Preguntar a Google

Usted buscó: xanthomonas (Inglés - Búlgaro)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Búlgaro

Información

Inglés

Xanthomonas fragariae Kennedy and King,

Búlgaro

Xanthomonas fragariae Kennedy и King,

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It appears from available information that temporary emergency measures regarding Xanthomonas campestris are not necessary.

Búlgaro

От наличната информация става ясно, че посочените временни спешни мерки по отношение на Xanthomonas campestris вече не са необходими.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Decision 98/83/EC recognises certain States of Argentina as being free of Xanthomonas campestris.

Búlgaro

Решение 98/83/ЕО признава определени щати в Аржентина за свободни от Xanthomonas campestris.

Última actualización: 2017-02-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It is hereby declared that the following areas are recognized as being free of all strains of Xanthomonas campestris pathogenic to Citrus:

Búlgaro

Обявява признаването на следните области за области без каквито и да са видове на Xanthomonas campestris, патогенни за цитрусовите растения:

Última actualización: 2016-12-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It is hereby declared that the following third countries are recognized as being free of all strains of Xanthomonas campestris pathogenic to Citrus:

Búlgaro

Обявява признаването на следните трети страни за страни без каквито и да са видове на Xanthomonas campestris, патогенни за цитрусовите растения:

Última actualización: 2016-12-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Consequently, South Sudan should be listed in that Decision as a third country being free from Xanthomonas campestris pathogenic to Citrus.

Búlgaro

Следователно Южен Судан следва да бъде включен в посоченото решение като трета страна, незасегната от Xanthomonas campestris, патогенен за цитрусите.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Decision 2006/473/EC also recognises Sudan as a third country being free from Xanthomonas campestris pathogenic to Citrus.

Búlgaro

Освен това с Решение 2006/473/ЕО се признава Судан за трета страна, незасегната от Xanthomonas campestris, патогенен за цитрусите.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

On the basis of information submitted by the United States of America, it appears that new infestations of Xanthomonas campestris have been detected in different counties in Florida.

Búlgaro

На базата на предоставената от Съединените американски щати информация, в различни провинции на Флорида са били отчетени нови нашествия на Xanthomonas campestris.

Última actualización: 2017-02-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The list of areas recognised as being free of Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus) should be amended to reflect this.

Búlgaro

В списъка на областите, официално признати за незасегнати от Xanthomonas campestris (всички нейни щамове, патогенни към цитрусовите растения), следва да се внесат необходимите изменения, така че да бъдат отразени горните факти.

Última actualización: 2016-12-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

therefore the said counties should be deleted from the list of areas recognised in Florida as being free of Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus).

Búlgaro

следователно посочените окръзи следва да бъдат изключени от списъка на районите във Флорида, официално обявени за чисти от Xanthomonas campestris (всички нейни патогенн щамове по цитрусовите растения).

Última actualización: 2016-12-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

whereas therefore the Collier County should be deleted from the list of areas recognised in Florida as being free of Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus);

Búlgaro

като има предвид, че следователно окръг Колие следва да бъде заличен от списъка на районите във Флорида, признати във Флорида за незасегнати от Xanthomonas campestris (всички нейни щамове, патогенни към цитрусовите растения);

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Measure 1.2: development of innovative methods of detection for Xanthomonas axonopodis pv.alii, Xanthomonas citri pv. citri and begomoviruses of Solanaceae.

Búlgaro

Мярка 1.2: разработване на иновативни методи за откриване на Xanthomonas axonopodis pv.alii, Xanthomonas citri pv. citri и бегомовируси по зеленчуците от семейство Solanaceae.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

amending Decision 2006/473/EC as regards the recognition of continental Australia as being free from Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus)

Búlgaro

за изменение на Решение 2006/473/ЕО по отношение на признаването на континентална Австралия за незасегната от Xanthomonas campestris (всички патогенни за цитрусите щамове)

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Whereas the Animal and Plant Health Inspection Service of the United States Department of Agriculture informed the Commission that a new infestation of Xanthomonas campestris, strains pathogenic to Citrus was detected in the Collier County, Florida;

Búlgaro

като има предвид, че Службата за инспекция на здравето на животните и растенията към Министерство на земеделието на Съединените щати уведоми Комисията, че отново е регистрирано опаразитяване с Xanthomonas campestris, (някои от нейните патогенни към цитрусовите растения щамове) в Окръг Колие, Флорида;

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Australia has submitted detailed technical information, based on results of the disease management and eradication programmes and of multiannual official surveys, showing that an outbreak of Xanthomonas campestris in Queensland was successfully eradicated and that the Northern Territory and Western Australia were free from Xanthomonas campestris.

Búlgaro

Австралия представи подробна техническа информация, изготвена въз основа на резултатите от програмите за контрол и ликвидиране на заболяванията и на многогодишни официални проучвания, която показа, че в Куинсланд успешно е ликвидирано огнището на Xanthomonas campestris и че Северните територии и Западна Австралия са незасегнати от Xanthomonas campestris.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Commission Decision of 25 February 2003 amending Decision 98/83/EC recognising certain third countries and certain areas of third countries as being free of Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes and Guignardia citricarpa Kiely (all strains pathogenic to Citrus)

Búlgaro

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2003 година за изменение на Решение 98/83/ЕО за признаване на някои трети страни и някои области в трети страни за страни и области без Xanthomonas campestris (всички видове, патогенни за цитрусовите растения), Cercospora angolensis Carv. et Mendes и Guignardia citricarpa Kiely (всички видове, патогенни за цитрусовите растения)

Última actualización: 2017-02-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Commission Decision 98/83/EC of 8 January 1998 recognising certain third countries and certain areas of third countries as being free of Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes and Guignardia citricarpa Kiely (all strains pathogenic to Citrus)(3), as last amended by Decision 2001/440/EC(4), provides for certain areas of third countries to be recognised as being free of Xanthomonas campestris.

Búlgaro

Решение 98/83/ЕО на Комисията от 8 януари 1998 година за признаване на някои трети страни и някои области в трети страни за страни и области без Xanthomonas campestris (всички видове, патогенни за цитрусовите растения), Cercospora angоlensis Carv.et Mendes и Guignardia citricarpa Kiely (всички видове, патогенни за цитрусовите растения), последно изменено с Решение 2001/440/ЕО, предвижда определени области в трети страни да бъдат признати за свободни от Xanthomonas campestris.

Última actualización: 2017-02-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Point 16.2 of Part A of Annex IV to Directive 2000/29/EC lays down specific provisions as regards the import into the Community of fruits of Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., and their hybrids, originating in third countries where Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus) (hereinafter: Xanthomonas campestris), is known to occur.

Búlgaro

Tочка 16.2 от част А на приложение IV към Директива 2000/29/ЕО определя конкретни изисквания по отношение на вноса в Общността на плодове от видовете Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., както и техни хибриди с произход от трети страни, за които е известно, че е отчетено наличието на Xanthomonas campestris (всички видове, патогенни за цитрусовите растения) ( по-нататък наричан Xanthomonas campestris).

Última actualización: 2017-02-12
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

whereas one way of doing so is to determine the third countries which are recognised as being free of Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes and Guignardia citricarpa Kiely (all strains pathogenic to Citrus) and to determine the areas free of those harmful organisms in the third countries where they are known to occur;

Búlgaro

като има предвид, че един от начините за това е да се определят третите страни, които са признати като страни без Xanthomonas campestris (всички видове, патогенни за цитрусовите растения), Cercospora angolensis Carv. et Mendes и Guignardia citricarpa Kiely (всички видове, патогенни за цитрусовите растения) и да се определят областите без тези вредни организми в третите страни, в които е известна появата им;

Última actualización: 2016-12-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Whereas Annex IV, Part A, Section I, points 16.2, 16.3 and 16.3(a) contain a reference to fruits of Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., and their hybrids, originating in third countries where Xanthomonas campestris (all strains pathogenic to Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes or Guignardia citricarpa Kiely (all strains pathogenic to Citrus) are known to occur;

Búlgaro

като има предвид, че в приложение ІV, част А, глава І, точки 16.2, 16.3 и 16.3(a) е направено позоваване на плодовете от вида Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и техните хибриди, с произход от трети страни, в които е известна поява на Xanthomonas campestris (всички видове, патогенни за цитрусовите растения), Cercospora angolensis Carv. et Mendes и Guignardia citricarpa Kiely (всички видове, патогенни за цитрусовите растения);

Última actualización: 2016-12-20
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo