Preguntar a Google

Usted buscó: publicatiegegevens (Neerlandés - Alemán)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Alemán

Información

Neerlandés

de publicatiegegevens van het productdossier.

Alemán

die Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Publicatiegegevens: namen, adressen en e­mailadressen van leiding­gevende EU­ambtenaren;

Alemán

Namen, Anschriften und E­Mail­Adressen von hochrangigen EU­Beamten,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Publicatiegegevens: namen, adressen en e­mailadressen van leid­inggevende EU­ambtenaren;

Alemán

Namen, Anschriften und E­Mail­Adressen von hochrangigen EU­Beamten,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Die verklaring bevat de identificatie van de desbetreffende handelingen, met inbegrip van de publicatiegegevens.

Alemán

In dieser Erklärung sind die betroffenen Rechtsvorschriften samt ihrer Fundstelle im Amtsblatt anzugeben.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

In die verklaring wordt aangegeven om welke handelingen het gaat, met vermelding van de publicatiegegevens.

Alemán

In dieser Erklärung werden die betreffenden Rechtsvorschriften samt Fundstelle angegeben.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

In die verklaring moeten de betreffende handelingen worden vermeld, met inbegrip van de publicatiegegevens ervan.

Alemán

In dieser Erklärung sind die betroffenen Rechtsvorschriften samt ihrer Fundstelle im Amtsblatt anzugeben.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

voor aanvragen krachtens de in titel II vastgestelde regeling: het enig document en de publicatiegegevens van het productdossier;

Alemán

für Anträge im Rahmen der Regelung nach Titel II das einzige Dokument und die Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation;

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Nummer besluit -Datum goedkeuring -Publicatiegegevens -In de EER opgenomen wetgeving -Datum van inwerkingtreding -

Alemán

Beschluss Nr. -Datum der Annahme -Aufforderungskennnummer -Aufgenommener Rechtsakt -Inkrafttreten -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Een van de eerste vergaderthema’ van de Raad was de goedkeuring van het werkprogramma voor s 1998-1999 (zie bijlage 8 voor de publicatiegegevens).

Alemán

13 Eines der ersten Sitzungsthemen des Verwaltungsrates war die Annahme des Arbeitsprogramms für 1998/99 (Informationen zu dessen Veröffentlichung siehe Anhang 8).

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Neerlandés

Nummer besluit -Datum goedkeuring -Publicatiegegevens -In de EER opgenomen wetgeving -Datum van inwerking-treding -

Alemán

Beschluss Nr. -Datum der Annahme -Veröffentlichung -Aufgenommene(r) Rechtsakt(e) -Inkrafttreten -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Dit document zal worden opgenomen in deel IX van "The rules governing medicinal products in the European Union" (zie bijlage8 voor de publicatiegegevens).

Alemán

Dieses Dokument wird Eingang in Band IX der „ Regelung der Arzneimittel in der Europäischen Union“ finden (Einzelheiten zur Veröffentlichung siehe Anhang 8).

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

De voorschriften voor de wijnsector zouden uiteindelijk ook moeten worden opgenomen in Verordening (EG) nr. xxx van de Raad [nummer, volledige titel en publicatiegegevens moeten worden ingevuld als zij vóór de goedkeuring van deze verordening bekend zijn] tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten (“de ene gemeenschappelijke marktordening”).

Alemán

Die Verordnung (EG) Nr. ... des Rates über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte („einzige gemeinsame Marktorganisation“) sollte letztlich auch den Weinsektor umfassen.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Wanneer in de Gemeenschapswetgeving wordt bepaald dat de fabrikant een verklaring moet afgeven dat aangetoond is dat aan de op het product toepasselijke eisen is voldaan (hierna “EG-conformiteitsverklaring” genoemd), wordt in die wetgeving voorgeschreven dat de verklaring alle informatie moet bevatten die nodig is om vast te stellen op welke wetgeving zij betrekking heeft en, wanneer op een product de eisen van verschillende Gemeenschapsbesluiten van toepassing zijn, dat een verklaring ten aanzien van al die besluiten wordt opgesteld, met vermelding van de publicatiegegevens van de betrokken besluiten.

Alemán

Verlangt eine Rechtsvorschrift der Gemeinschaft vom Hersteller die Erklärung, dass ein Produkt nachweislich die geltenden Anforderungen erfüllt (nachstehend „EG-Konformitätserklärung“ genannt), wird in dieser Rechtsvorschrift auch vorgeschrieben, dass diese Erklärung alle einschlägigen Informationen enthält, die anzeigen, auf welche Gemeinschaftsvorschriften sie sich bezieht, und falls ein Produkt unter die Anforderungen mehrerer Rechtvorschriften der Gemeinschaft fällt, ist darin vorgeschrieben, dass für alle diese Rechtsvorschriften eine Erklärung ausgestellt wird, in der die Fundstellen der betreffenden Rechtsvorschriften im Amtsblatt angegeben werden.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Wanneer in de communautaire harmonisatiewetgeving wordt bepaald dat de fabrikant een verklaring moet afgeven dat aangetoond is dat aan de op het product toepasselijke eisen is voldaan (hierna „EG-conformiteitsverklaring” genoemd), wordt in die wetgeving voorgeschreven dat één verklaring wordt opgesteld met betrekking tot alle Gemeenschapsbesluiten die op het product van toepassing zijn, die alle informatie moet bevatten die nodig is om vast te stellen op welke communautaire harmonisatiewetgeving de verklaring betrekking heeft, met vermelding van de publicatiegegevens van de betrokken besluiten.

Alemán

Verlangt eine Harmonisierungsrechtsvorschrift der Gemeinschaft vom Hersteller die Erklärung, dass ein Produkt nachweislich die geltenden Anforderungen erfüllt („EG-Konformitätserklärung“), wird in dieser Rechtsvorschrift auch vorgeschrieben, dass eine einzige Erklärung für alle für das Produkt geltenden Gemeinschaftsrechtsakte ausgestellt wird, die alle einschlägigen Informationen darüber enthält, auf welche Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft sie sich bezieht, wobei die Fundstellen der betreffenden Rechtsvorschriften im Amtsblatt anzugeben sind.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Nummer besluit _BAR_ Datum goedkeuring _BAR_ Publicatiegegevens _BAR_ In de EER opgenomen wetgeving _BAR_ Datum van inwerking-treding _BAR_

Alemán

Beschluss Nr. _BAR_ Datum der Annahme _BAR_ Veröffentlichung _BAR_ Aufgenommene(r) Rechtsakt(e) _BAR_ Inkrafttreten _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Nummer besluit _BAR_ Datum goedkeuring _BAR_ Publicatiegegevens _BAR_ In de EER opgenomen wetgeving _BAR_ Datum van inwerkingtreding _BAR_

Alemán

Beschluss Nr. _BAR_ Datum der Annahme _BAR_ Aufforderungskennnummer _BAR_ Aufgenommener Rechtsakt _BAR_ Inkrafttreten _BAR_

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Overwegende dat de titels, de auteur(s) en de publicatiegegevens van de test- en onderzoeksrapporten waarop de rapporteur zich bij zijn beoordeling heeft gebaseerd, alsmede de normen die bij de tests en onderzoeken zijn gehanteerd en de naam van de houders van de gegevens, systematisch in het verslag van de rapporteur moeten worden vermeld, zodat duidelijk en met vermelding van alle referenties de bron van de voor het verslag gebruikte informatie wordt aangegeven, en deze gegevens beschikbaar kunnen worden gemaakt, respectievelijk gehouden voor inzage door de belanghebbenden en voor gebruik door de nationale autoriteiten van de lidstaten met het oog op de toepassing van artikel 13 van Richtlijn 91/414/EEG; dat in artikel 14 van die richtlijn is bepaald dat de lidstaten en de Commissie, als de aanvrager daartoe een gemotiveerd verzoek indient, moeten accepteren en ervoor zorgen dat informatie die industriële of commerciële geheimen bevat, vertrouwelijk wordt behandeld; dat, gelet op genoemd artikel 14, bovenbedoelde informatie over het algemeen niet als vertrouwelijk wordt beschouwd;

Alemán

Die von den Berichterstattern zu erstellenden Berichte sollten systematisch Angaben enthalten über die Titel und Autoren der Prüfungs- und Untersuchungsberichte, über die Veröffentlichung dieser Berichte, über die bei ihrer Erstellung verwendeten Standards sowie über die Identität der Dateninhaber, damit die Angaben, auf die sich die Berichte stützen, deutlich identifiziert und in einem Verzeichnis geführt und interessierten Dritten als Beratungshilfe, den einzelstaatlichen Behörden im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 13 der Richtlinie 91/414/EWG zugänglich gemacht oder zur Verfügung gehalten werden können. Gemäß Artikel 14 der genannten Richtlinie sorgen die Mitgliedstaaten und die Kommission dafür, daß vorgelegte Angaben, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten, vertraulich behandelt werden, sofern der Antragsteller einen begründeten diesbezüglichen Antrag stellt. Gestützt auf Artikel 14 der genannten Richtlinie sollte sich die Vertraulichkeit im allgemeinen nicht auf die vorgenannten Angaben beziehen.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

16.10.De verwijzing in een besluit naar een ander besluit geschiedt door deaanhaling van de titel van dit laatste besluit,hetzij volledig, met publicatiegegevens, hetzij in verkorte vorm met name bij aanhalingen inde titel van een besluit of wanneer het niet de eerste aanhaling betreft.

Alemán

16.10.Ist in einem Rechtsakt ein anderer Rechtsakt zu zitieren,ist dervollständige Titel mit Angabe der Fundstelle oder – insbesondere wenn die Anf ü hrung im Titel des erstgenannten Rechtsakts erfolgt oder es sich nichtum die erste Anführung handelt – der abgekürzte Titel anzuführen.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo