula por falta de motivaciùn una decisiùn de la Comisiùn mediante la cual ïsta considerù que determinadas medidas adoptadas por la Repÿblica Francesa por la captaciùn y la gestiùn del ahorro regulado mediante el mecanismo del §Livret bleu‚ constituóan ayudas estatales incompatibles con el mercado comÿn.

Finnish

Samoin asiassa Confédération nationale du Crédit mutuel vastaan komissio antamassaan tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi perustelujen puutteellisuuden takia komission päätöksen, jossa tämä oli katsonut, että eräät toimenpiteet, jotka Ranskan tasavalta oli toteuttanut Livret bleu -säästötilijärjestelmän mukaisen talletusten keräyksen ja hoidon nojalla, ovat yhteismarkkinoille soveltumatonta valtiontukea.98 Todettuaan, että päätöksen päätösosan perusteella ei ollut mahdollista yksilöidä, mitä toimenpidettä tai toimenpiteitä komissio pitää tukena, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki päätöksen perustelut.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK