Usted buscó: tootjarühmadelt (Estonio - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Estonio

Inglés

Información

Estonio

alusetult makstud abi nõutakse asjaomaselt tootjaorganisatsioonidelt, tootjaorganisatsioonide ühingutelt, tootjarühmadelt või ettevõtjatelt tagasi koos intressiga.

Inglés

unduly paid aid shall be recovered, with interest, from the producer organisations, associations of producer organisations, producer groups or other operators concerned.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

protsessi kiirendamiseks ei tohiks uue taotluse esitamist nõuda enne 1. maid 2004 siseriiklike õigusaktidega kooskõlas tunnustatud tootjaorganisatsioonidelt ja tootjarühmadelt.

Inglés

in order to speed up the process, producer organisations and producer groups recognised before 1 may 2004, in accordance with national legislation, should not be required to submit another application.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Estonio

liikmesriigid võivad tootmiskvoodid eraldada otse tootjarühma mittekuuluvatele üksiktootjatele ja tootjarühmadele või nõuda tootjarühma mittekuuluvatelt üksiktootjatelt ja tootjarühmadelt tootmiskvoodi saamiseks taotluse esitamist.

Inglés

member states may either allocate the production quotas directly among individual producers who are not members of a producer group and producer groups, or require individual producers who are not members of a producer group and producer groups to submit applications for a production quota.

Última actualización: 2012-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

liikmesriigid võivad tootmiskvoodid eraldada otse tootjarühma mittekuuluvatele üksiktootjatele ja tootjarühmadele või nõuda tootjarühma mittekuuluvatelt üksiktootjatelt ja tootjarühmadelt tootmiskvoodi saamiseks taotluse esitamist.

Inglés

member states may either allocate the production quotas directly among individual producers who are not members of a producer group and producer groups, or require individual producers who are not members of a producer group and producer groups to submit applications for a production quota.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

selleks tuleks kehtestada sätted, mille kohaselt on igal liikmesriigil võimalik nõuda tootjarühmadelt puuduste kõrvaldamist, et kindlustada kava rakendamine.

Inglés

to that end, provisions should be laid down enabling member states to request from producer groups to take corrective action to ensure that their plan is implemented.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

tegevuskulude katteks koguvad piirkondlikud organisatsioonid tootjarühmadelt liitumismaksu ja turustatud toodangu väärtusest sõltuvaid liikmemakse [4].

Inglés

to cover their operating costs, the economic committees receive a registration fee from the producer organisations and contributions based on the value of their marketed production [4].

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

ostavad otse või kaudselt tootjatelt või tootjarühmadelt ühenduses toodetud viinamarju ja viinamarjavirret või kontsentreeritud viinamarjavirret, et töödelda neist viinamarjamahla või muid viinamarjamahlast valmistatavaid toiduaineid.

Inglés

who purchase from producers or groups of producers, either directly or indirectly, grapes produced in the community and grape must or concentrated grape must, for the purpose of processing them into grape juice or other comestible products manufactured from such grape juice.

Última actualización: 2016-10-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

ostavad otse või kaudselt tootjatelt või tootjarühmadelt ühenduses toodetud viinamarju ja viinamarjavirret või kontsentreeritud viinamarjavirret, et töödelda neist viinamarjamahla või muid viinamarjamahlast valmistatavaid toiduaineid.

Inglés

who purchase from producers or groups of producers, either directly or indirectly, grapes produced in the community and grape must or concentrated grape must, for the purpose of processing them into grape juice or other comestible products manufactured from such grape juice.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

ostavad otse või kaudselt tootjatelt või tootjarühmadelt viinamarju, mis on ühenduses kasvatatud, ning viinamarjavirret ja kontsentreeritud viinamarjavirret, et toota viinamarjamahla.

Inglés

buy directly or indirectly from producers or groups of producers grapes produced in the community and grape must and concentrated grape must for the purpose of processing them into grape juice.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

(5) protsessi kiirendamiseks ei tohiks uue taotluse esitamist nõuda enne 1. maid 2004 siseriiklike õigusaktidega kooskõlas tunnustatud tootjaorganisatsioonidelt ja tootjarühmadelt.

Inglés

(5) in order to speed up the process, producer organisations and producer groups recognised before 1 may 2004, in accordance with national legislation, should not be required to submit another application.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

b) ostavad otse või kaudselt tootjatelt või tootjarühmadelt ühenduses toodetud viinamarju ja viinamarjavirret või kontsentreeritud viinamarjavirret, et töödelda neist viinamarjamahla või muid viinamarjamahlast valmistatavaid toiduaineid.

Inglés

(b) who purchase from producers or groups of producers, either directly or indirectly, grapes produced in the community and grape must or concentrated grape must, for the purpose of processing them into grape juice or other comestible products manufactured from such grape juice.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

b) ostavad otse või kaudselt tootjatelt või tootjarühmadelt viinamarju, mis on ühenduses kasvatatud, ning viinamarjavirret ja kontsentreeritud viinamarjavirret, et toota viinamarjamahla.

Inglés

(b) buy directly or indirectly from producers or groups of producers grapes produced in the community and grape must and concentrated grape must for the purpose of processing them into grape juice.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

tunnustuse äravõtmisel kõnealustelt tootjarühmadelt, kes täidavad hoolikalt oma kõiki teisi ülesandeid, nagu toetuse edastamine tootjatele ja eespool osutatud eesmärkide saavutamine, oleksid kahjulikud tagajärjed;

Inglés

whereas it would be detrimental to withdraw recognition from producer groups, which, moreover, diligently perform all their other tasks, such as the administration of aid to producers and the attainment of their aims as referred to above;

Última actualización: 2012-12-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

tunnustuse äravõtmisel kõnealustelt tootjarühmadelt, kes täidavad hoolikalt oma kõiki teisi ülesandeid, nagu toetuse edastamine tootjatele ja eespool osutatud eesmärkide saavutamine, oleksid kahjulikud tagajärjed;

Inglés

whereas it would be detrimental to withdraw recognition from producer groups, which, moreover, diligently perform all their other tasks, such as the administration of aid to producers and the attainment of their aims as referred to above;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

kõnealuse väärtuse arvutamisel võetakse arvesse üksnes toodang, mis on saadud asjaomase piirkonna tootjaorganisatsioonidelt, tootjaorganisatsioonide liitudelt ja tootjarühmadelt ning nende liikmetelt ja mida kõnealused tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide liidud ja tootjarühmad on turustanud.

Inglés

only the production of producer organisations, associations of producer organisations, producer groups and their members obtained in the region concerned which has been marketed by producer organisations, associations of producer organisations and producer groups shall be included in the calculation of that value.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

kui ilmneb, et abi haldamine ei ole kooskõlas määruse (emÜ) nr 1696/71 artikli 7 lõikega 1, eelkõige selle punkti e teises taandes osutatud meetmete eesmärkidega, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed kõnealustelt tootjarühmadelt asjaomaste summade tagasinõudmiseks."

Inglés

where it appears that their administration of the aid is incompatible with article 7 (1) of regulation (eec) no 1696/71, and in particular with the objectives of the measures referred to in the second indent of (e) thereof, member states shall take the necessary measures to recover the amounts involved from the recognized producer groups in question.'

Última actualización: 2016-11-30
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

kui ilmneb, et abi haldamine ei ole kooskõlas määruse (emÜ) nr 1696/71 artikli 7 lõikega 1, eelkõige selle punkti e teises taandes osutatud meetmete eesmärkidega, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed kõnealustelt tootjarühmadelt asjaomaste summade tagasinõudmiseks."

Inglés

where it appears that their administration of the aid is incompatible with article 7 (1) of regulation (eec) no 1696/71, and in particular with the objectives of the measures referred to in the second indent of (e) thereof, member states shall take the necessary measures to recover the amounts involved from the recognized producer groups in question.'

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Estonio

4) tunnustuse äravõtmisel kõnealustelt tootjarühmadelt, kes täidavad hoolikalt oma kõiki teisi ülesandeid, nagu toetuse edastamine tootjatele ja eespool osutatud eesmärkide saavutamine, oleksid kahjulikud tagajärjed; tunnustatud tootjarühmade liikmetele tuleks, ilma et karistusena vähendataks nende toetust, anda tootjarühma loal võimalus turustada kogu oma toodang või osa sellest iseseisvalt, tingimusel, et tootjarühmal on õigus jälgida tootjate ja kauplejate vahel kokkulepitud hindu ja kasutada vetoõigust; samadel tingimustel tuleks lubada tootjatel soovi korral müüa osa oma toodangust nende tootjarühma määratud teise tootjarühma kaudu, kui tegemist on toodetega, mis oma eriliste omaduste tõttu ei ole hõlmatud nende endi tootjarühma äritegevusega;

Inglés

(4) whereas it would be detrimental to withdraw recognition from producer groups, which, moreover, diligently perform all their other tasks, such as the administration of aid to producers and the attainment of their aims as referred to above; whereas members of recognized producer groups should accordingly be granted the option of marketing all or part of their produce themselves, without suffering any reduction in the aid by way of a penalty, where they are so authorized by the group and on condition that the latter enjoys the right to monitor prices negotiated between producers and traders and can veto them; whereas in the same connection producers so desiring should be allowed to sell part of their produce through another producer group designated by their own group where products with special characteristics not necessarily covered by the commercial activities of the latter are concerned;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Estonio

kui ilmneb, et abi haldamine ei ole kooskõlas määruse (emÜ) nr 1696/71 artikli 7 lõikega 1, eelkõige selle punkti e teises taandes osutatud meetmete eesmärkidega, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed kõnealustelt tootjarühmadelt asjaomaste summade tagasinõudmiseks."

Inglés

where it appears that their administration of the aid is incompatible with article 7 (1) of regulation (eec) no 1696/71, and in particular with the objectives of the measures referred to in the second indent of (e) thereof, member states shall take the necessary measures to recover the amounts involved from the recognized producer groups in question.'

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo