Preguntar a Google

Usted buscó: dependently (Inglés - Sueco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Sueco

Información

Inglés

The joint venture will offer its services in dependently of its parent companies.

Sueco

Samriskföretagets tjänster kommer att erbjudas oberoende av moderbolagen. derbolagen.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Cetrorelix dose-dependently inhibits the secretion of LH and FSH from the pituitary gland.

Sueco

Cetrorelix ger en dosberoende hämning av insöndringen av LH och FSH från hypofysen.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Inglés

Duloxetine dose-dependently increases extracellular levels of serotonin and noradrenaline in various brain areas of animals.

Sueco

Duloxetin ökar, beroende på dos, de extracellulära serotonin- och noradrenalinnivåerna på flera olika områden i hjärnan på djur.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

Linagliptin glucose-dependently increases insulin secretion and lowers glucagon secretion thus resulting in an overall improvement in the glucose homeostasis.

Sueco

Linagliptin ökar insulinsekretionen glukosberoende och minskar glukagonsekretionen vilket medför en generell förbättring av glukoshomeostasen.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Vernakalant is an antiarrhythmic medicine that acts preferentially in the atria to prolong atrial refractoriness and to rate-dependently slow impulse conduction.

Sueco

Vernakalant är ett antiarytmiskt läkemedel som verkar företrädesvis i förmaket genom att förlänga förmakets refraktärperiod och genom en frekvensberoende minskning av impulsöverledningen.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

Reteplase (10+10 U) dose-dependently reduces plasma fibrinogen levels by about 60 to 80 %.

Sueco

Reteplas (10+10 U) minskar plasmafibrinogennivåer dosberoende med 60 till 80 %.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Inglés

Data from the pooled analysis of cerivastatin clinial trials show that the incidence of adverse events indicative of muscle damage, including CPK ≥ 10xULN increases dose dependently.

Sueco

Data från analysen av sammanställningen av kliniska prövningar av cerivastatin visar att incidensen av biverkningar som tyder på muskelskador, däribland en kreatinkinashalt på tio gånger övre normalgränsen eller mer, ökar på ett dosberoende sätt.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

Cerivastatin effectively and dose-dependently reduces total cholesterol, LDL – cholesterol, triglycerides and apolipoprotein B and increases HDL-cholesterol.

Sueco

Cerivastatin sänker på ett verksamt och dosberoende sätt totalkolesterolet, LDL- kolesterolet, triglyceridhalten och halten av apolipoprotein B, och ökar HDL- kolesterolet.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Inglés

The required repeatability of the analysis has to be ensured by correction via an internal standard if a chromatogram is evaluated time-dependently and does not correspond to the abovementioned criterion (1).

Sueco

Nödvändig repeterbarhet för analysen måste säkerställas genom korrigering enligt intern standard om ett kromatogram bedöms vara tidsberoende och inte omfattas av ovannämnda kriterier (1).

Última actualización: 2017-02-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In vitro, siltuximab dose-dependently inhibited the growth of an IL-6-dependent murine plasmacytoma cell line in response to human IL-6.

Sueco

In vitro hämmar siltuximab dosberoende tillväxten av en IL-6-beroende murin plasmacytom-cellinje som svar på humant IL-6.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The required repeatability of the analysis has to be ensured by correction via an internal standard if a chromatogram is evaluated time-dependently and does not correspond to the above mentioned criterion (1).

Sueco

Nödvändig repeterbarhet för analysen måste säkerställas genom korrigering enligt intern standard om ett kromatogram bedöms vara tidsberoende och inte omfattas av ovannämnda kriterier (1).

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In a juvenile rat study with daily oral dosing performed on postpartum day 2 through mating and pregnancy after maturation, terminal body weight was dose-dependently reduced in males and females, by up to 16% and 12% respectively.

Sueco

I en råttstudie av ungdjur med daglig oral dosering utförd postpartum dag 2 till och med parning och dräktighet efter mognad, var den terminala kroppsvikten dosberoende minskad hos han- och honråttor, med upp till 16 % respektive 12 %.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In preclinical experiments, pazopanib dose-dependently inhibited ligand-induced auto-phosphorylation of VEGFR-2, c-Kit and PDGFR- receptors in cells.

Sueco

I prekliniska experiment hämmade pazopanib dosberoende ligandinducerad autofosforylering av VEGFR-2-, c-Kit- och PDGFR--receptorer i celler.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Plasma levels of 3- OMD were markedly and dose-dependently decreased by tolcapone when given with levodopa/AADC-I (aromatic amino acid decarboxylase - inhibitor) (benserazide or carbidopa).

Sueco

Nivåerna av 3-OMD i plasma var dosberoende och minskade markant när tolkapon gavs tillsammans med levodopa/AADC-I (aromatisk aminosyra dekarboxylashämmare) (benserazid eller karbidopa).

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Similarly, in cultures of human Burkitt’s B-lymphoma cells, the production of immunoglobulin M protein in response to IL-6 was dose-dependently inhibited by siltuximab.

Sueco

Likaså i kulturer med humana Burkitts B-lymfomceller sågs med siltuximab en dosberoende hämning av immunoglobulin M-protein som svar på IL-6.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Uptake of technetium Tc 99m tilmanocept into the primary sentinel node increased dose-dependently (p=0.009): Lymphoseek injection at 4, 20, and 100 micrograms produced primary sentinel node levels (LSN) of 0.09 ± 0.20 pmol, 6.53 ± 2.52 pmol, and 10.58 ± 8.43 pmol of technetium Tc 99m tilmanocept, respectively.

Sueco

Upptaget av teknetium Tc 99m tilmanocept in i de primära portvaktskörtlarna ökade dosberoende (p=0,009): Injektion med 4, 20 och 100 mikrogram Lymphoseek orsakade primära vaktpostkörtelnivåer (LSN) på 0,09 ± 0,20 pmol, 6,53 ± 2,52 pmol, respektive 10,58 ± 8,43 pmol teknetium Tc 99m tilmanocept.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The question of whether the driver of a private vehicle that can be hired via an online platform is self-employed or dependently employed, and if so, by whom – the passenger or the operator of the online platform – frequently remains unclear.

Sueco

Frågan om huruvida föraren av ett privat fordon som kan hyras via en onlineplattform är egenföretagare eller anställd, och i så fall av vem – passageraren eller den som driver onlineplattformen –, är ofta oklar.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Poggiolini (PPE). - (IT) Madam President, after the de cision on health monitoring, for which I myself was rap porteur, and the one on the network for the epidemiological surveillance of communicable diseases, also tabled by Professor Cabrol, this decision, adopting a programme of Community action on pollution-related diseases, sets out to provide the Member States with a catalogue of data relating to diseases caused by pollutants, and to do so in dependently of direct action to combat pollutants of the air, water and ground, which falls under other programmes. grammes.

Sueco

Som en konsekvens av det kan kommissionen bara god känna två av dagens ändringsförslag, dvs. 1 och 15 efter som de varken ger upphov till rättsliga eller budgetmässiga konsekvenser för den gemensamma ståndpunktens text.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Cerivastatin effectively and dose-dependently (0.1-0.8mg/ day) reduces total cholesterol, LDL- cholesterol, triglycerides and increases HDL-cholesterol.

Sueco

Cerivastatin sänker på ett verksamt och dosberoende (0, 1– 0, 8 mg/ dygn) sätt totalkolesterolet, LDL - kolesterolet och triglyceridhalten, och ökar HDL- kolesterolet.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The activated partial thomboplastin time (aPTT) and HepTest are also prolonged dose-dependently; however, they are not recommended to assess the pharmacodynamic effect of rivaroxaban.

Sueco

De rekommenderas dock inte för bedömning av den farmakodynamiska effekten av rivaroxaban.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo