Ask Google

Results for rwy'n cael hwyl translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Cael hwyl gyda ffotograffau

English

Have fun with your photos

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Welsh

Cael hwyl yw'r ffordd orau i blant ddysgu

English

Having fun is the best way for children to learn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n golygu cael hwyl , yn union fel y byddwn ni'n cael hwyl wrth chwarae â'n cyfrifiaduron

English

It means having fun , just as we have fun playing with our computers

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae Mr Craig Smith yn cael hwyl am ben y system ac yn gwneud ffwl o'r gyfraith

English

Mr Craig Smith is taking the mickey out of the system and is making an ass of the law

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhodri Glyn Thomas : Fe ymyrraf yn ystod eich cyfraniad chi a dweud eich bod yn cael hwyl dda ar osgoi'r mater

English

Rhodri Glyn Thomas : I will intervene in your contribution and say that you are doing an admirable job of avoiding the issue

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid yw'n cael hwyl ar ennill cefnogaeth i ddychwelyd cronfeydd strwythurol rhanbarthol a'u cyfyngu i wledydd yr ehangu , neu i'r rhai sydd â llai na 90 y cant o gyfartaledd CMC y pen yn Ewrop

English

It is not doing well in recruiting support for the repatriation of regional structural funds and confining them to the enlargement countries , or those with less than 90 per cent of the European average GDP per capita

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynhaliwyd rhai gweithgareddau hwyliog , a chyfle i chwarae yn y dŵr , ac ni welaf unrhyw beth o'i le ar bobl ifanc yn cael hwyl yn ystod gwyliau'r haf

English

There were some fun activities , and a ` splash around ', and I see nothing wrong with young people having fun during the summer vacation

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Felly , mae sblasio yn y dŵr -- mae sawl Aelod wedi beirniadu'r cysyniad o blant yn cael hwyl ac yn sblasio yn y dŵr heddiw -- yn gallu dod â budd

English

Therefore , a splash around -- several Members have today criticised the concept of kids having fun and a splash around -- can be of benefit

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Y Prif Weinidog : Ymddengys eich bod yn cael hwyl fawr â'r pum mlynedd ac wyth mis , ond dywedais wrth y wasg ddoe fod pob gyrfa weinidogol yn dod i ben rywbryd , gan gynnwys fy un i

English

The First Minister : You seem to be having great sport with the five years eight months , but I said to the press yesterday that all ministerial careers are finite , including my own

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

A gytunwch fod hynny'n ffordd wael o lywodraethu , ac yn dangos mai'r ffordd orau o lywodraethu yw o San Steffan yn hytrach na Brwsel ? A gytunwch hefyd fod y ddeddfwriaeth gwastraff a thrydanol newydd yn enghraifft o'r Comisiwn Ewropeaidd yn cael hwyl unwaith eto ?

English

Do you agree that that is a poor way of governing , and a demonstration of why government is best run from Westminster and not from Brussels ? Do you also agree that the new waste and electrical legislation is an example of the European Commission once again taking the WEEE ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Richard Edwards : A ydych yn ymwybodol bod yn well gan lawer o bobl Cymru , a minnau yn eu plith , bêl-droed na rygbi -- mae'r ffaith ein bod yn cael hwyl ar bêl-droed yn helpu , a bod dau aelod o'r tîm presennol yn dod o'm hetholaeth i

English

Richard Edwards : Are you aware that many people in Wales , including myself , much prefer football to rugby -- it helps that we are good at football , and that two of the current team come from my constituency

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK