Preguntar a Google

Usted buscó: microenterprise (Inglés - Maltés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Maltés

Información

Inglés

microenterprise

Maltés

mikrointrapriża

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: IATE

Inglés

Cooperation shall support microenterprise development through better access to financial and non-financial services;

Maltés

Il-koperazzjoni għandha tagħti appoġġ għal żvilupp ta' mikrointrapriżi permezz ta' aċċess aħjar għal servizzi finanzjarji u mhux finanzjarji;

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the standard business model of a microenterprise does not aim to conclude cross-border contracts in 27 Member States;

Maltés

il-mudell imprenditorjali standard tal-mikrointrapriżi m’għandux l-għan li jikkonkludi kuntratti transkonfinali f’27 Stat Membru;

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

‘microenterprise’ means a microenterprise within the meaning of the Recommendation 2003/361/EC.

Maltés

“intrapriża mikro” tfisser intrapriża żgħira fi ħdan it-tifsira tar-Rakkomandazzjoni 2003/361/KE;

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

16 “microenterprise” means an enterprise which employs fewer than 10 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 2 million.

Maltés

16 "mikrointrapriżi" tfisser intrapriża li timpjega inqas minn 10 persuni u li t-total tal-fatturat annwali u/jew tal-karta tal-bilanċ tagħha ma jaqbiżx iż-EUR 2 miljun.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

However, microenterprises report that they have a competitive advantage over their competitors as far as 'soft' aspects of the human resource aspects of an enterprise are concerned: working climate, work-life balance, working-time arrangements.

Maltés

Madankollu, il-mikrointrapriżi jirrapportaw li għandhom vantaġġ kompetittiv fuq il-kompetituri tagħhom fejn jidħlu l-aspetti kwotidjani tar-riżorsi umani ta' intrapriża: il-klima tax-xogħol, il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, l-arranġamenti tal-ħinijiet tax-xogħol.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In parallel, the Commission has also been adapting EU legislation to the needs of SMEs and microenterprises, consulting widely with them and screening the body of laws to detect and relieve burdens on them.

Maltés

B'mod parallel, il-Kummissjoni qiegħda wkoll tadatta l-leġiżlazzjoni tal-UE għall-ħtiġijiet tal-SMEs u l-mikrointrapriżi, waqt li tikkonsulta b'mod wiesgħa magħhom u tiskrinja l-korp ta' liġijiet biex tidentifika u tneħħi l-piżijiet minn fuqhom.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Microenterprises will be exempted from such fees, but not from controls, in order not to affect their competitiveness.

Maltés

Sabiex il-kompetittività tagħhom ma tkunx affettwata, il-mikrointrapriżi se jiġu eżentati minn dawn il-ħlasijiet, iżda mhux mill-kontrolli.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The Single Market Act, the Digital Single Market and the ongoing reduction of overall regulatory burden for SMEs and microenterprises constitute clear priorities.

Maltés

L-Att dwar is-Suq Uniku, is-Suq Uniku Diġitali u t-tnaqqis tal-piż regolatorju ġenerali għall-SMEs u l-mikrointrapriżi, li għadu għaddej, jikkostitwixxu prijoritajiet ċari.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The implementation of the projects has been so far successful, with microenterprises and SMEs showing the highest interest in offering work opportunity for young people.

Maltés

L-implimentazzjoni tal-proġetti sa issa kienet suċċess bil-mikroimpriżi u l-SMEs juru l-ogħla interess li joffru opportunitajiet ta’ xogħol għaż-żgħażagħ.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

1.2 The revised SBA for Europe marks a decisive new stage in the political recognition of SMEs and above all of microenterprises.

Maltés

1.2 L-SBA għall-Ewropa rivedut huwa stadju determinanti fir-rikonoxximent politiku tal-SMEs u l-aktar dak tal-mikrointrapriżi.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

1.3 The Committee recommends that, when implementing the plan, the diversity of forms that SMEs and microenterprises often take should be taken into account and harnessed.

Maltés

1.3 Jirrakkomanda li fl-implimentazzjoni tal-Pjan titqies u tiġi valorizzata d-diversità, li ta' spiss timmanifesta ruħha fil-għamla ta' SMEs u mikrointrapriżi.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

1.4 As EESC opinion INT/494 explains, the Committee in principle supports the idea of providing micro-credit under favourable conditions to microenterprises in the social economy provided that they take on unemployed or disadvantaged people.

Maltés

1.4 Kif jagħmel fl-opinjoni tiegħu INT/494, fil-prinċipju l-KESE jappoġġja l-idea li jiġu pprovduti mikrokrediti b’kundizzjonijiet vantaġġużi għall-mikrointrapriżi fl-ekonomija soċjali bil-kundizzjoni li jimpjegaw nies qiegħda jew persuni żvantaġġati.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

1.5 As regards exemptions from payment of fees by microenterprises, the EESC highlights the risk of market distortion arising from possible differences in the way in which these fees are applied in the Member States.

Maltés

1.5 Fir-rigward tal-eżenzjonijiet mill-ħlas tat-tariffi għall-mikrointrapriżi, il-KESE iwissi dwar ir-riskju li jkun hemm distorsjoni tas-suq minħabba d-differenzi possibbli fil-mod li bih dawn ir-rati jiġu applikati fl-Istati Membri.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

1.9 The EU must put greater focus on supporting and protecting SMEs, in particular, social economy enterprises, microenterprises and family businesses, and all types of start-ups in innovation policy initiatives to improve the conditions for sustainability and replication/scaling.

Maltés

1.9 L-UE għandha tpoġġi enfasi akbar fuq l-appoġġ u l-protezzjoni tal-SMEs, b’mod partikolari, l-intrapriżi tal-ekonomija soċjali, il-mikrointrapriżi u n-negozji tal-familja, u t-tipi kollha ta’ negozji ġodda f’inizjattivi tal-politika tal-innovazzjoni sabiex jitjiebu l-kondizzjonijiet għas-sostenibbiltà u r-replikazzjoni/l-iskalar.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

2.1.1 The "Think Small First" slogan is always taken to mean "think SMEs first", while 92% of businesses are microenterprises that operate on a highly diverse range of markets.

Maltés

2.1.1 L-islogan “Aħseb l-ewwel fiż-żgħir” jiġi dejjem interpretat bħala “Aħseb l-ewwel fl-SMEs”, meta 92 % tal-intrapriżi huma mikrointrapriżi li joperaw fi swieq diversi ħafna.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

2.1.2.2 The plan is also to assist founders of microenterprises by way of mentoring, training, coaching and capacity building, in addition to interest-rate support from the ESF4.

Maltés

2.1.2.2 Minbarra l-għajnuna marbuta mar-rati ta’ interess li tingħata mill-FSE, dawk li jwaqqfu mikrointrapriża għandhom jiġu appoġġjati wkoll permezz tal-iggwidar, it-taħriġ, il-konsulenza u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet4.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

2.2 Finally, on 2 July 2009, the Commission proposed a new Progress microfinance facility for employment and social inclusion5, designed to support the development of microenterprises by the unemployed and disadvantaged groups, and the continued evolution of the social economy.

Maltés

2.2 Fl-aħħar nett, fit-2 ta’ Lulju 2009 l-Kummissjoni pproponiet faċilità ġdida ta’ mikrofinanzjament għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali – Progress5, li għandha tgħin fit-twaqqif ta’ mikrointrapriżi minn nies qiegħda u gruppi żvantaġġati u fl-iżvilupp ulterjuri tal-ekonomija soċjali.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

2.3.1 The Committee stresses, as in previous opinions6, that "Cooperatives, consortia, mutuals, innovative start-ups and microenterprises can also help boost competitiveness and innovative capacity within the EU".

Maltés

2.3.1 Il-Kumitat jenfasizza, bħalma għamel f’opinjonijiet preċedenti6, li l-kooperattivi, il-konsorzji, il-mutwalitajiet, l-istartups innovattivi u l-mikro-intrapriżi jistgħu jgħinu wkoll sabiex isaħħu l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva fl-UE.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Inglés

2.3.1 The Committee stresses, as in previous opinions6, that "Cooperatives, consortia, mutuals, innovative start-ups and microenterprises can also help boost competitiveness and innovative capacity within the EU".

Maltés

2.3.1 Il-Kumitat jenfasizza, bħalma għamel f’opinjonijiet preċedenti6, li l-kooperattivi, il-konsorzji, il-mutwalitajiet, l-istartups innovattivi u l-mikrointrapriżi jistgħu jgħinu wkoll sabiex isaħħu l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva fl-UE.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo