Usted buscó: ποιμνίο (Griego - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Inglés

Información

Griego

Πολλές επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές για τη συγκρότηση συμβουλίων εργαζομένων, ή είναι τόσο μεγάλες ώστε δεν μπορούν να δημιουργηθούν δεσμοί και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξελίσσονται σε πάπα που ταξιδεύει συνεχώς και ευλογεί το ποίμνιό του.

Inglés

many companies are too small to set up works councils or are so large that relationships are not even forged and employee representatives become roving ambassadors.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Griego

ποίμνιο

Inglés

herd

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

ποίμνιο προβάτων

Inglés

flock of sheep

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

ποίμνιο κατσικιών

Inglés

goat flock

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

ποίμνιο

Inglés

integral herd

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

είτε [προέρχονται από ποίμνιο αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από φυματίωση, και]

Inglés

either [come from a herd which is recognised as officially tuberculosis free, and]

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

είτε [προέρχονται από ποίμνιο αναγνωρισμένο ως επίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση·]

Inglés

either [come from a herd which is recognised as officially brucellosis free;]

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Ο Πατριάρχης Παύλος, από τους πιο ευυπόληπτους ιεράρχες της Ορθοδοξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, νοσηλεύεται εδώ κα ένα έτος και συνεπώς δεν είναι σε θέση να ηγηθεί το ποίμνιό του.

Inglés

patriarch pavle, one of the orthodox world's most esteemed leaders, has been hospitalised for a year and thus unable to lead his flock.

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Από τότε, το ποίμνιό της έχει αυξηθεί σε περίπου 6.000 πιστούς, ενώ άλλες 21 εκκλησίες έχουν κατασκευαστεί στο Κοσσυφοπέδιο.

Inglés

since then, its flock has grown to around 6,000 faithful, and 21 additional churches have been built around kosovo.

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Χαιρέτησε το ποίμνιο με το παραδοσιακό "hristos voskrese" ("Χριστός ανέστη") και ευχήθηκε "η χαρά που προσφέρει το Πάσχα να μπει σε κάθε σπίτι και σε κάθε ανθρώπινη καρδιά".

Inglés

he greeted the flock with the traditional "hristos voskrese" ("christ has risen") and wished "that the joy of easter may enter every home and every human heart".

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

Ευχήθηκε στο ιερατείο και στο ποίμνιό του "ο αναστημένος Κύριος να είναι πάντα μεταξύ μας και να μας φέρνει χαρά".

Inglés

he wished for the clergy and flock that "the resurrected lord be always among us and bring us joy".

Última actualización: 2016-01-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

Και τα παιδιά των πρώτων να ανατρέφονται (από την πόλη), των άλλων όχι, αν θέλομε να διατηρείται το ποίμνιο σε άριστη κατάσταση.

Inglés

and no one but the rulers must know what is happening, if we are to avoid dissension in our guardian herd.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Ένας εκτροφέας προβάτων στο Λίνκολνσερ έχει ένα ποίμνιο τετρακοσίων περίπου προβάτων πάνω από είκοσι έτη.

Inglés

a sheep farmer in lincolnshire has had a flock of some four hundred sheep for over twenty years.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Είναι αναγκαίο να καταγραφούν οι παραγωγοί σπέρματος ταύρων προκειμένου να διασφαλισθεί η ανιχνευσιμότητα στα κέντρα διάθεσης, από τη φάση επιλογής έως τη χρήση στο ποίμνιο.

Inglés

registration of bovine semen producers is essential in order to ensure traceability in the marketing chains from collection to use in the herds.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

προέρχονται από ποίμνιο επίσημα απαλλαγμένο από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών όπως καθορίζεται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ ή προέρχονται από μητέρες οι οποίες έχουν υποβληθεί, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε εξέταση κατά τη διαδικασία του παραρτήματος Δ (Κεφάλαιο ii) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, μετά τον αποχωρισμό των ζώων από τη μητέρα τους.

Inglés

they have come from a herd officially free of enzootic bovine leucosis as defined in directive 64/432/eec, or have been produced by dams which have been subjected, with negative results, to a test carried out in accordance with annex d (chapter ii) of directive 64/432/eec, after removal of the animals from their dam.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

πριν από τη διαμονή τους στο ενδιαίτημα απομόνωσης που περιγράφεται στο στοιχείο α), ανήκαν σε ποίμνιο επίσημα απαλλαγμένο από φυματίωση και επίσημα απαλλαγμένο από βρουκέλλωση κατά τις διατάξεις της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.

Inglés

prior to their stay in the quarantine accommodation described in (a) , they have belonged to a herd which is officially tuberculosis free and officially brucellosis free in accordance with directive 64/432/eec.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Τα ζώα δεν επιτρέπεται να έχουν προηγουμένως διαμείνει σε ποίμνιο κατώτερης στάθμης·

Inglés

the animals shall not previously have been kept in one herds of a lower status.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

για ΜΡΒ/ΜΦΑ, ορολογική δοκιμασία (πλήρης ιός) σε δείγμα αίματος σε περίπτωση που τα ζώα δεν προέρχονται από ποίμνιο απαλλαγμένο από ΜΡΒ/ΜΦΑ όπως καθορίζεται στο άρθρο 2.3.5.3.

Inglés

for ibr/ipv, a serological test (whole virus) on a blood sample if the animals don't come from an ibr/ipv free herd as defined in article 2.3.5.3.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Εάν, στην περίπτωση παραγωγού που μετακινεί εποχιακά το ποίμνιό του και έχει υποβάλει αίτηση για συμπληρωματική πριμοδότηση, διαπιστωθεί ότι δεν βόσκησε το 90 % των ζώων του για 90 ημέρες τουλάχιστον σε περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 114 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, δεν καταβάλλεται συμπληρωματική πριμοδότηση, ενώ η πριμοδότηση για αιγοπρόβατα μειώνεται κατά το ισόποσο του 50 % της συμπληρωματικής πριμοδότησης.

Inglés

where it is established that a producer practising transhumance who submits an application for the supplementary premium has not grazed 90 % of his animals for at least 90 days in an area referred to in article 114(2)(b) of regulation (ec) no 1782/2003, the supplementary premium shall not be paid and the ewe or goat premium shall be reduced by an amount equivalent to 50 % of the supplementary premium.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Griego

Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στα άρθρα 59 και 60 δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου, λόγω των επιπτώσεων φυσικών περιστατικών στην αγέλη ή στο ποίμνιο, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να εκτρέφει, κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής, τα ζώα για τα οποία έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι έχει ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια αρχή εντός δέκα εργασίμων ημερών από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων.

Inglés

the reductions and exclusions provided for in articles 59 and 60 shall not apply in cases where, owing to the impact of natural circumstances on the herd or flock, the farmer cannot meet his commitment to keep the animals in respect of which aid is claimed throughout the retention period, provided that he has informed the competent authority in writing within ten working days of finding any reduction in the number of animals.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo