Ask Google

Results for gynrychiolydd translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Cynghorau cymuned ( 2 gynrychiolydd ) : y Cynghorydd M

English

Community councils ( 2 representatives ) : Cllr M

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Daw o'r galon ac oddi wrth gynrychiolydd â mandad aruthrol

English

It comes from the heart and from a representative with an overwhelming mandate

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Galwaf ar gynrychiolydd o bob grŵp i ymateb i'r datganiad

English

I call on a representative from each group to respond to the statement

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gwnaeth Peter Rogers y pwynt am fod yn gynrychiolydd o ogledd Cymru

English

Peter Rogers made the point about being a representative from north Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oeddwn innau unwaith yn gynrychiolydd etholedig ond cafwyd gwared arnaf

English

I was once an elected representative but I was taken away

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

gynnwys o leiaf dau gynrychiolydd o'r diwydiant sector preifat ,

English

including at least two representatives of private sector industry ,

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cawsom anerchiad gan gynrychiolydd o'r Länder oddi mewn i Senedd Ewrop

English

We were addressed by a representative of the Länder within the European Parliament

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Felly , nid oes angen i gynrychiolydd Pwyllgor y Ty ateb y cwestiwn hwnnw

English

Therefore , there is no need for the representative of the House Committee to answer that question

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni chwestiynwyd yr ymrwymiad hwnnw gan unrhyw gynrychiolydd undeb cyn belled ag y gwn i

English

That commitment has not been questioned by any union representatives as far as I am aware

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae bwrdd y Gronfa Cyfleoedd Newydd mor haelionus â chaniatáu un lle i gynrychiolydd o Gymru

English

The New Opportunities Fund board graciously allows one place for a Welsh representative

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Gallem wynebu sefyllfa lle mai Cadeirydd Pwyllgor yw unig gynrychiolydd plaid benodol ar y Pwyllgor hwnnw

English

We could end up with a situation where the Chair of a Committee is a party's only representative on that Committee

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Diolchodd MH i’r ddau gynrychiolydd o Gyngor <PROTECTED> am eu presenoldeb ac am y cyflwyniad.

English

MH thanked the two representatives from <PROTECTED> Council for their attendance and for the presentation.

Last Update: 2009-06-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

Nododd ei bod hi’n rhyfedd nad oes unrhyw gynrychiolydd o ysgolion cynradd ar y grŵp.

English

He stated that it is strange that there are no representatives of primary schools on the group.

Last Update: 2008-09-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mewn un cyfarfod gofynnais i gynrychiolydd y WDA pam bod yr awdurdod wedi dewis y gyfres benodol honno o bynciau

English

At one meeting I asked the representative of the WDA why the agency had chosen that particular set of topics

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

IE i ysgrifennu at gynrychiolydd y maes awyr i’w llongyfarch ar y defnydd o arwyddion dwyieithog.

English

IE to write to the representative of the airport to congratulate them on the use of bilingual signs.

Last Update: 2008-06-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Mae Arweinydd yr Wrthblaid , drwy ei gynrychiolydd busnes ar y Pwyllgor Busnes wedi codi'r mater hwn

English

The Leader of the Opposition , through his business representative on the Business Committee , has raised this issue

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Awgrymaf , felly , y dylai Nick Bourne siarad â'i gynrychiolydd seneddol er mwyn cael hyn yn iawn

English

I suggest , therefore , that Nick Bourne speaks to his parliamentary representative to get this straight

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna un o'r rhesymau pam y sefydlasom gynrychiolydd diplomyddol yn Ewrop ac ymuno â bwrdd Canolfan Ewropeaidd Cymru

English

That is one of the reasons why we have established a diplomatic representative in Europe and joined the board of the Wales European Centre

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn yr amser hwnnw , ni chredaf fod yr un athro neu gynrychiolydd undeb wedi bod yn barod i ddweud gair da am TASau

English

In that time , I do not think that a single teacher or union representative has been prepared to say a good word about SATs

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dyna'u diddordeb gwleidyddol cyntaf -- ` g ' fach -- o ran bod yn gynrychiolydd etholedig

English

That is their first political -- small ` p ' -- interest in terms of being an elected representative

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK