Preguntar a Google

Usted buscó: cut her head off (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

scream his head off

Galés

sgrechian nerth esgyrn ei ben

Última actualización: 2015-10-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

hit the nail on her head

Galés

taro'r hoelen ar ei phen

Última actualización: 2021-01-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

The Minister is shaking her head

Galés

Y mae'r Gweinidog yn ysgwyd ei phen

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I am sure that we can head off that possibility , but we must be mindful of it

Galés

Yr wyf yn siwr y gallwn osgoi'r posibilrwydd hwnnw , ond rhaid inni fod yn ymwybodol ohono

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I see that the Minister for Education and Lifelong Learning is holding her head in shame over that

Galés

Gwelaf fod y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes yn plygu ei phen o gywilydd oherwydd hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I see Val Feld shaking her head , not in exasperation but probably in anticipation that we will not get those funds

Galés

Gwelaf Val Feld yn ysgwyd ei phen , nid am ei bod wedi gwylltio ond yn ôl pob tebyg am ei bod yn disgwyl na chawn yr arian hwnnw

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I see that the Business Minister is shaking her head , but I am speaking purely for the Assembly Parliamentary Service

Galés

Gwelaf fod y Trefnydd yn ysgwyd ei phen , ond yr wyf yn siarad ar ran Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad yn unig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I see that the Minister for Education and Lifelong Learning is ready to make a statement because she is shaking her head vigorously

Galés

Gwelaf fod y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes yn barod i wneud datganiad gan ei bod yn ysgwyd ei phen yn egnïol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The Bain review has been set up in order to provide some form of additional lubrication in the system to try to head off industrial action

Galés

Sefydlwyd adolygiad Bain er mwyn ystwytho'r system ychydig i geisio lleihau perygl gweithredu diwydiannol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

This is an issue upon which you need to act speedily if we are going to head off what could be a serious problem

Galés

Rhaid ichi gymryd camau buan ynghylch y mater hwn os ydym i osgoi'r hyn a allai fod yn broblem ddifrifol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

You wrote to me on that day , Brian , about how we should head off the problem before it becomes serious

Galés

Bu ichi ysgrifennu ataf ar y diwrnod hwnnw , Brian , ynghylch sut y dylem ymdrin â'r broblem cyn iddi fynd yn ddifrifol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If she is not -- I see that she is shaking her head -- we can discuss the matter in the future

Galés

Os nad ydyw -- gwelaf ei bod yn ysgwyd ei phen -- fe allwn drafod y mater yn y dyfodol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

` He threw hot coffee on my sister , he used to bang her head on the floor and on the wall '

Galés

Taflodd goffi poeth dros fy chwaer , arferai guro'i phen ar y llawr ac ar y wal

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Rosemary is shaking her head but I know of one authority that has already said that there is a shortfall and that it is struggling to find ways to match grants for educational and support training

Galés

Mae Rosemary'n ysgwyd ei phen ond gwn am un awdurdod sydd eisoes wedi dweud bod diffyg cyllid a'i bod yn ei chael yn anodd canfod ffyrdd i gael arian cyfatebol tuag at y grantiau cynnal addysg a hyfforddiant

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

That is primarily down to the current Business Minister , and to whomever put it into her head that we should move to a three-week cycle

Galés

Y Trefnydd presennol sy'n bennaf cyfrifol am hynny , a phwy bynnag a awgrymodd iddi y dylem newid at gylch tair wythnos

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

There are so many that I challenge any Assembly Member to get his or her head around that plethora of red tape and bureaucracy , let alone a committee of community volunteers

Galés

Mae cynifer ohonynt fel y byddwn yn rhoi her i unrhyw Aelod Cynulliad geisio deall y fath fiwrocratiaeth , heb sôn am bwyllgor o wirfoddolwyr yn y gymuned

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

That is why I was interested in what Janet Ryder said -- she is shaking her head at me now -- about having external moderators

Galés

Dyna pam yr ymddiddorais yn yr hyn a ddywedodd Janet Ryder -- mae'n ysgwyd ei phen yn fy nghyfeiriad yn awr -- ynghylch cael safonwyr allanol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Due to the creation of the internal market in the national health service , each patient has a price on his or her head and the money follows the patient to the hospital where he or she is treated

Galés

Yn sgîl creu'r farchnad fewnol yn y gwasanaeth iechyd gwladol , mae pris ar ben bob claf ac mae'r arian yn dilyn y claf i'r ysbyty lle caiff ei drin

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

That was not just a Conservative-inspired chang ; it was discussed at length on the National Assembly advisory group -- and I can see Kirsty nodding her head

Galés

Nid newid a gynigwyd gan y Ceidwadwyr ydoed ; fe'i trafodwyd yn faith yn ngrwp ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol -- a gallaf weld bod Kirsty yn cytuno

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The Secretary for Pre-16 Education may shake her head but , if she recalls the Partnership Council meeting that was held yesterday , it was implied by a Labour leader of a prominent city council in Wales

Galés

Caiff yr Ysgrifennydd Addysg Cyn-16 ysgwyd ei phen ond , os yw'n cofio cyfarfod y Cyngor Partneriaeth a gynhaliwyd ddoe , awgrymwyd hynny gan arweinydd Llafur ar gyngor dinas amlwg yng Nghymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo