Usted buscó: sobrecostos (Catalán - Español)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Catalán

Español

Información

Catalán

els sobrecostos d ' explotació i sobrecàrregues que pateix el sistema .

Español

los sobrecostes de explotación y sobrecargas que sufre el sistema .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

cal recordar que l ' ens gestor és el que autoritza , inspecciona , sanciona i es rescabala dels sobrecostos d ' explotació del sistema .

Español

es preciso recordar que el ente gestor es el que autoriza , inspecciona , sanciona y se resarce de los sobrecostes de explotación del sistema .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

per a aquells edificis amb superfície construïda inferior als 2.000 m ² , el càlcul del sobrecost es podrà fer de forma estimada , sense haver de detallar sobrecostos per a cadascuna de les partides elegibles .

Español

para aquellos edificios con superficie construida inferior a los 2.000 m² , el cálculo del sobrecoste se podrá realizar de forma estimada , sin detallar sobrecostes para cada una de las partidas elegibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

per a aquells edificis amb superfície construïda inferior als 2.000 m ² , el càlcul del sobrecost es podrà fer de forma estimada , sense haver de detallar sobrecostos per a cadascuna de les partides elegibles .

Español

para aquellos edificios con superficie construida inferior a los 2.000 m² , el sobrecoste se podrá calcular de forma estimada , sin detallar sobrecostes para cada una de las partidas elegibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

.2 l ' import a considerar serà el sobrecost sobre els imports del mateix subministrament en situació ordinària , justificat del volum d ' aigua esmentat .

Español

.2 el importe a considerar será el sobrecoste sobre los importes del mismo suministro en situación ordinaria , justificado el volumen de agua mencionado .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

1.- la totalitat del sobrecost de passar d ' una qualificació energètica d ( o inferior ) a una qualificació a o b de l ' edifici acabat calculat tenint en compte exclusivament els costos elegibles especificats a l ' article 4.2 per aquesta línia de la present ordre , per a les partides d ' envolupant tèrmica , instal · lacions tèrmiques ( calefacció , refrigeració , generació d ' aigua calenta sanitària , etc .

Español

1.- la totalidad del sobrecoste de pasar de una calificación energética d ( o inferior ) a una calificación a o b del edificio acabado , calculado teniendo en cuenta exclusivamente los costes elegibles especificados en el artículo 4.2 para esta línea de la presente orden , para las partidas de envolvente térmica , instalaciones térmicas ( calefacción , refrigeración , generación de agua caliente sanitaria , etc.

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

1.3 s ' entenen per actuacions destinades a suprimir barreres en la comunicació aquelles instal · lacions o equipaments que facin accessible la informació a tothom , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

Español

1.3 se entienden por actuaciones destinadas a suprimir barreras en la comunicación las instalaciones o equipamientos que hagan accesible la información a todas las personas , o el sobrecoste que origine el hacerlos accesibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

1.3 s ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació aquelles instal · lacions o equipaments que facin accessible la informació , o el sobrecost que origini en una instal · lació o un equipament el fet de convertir-lo en accessible .

Español

1.3 se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación las instalaciones o equipamientos que hagan accesible la información , o el sobrecoste que origine en una instalación o un equipamiento el hacerlo accesible .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

1.3 s ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació la instal · lació de sistemes alternatius o complementaris en espais i equipaments , per tal que facin accessible la informació i / o senyalització a les persones amb disminució sensorial , visual i / o auditiva , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

Español

1.3 se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación la instalación de sistemas alternativos o complementarios en espacios y equipamientos , para que hagan accesible la información y/ o señalización a las personas con disminución sensorial , visual y/ o auditiva , o el sobrecoste que comporte hacerlos accesibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

1.3 s ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació la instal · lació de sistemes alternatius o complementaris en espais i equipaments , per tal que facin accessible la informació i / o senyalització a les persones amb disminució sensorial , visual i / o auditiva , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

Español

1.3 se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación la instalación de sistemas alternativos o complementarios en espacios y equipamientos , para que hagan accesible la información y/ o señalización a las personas con disminución sensorial , visual y/ o auditiva , o el sobrecoste que conlleva hacerlos accesibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

1.3 s ' entén per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació la instal · lació de sistemes alternatius o complementaris en espais i equipaments , per tal que facin accessible la informació i / o senyalització a les persones amb disminució sensorial , visual i / o auditiva , o el sobrecost que comporti fer-los accessibles .

Español

1.3 se entiende por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación la instalación de sistemas alternativos o complementarios en espacios y equipamientos para hacer accesible la información y/ o la señalización a las personas con disminución sensorial , visual y/ o auditiva , o el coste adicional que suponga hacerlas accesibles .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

10.1 la generalitat de catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries , enteses com a sobrecostos a l ' abastament ordinari , que les entitats locals es vegin obligades a suportar per a la prestació del servei d ' abastament d ' emergència d ' aigua apta per al consum humà destinada a consum domèstic mitjançant el seu transport per vehicles cisterna o similars durant el període de vigència d ' aquest decret .

Español

10.1 la generalidad de cataluña puede contribuir al sostenimiento de los gastos extraordinarios , entendidos como sobrecostes al abastecimiento ordinario , que las entidades locales se vean obligadas a soportar para la prestación del servicio de abastecimiento de emergencia de agua apta para el consumo humano destinada a consumo doméstico mediante su transporte por vehículos cisterna o similares durante el periodo de vigencia de este decreto .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

14.2 la generalitat de catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries , enteses com a sobrecostos a l ' abastament ordinari , que les entitats locals es vegin obligades a suportar per a la prestació del servei d ' abastament d ' emergència d ' aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport per vehicles cisterna o similars durant el període de vigència d ' aquest decret .

Español

14.2 la generalitat de catalunya puede contribuir al sostenimiento de los gastos extraordinarios , entendidos como sobrecostes al abastecimiento ordinario , que las entidades locales se vean obligadas a soportar para la prestación del servicio de abastecimiento de emergencia de agua apta para el consumo humano mediante su transporte por vehículos cisterna o similares durante el periodo de vigencia de este decreto .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

17.6 ) , s ’ hi « pot incloure un suplement territorial que cobreixi la totalitat del sobrecost provocat per aquest tribut o recàrrec » i que , a més a més , « han d ’ abonar els consumidors ubicats en l ’ àmbit territorial de la comunitat autònoma respectiva » .

Español

17.6 ) , se puede incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado por este tributo o recargo y que , además , « deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma » .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

17.6 ) es pugui incloure un suplement territorial que cobreixi la totalitat del sobrecost provocat pel tribut autonòmic o recàrrec , i que aquest hagi de ser abonat pels consumidors del territori de la comunitat respectiva , no vulnera l ’ article 203 eac .

Español

17.6 ) se pueda incluir un suplemento territorial que cubra la totalidad del sobrecoste provocado por el tributo autonómico o recargo , y que este deba ser abonado por los consumidores del territorio de la comunidad respectiva , no vulnera el artículo 203 eac .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

17.6 lse ) han de ser assumits pels abonats o consumidors situats en l ’ àmbit territorial de la respectiva comunitat autònoma mitjançant el pagament d ’ un suplement territorial que cobreixi la totalitat d ’ aquest sobrecost .

Español

17.6 lse ) deben ser asumidos por los abonados o consumidores situados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma mediante el pago de un suplemento territorial que cubra la totalidad de este sobrecoste .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

18.3 la generalitat de catalunya pot contribuir al sosteniment de les despeses extraordinàries , enteses com a sobrecostos a l ' abastament d ' aigua al bestiar de conformitat amb el que estableix l ' article 38.2 d ' aquest decret .

Español

18.3 la generalitat de catalunya puede contribuir al sostenimiento de los gastos extraordinarios , entendidos como sobrecostes al abastecimiento de agua al ganado de conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de este decreto .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

2 quan la restitució impliqui un sobrecost en relació al de la reconstrucció segons les normes següents , a causa de la major qualitat dels materials a utilitzar o de la mà d ' obra , especialitzada , l ' ajuntament atorgarà un ajut econòmic o material equivalent al de major cost .

Español

2 cuando la restitución implique un sobre coste en relación al de la reconstrucción según las normas siguientes , a causa de la mayor calidad de los materiales a utilizar o de la mano de obra , especializada , el ayuntamiento otorgará una ayuda económica o material equivalente al de mayor coste .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

262 , de 30 d ’ octubre de 2009 ) , expressiu , entre altres aspectes , de l ’ acceptació per part de la generalitat de la instrumentació de convenis amb les empreses distribuïdores per tal de cobrir els sobrecostos derivats de l ’ aplicació de la llei 18 / 2008 .

Español

262 , de 30 de octubre de 2009 ) , expresivo , entre otros aspectos , de la aceptación por parte de la generalitat de la instrumentación de convenios con las empresas distribuidoras con el fin de cubrir los sobrecostes derivados de la aplicación de la ley 18/ 2008.

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Catalán

3.2 s ' entendrà per actuacions per a la supressió de barreres en la comunicació aquelles instal · lacions o equipaments que facin accessible la informació , o el sobrecost que origini en una instal · lació o un equipament el fer-lo accessible .

Español

3.2 se entenderá por actuaciones para la supresión de barreras en la comunicación aquellas instalaciones o equipamientos que hagan accesible la información o el sobrecoste que origine en una instalación o equipamiento hacerlo accesible .

Última actualización: 2015-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo