Ask Google

Results for dwi mynd trw hairspray yn y tywydd yma translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Felly , dylem ystyried pa un a oes angen addasu'r diffiniad o wastatir llifogydd i ystyried troeon yn y tywydd

English

Therefore , we should consider whether the definition of a flood plain needs to be altered to take account of the greater vagaries of the weather

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn y tywydd gwlyb , yr oedd y pwll nofio yn rhywle inni fynd iddo , ac yn y tywydd poeth , yr oedd yn fwy o atyniad fyth

English

In wet weather , the swimming pool was somewhere for us to go , and in hot weather , it was an even greater attraction

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae hynny'n awgrymu y bydd angen ystyried yn y dyfodol y tywydd a gawsom yn ddiweddar wrth edrych ar y cynllun amddiffyn rhag llifogydd

English

It suggests that there will be a need in the future to consider the weather that we have had recently when looking at the flood defence scheme

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhoddwyd hwb ar y dechrau gan y tywydd sych yn y gwanwyn ond , ers hynny , bu ychydig o oedi o bryd i'w gilydd oherwydd problemau ynghylch traenio dŵr budr

English

The good start was assisted by dry weather in the spring , but since then , there have been minor delays caused by foul drainage problems

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd y tywydd mor wael fel eu bod wedi cael cymorth gan Wasanaeth Gwirfoddol Brenhinol y Merched , y talaf deyrnged iddo gan fod ei wirfoddolwyr yn y fan i roi lluniaeth i'r gweithwyr

English

The weather was so bad that they were supported by the Women's Royal Voluntary Service , to which I also pay tribute as its volunteers were on site to provide sustenance for the workers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Oherwydd y tywydd garw a gawn yn y rhan hon o'r byd , rhaid inni feddwl a gweithio'n greadigol i amlhau'r defnydd o gyfleusterau dan do

English

In our inclement part of the world , we have to think and work creatively to maximise the use of indoor facilities

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oedd yn enghraifft ofnadwy o'r modd y maent yn gorfod dod o hyd i gyrff -- gan mai felly y bu , gwaetha'r modd , oherwydd nid oedd neb yn fyw -- yn y tywydd gwaethaf

English

It was a terrible example of how they have to try to recover bodies -- as it sadly turned out , because no-one survived -- in the worst weather conditions

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gyda'r rhagolygon o newidiadau yn y tywydd , pa sicrwydd y gallwn ei roi i awdurdodau lleol y rhoddir yr arian iddynt gyflawni gwelliannau nad ydynt yn rhan o gynllun Bellwin ond sydd yn hanfodol i'r bobl sydd yn byw yn yr ardaloedd hynny ?

English

With the projection of weather changes , what assurances can we give local authorities that they will be given the funding to carry out improvements that do not fall under the Bellwin scheme but are essential for people living in those areas ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid oes gennym ffigurau ar gyfer y farchnad ddomestig eto , ac mae honno'n fwy o lawe ; bu 2003 yn flwyddyn mor eithriadol o ran y tywydd , ac mae'n debyg na fu cymaint o gynnydd yn y farchnad ddomestig yn 2004

English

We do not yet have figures for the domestic market , which is much bigge ; 2003 was such an exceptional year in terms of weather , there was probably not that big an increase in the domestic market in 2004

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Fel y prif byrth i fynyddoedd Cymru -- Pen y Pas , Ogwen , Llanberis a Storey Arms yn y de -- dylid sicrhau pwyntiau diogelwch a gwybodaeth clir , wedi eu diweddaru'n ddyddiol , i hysbysu pobl am y tywydd ar y copaon

English

At the major gateways to the Welsh mountains -- Pen y Pass , Ogwen , Llanberis and Storey Arms in the south -- there should be clear safety and information points , updated daily , to inform people of conditions on the summits

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

A gytunwch fod cyfiawnhad , yng ngoleuni'r cynnydd a ddarogenir yn y digwyddiadau eithafol o ran y tywydd , dros fuddsoddi cyfalaf sylweddol mewn amddiffynfeydd llifogydd , lle mae llifogydd yn bygwth nid un neu ddau dy yn unig , ond cymunedau cyfan a chysylltiadau ffordd allweddol ? Mae angen i bobl Rhuthun wybod na fydd cawodydd trwm yn arwain yn awtomatig at bobl i fyny at eu gliniau mewn dŵr yn hanner y dref a bod priffyrdd allweddol y Cynulliad Cenedlaethol yn cael eu torri

English

Do you agree , that in view of the predicted increase in extreme weather events , substantial capital investments in new flood defences are justified , where flooding threatens not one or two houses , but entire communities and key communications links ? The people of Ruthin need to know that downpours do not automatically result in half the town becoming knee-deep in water and key National Assembly highways becoming cut

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK