Ask Google

Results for anbudshandlingar translation from Swedish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Swedish

English

Info

Swedish

Anbudshandlingar

English

Documents

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Utarbetande av anbudshandlingar

English

Preparation of Tender documentation:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Meddelande om kontrakt och anbudshandlingar

English

Contract notice and tender documents

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Förseningar med utarbetandet och offentliggörandet av anbudshandlingar var ett problem.

English

Delays in preparation and publication of tender documents were a cause of concern.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Anbudshandlingar skall på begäran överlämnas till leverantörer eller tjänsteleverantörer.

English

Tender documentation shall be forwarded to suppliers or service providers upon request;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Idag har chefen för delegationen befogenhet att godkänna alla anbudshandlingar samt anbudsutvärderingar och kontrakt värda upp till 5 miljoner euro.

English

Now the Head of Delegation has the authority to approve all tender documents and to approve tender evaluations and endorse contracts up to EUR 5 million.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Det krävs stor sakkunskap för att utarbeta högkvalitativa anbudshandlingar, en kompetens som måste byggas upp i kandidatländerna.

English

The preparation of high-quality tender documents requires highly skilled expertise, which need building up in Candidate Countries.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Detta bör leda till såväl bättre utarbetade anbudshandlingar och enhetligare kontrakt som en mer fackmässig ledning och övervakning av arbeten i genomförandeskedet.

English

This should lead to better drafted tender documents, to more consistent contracts, as well as to a more professional management and supervision of works during the implementation phase.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Anbudshandlingar som hade utarbetats enligt DIS-reglerna har reviderats för att överensstämma med de nya PRAG-reglerna.

English

Tender dossiers prepared with DIS rules have been revised to achieve compliance with the new PRAG rules.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Dessutom anordnades en serie seminarier i syfte att utbilda stödmottagande länders tjänstemän i att utarbeta anbudshandlingar, utvärdera anbud och övervaka kontrakt.

English

Furthermore, a series of seminars were organised to train beneficiary countries’ officials in drafting tender documents, evaluating tenders and supervising contracts.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Den ansvariga centralbanken ska ta fram anbudshandlingar och utvärdera inkomna ansökningar och anbud i samarbete med EPCO och övriga centralbanker som deltar i det gemensamma anbudsförfarandet.

English

The leading central bank shall prepare the tender documentation and shall evaluate the applications and tenders in cooperation with EPCO and the other central banks participating in the joint tender procedure.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

(Utarbetandet av kvalitativa anbudshandlingar kräver en hög nivå av sakkunskap som endast kan byggas upp gradvis i de stödmottagande länderna).

English

(The preparation of quality tender documents requires a high level of expertise which can only be built up gradually in the beneficiary countries),

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

I anbudshandlingar och avtal om allmän trafik ska det klart och tydligt anges huruvida och i vilken omfattning utläggande på entreprenad får övervägas.

English

Tender documents and public service contracts shall indicate, in a transparent manner, whether, and if so to what extent, subcontracting may be considered.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Denklagande hävdade att samma sak även gällde för en annan konkurrent,Eunice,ochuppmanade ombudsmannen att begära en kopia på det företagets anbudshandlingar.

English

The Ombudsman did however consider an inquiry to be justified in so far as allegations(2) and (3) contained in the complaint were concerned.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För närvarande – före EDIS – ansvarar EG:s delegationer för förhandsgodkännande och bekräftelse av anbudshandlingar, bedömningskommittéer och kontrakt.

English

At present - before EDIS - EC Delegations are responsible for ex-ante approval/endorsement of tender documents, evaluation committees and contracts.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

För det tredje var de flesta potentiella investerare intresserade av plattformen för fastighetsutveckling, och av de 26 anbudshandlingar som införskaffades köptes 17 i syfte att förvärva Tractoruls samlade tillgångar.

English

Third, the majority of potential investors were interested in the area for real estate development; out of 26 tender documents acquired in total, 17 were bought for the entire Tractorul platform.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

När det gäller genomförande inskränktes arbetet med de projekt som antagits år 2000 till att utarbeta anbudshandlingar och, för transportsektorn, till att offentliggöra meddelanden om upphandling för kontrakten om offentliga arbeten.

English

With regard to implementation, work on the projects adopted in 2000 was restricted to the preparation of tender files and, for the transport sector, to the publication of call for tender for the works contracts.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Med tanke på denna nya policy ser kommissionen nu över ramavtalen och finansieringsavtalen med mottagarländerna samt andra anbudshandlingar och avtal för att införa standardklausuler om att kommissionen kan avbryta finansieringen och hålla mottagarlandet ansvarigt för att konkreta åtgärder vidtas i korruptionsärenden.

English

In order to implement this new policy, the Commission is currently reviewing its framework and specific financing agreements with beneficiary states as well as its tender documents and contracts with a view to inserting standard clauses clarifying that the Commission may cancel financing and making the beneficiary state responsible for taking concrete actions in cases of corruption.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 210 med avseende på närmare bestämmelser för inlämnande av anbud och fastställa tidsgränserna för mottagande av anbud och ansökningar om deltagande och tiden för tillgång till anbudshandlingar samt tidsfrister i brådskande fall.

English

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 210 concerning detailed rules on the submission of tenders and the establishment of the time limits for receipt of tenders and requests to participate, the time allowed for access to invitation to tender documents and the time limits in urgent cases.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Swedish

c) Anbudshandlingar skall innehålla alla nödvändiga upplysningar, särskilt tekniska beskrivningar och kriterier för urval och tilldelning för att anbudsgivare skall kunna lämna antagbara anbud.

English

(c) tender documentation shall contain all information necessary, notably technical specifications and selection and award criteria, to enable tenderers to submit eligible tenders.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK